Termeni si conditii

Document actualizat la data de 1 iunie 2021. Pentru un istoric al conditiilor de utilizare, acceseaza aceasta sectiune

Puteți sa vizualizați și versiunea PDF Termeni si conditii – LUXURAv1-1-0.

1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

1.1. Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Luxura Elite Club S.R.L.. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții anterior utilizării în orice mod a Website-ului si al aplicatie mobile denumit in continuare Website, inclusiv anterior creării contului și vânzării/cumpărării/schimbului unui Produs (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.5 de mai jos).

1.2. Luxura Elite Club SRL oferă prin intermediul Website-ului:

1.2.1. Servicii de afișare a unor anunțuri de vânzare/cumpărărare/schimb produse conform Regulamentului, ulterior înregistrării de către utilizatorii Website-ului a unui cont de vânzător sau cumpărător, precum și
1.2.2. Servicii de monitorizare a anunțurilor din perspectiva rezervărilor de produse, de verificare a produselor prin Operatori (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.11), de facilitare a vânzării în funcție de credențialele obținute de vânzător în Comunitatea Luxura (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.12), de instruire online în domeniul vânzărilor de produse
PRIN URMARE, FURNIZORUL NU ARE NICIO IMPLICARE DIRECTĂ ÎN VÂNZAREA/CUMPĂRĂRAREA/SCHIMBUL PRODUSELOR ȘI NICI NU ARE VREO CALITATE DE REPREZENTANT/AGENT/COMISIONAR/GARANT AL VÂNZĂTORULUI ORI AL CUMPĂRĂTORULUI ACESTORA. CONSECINȚA DIRECTĂ A ACESTUI FAPT ESTE REPREZENTATĂ DE EXCLUDEREA COMPLETĂ A RĂSPUNDERII FURNIZORULUI ÎN RAPORT CU ORICE TRANZACȚIE EFECTUATĂ ASUPRA PRODUSELOR ȘI DECI ORICE NEÎNȚELEGERE LEGATĂ DE PRODUS, LIVRARE, PRELUARE, PLATĂ ETC. TREBUIE SĂ FIE SOLUȚIONATĂ DIRECT ÎNTRE VÂNZĂTOR ȘI CUMPĂRĂTOR, RESPECTIV PERSOANELE CARE AU FĂCUT SCHIMBUL DE PRODUSE
1.2.3. Serviciul de achiziționare de Produse ori luarea în consignație a acestora – pentru această operațiune, prezentele Termeni și Condiții conțin dispoziții speciale prevăzute în secțiunea II de mai jos

1.2.4. Magazin online, secțiunea Luxura Boutique, prin intermediul căruia Luxura Elite Club SRL vinde Produse cumpărate de la Beneficiari ori luate în consignație de la aceștia – pentru această operațiune, prezentele Termeni și Condiții conțin dispoziții speciale prevăzute în secțiunea III de mai jos.

1.3. Accesarea Website-ului și/sau crearea contului înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

2. DEFINIȚII

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
2.1.1. Beneficiar Individual – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Serviciile prin contul creat pe Website ori care vinde/dă în consignație Produse LuxuraElite.
2.1.2. Beneficiar Profesionist – orice persoană fizică autorizată, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează Serviciile prin contul creat pe Website ori care vinde/dă în consignație Produse LuxuraElite.
În cuprinsul prezentelor Termeni și Condiții, în cazurile în care nu este relevantă calitatea de persoană fizică sau juridică a vânzătorului, respectiv a cumpărătorului de pe Website, se va folosi termenul generic de Beneficiar.
2.1.3. Furnizor sau LuxuraElite – societatea Luxura Elite Club S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Timis, Dumbravita, Strada Barcelona Nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timisoara sub nr. J35/3682/2020, CUI 43428737, e-mail: contact@luxuraelite.ro, număr de telefon al operatorului LuxuraElite +40755776847.
2.1.4. Cumpărător – persoana fizică sau juridică care cumpără Produsele de la Beneficiar ori de la LuxuraElite și care este înregistrată pe Website dacă se impune acest lucru.
2.1.5. Produs – bunul care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții, prin Regulamentul General, în special prin Regulamentul Listare Articol, și care este prezentat pe Website de către vânzător care urmare a contractării Serviciilor. Totodată, noțiunea de produs include și bunul care se află pe raftul virtual din magazinul online Luxura Boutique.
2.1.6. – Serviciile – serviciile prestate de către LuxuraElite astfel cum au fost definite la pct. 1.2.1 și 1.2.2 de mai sus.
2.1.7. Anunț – oferta publică lansată de un Beneficiar cu scopul de a fi publicată de către LuxuraElite prin intermediul Website-ului sau a Comunității Luxura (termen definit la art. 2.1.12), cu privire la vânzarea, cumpărarea sau schimbul unui Produs.
2.1.8. Anunț plătit – Anunț care poate fi publicat de Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura doar după plata unei taxe către Furnizor conform Regulamentului General.
2.1.9. Anunț gratuit – Anunț care poate fi publicat de Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura fără perceperea unei taxe de către Furnizor.
2.1.10. Limită Anunțuri gratuite – Limita Anunțurilor gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Beneficiarul folosește ultimul Anunț gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii indicate conform Regulamentului General.
2.1.11. Operatori – persoane special instruite pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura, dacă acestea se referă la Produse ce se încadrează în categoria celor de top, boutique sau cu preț care depășește 1.000 euro (conform Regulamentului General).
2.1.12. Comunitatea Luxura – grupuri private de pe platformele de socializare administrate de Furnizor (inclusiv dar nelimitat la pagina de Facebook Luxura, forum etc.).
2.1.13. Acordul de prestări servicii – înțelegerea părților ce are ca obiect prestarea Serviciilor de către Furnizor (LuxuraElite) Beneficiarului.
2.1.14. Acordul de vânzare – cumpărare – înțelegerea dintre LuxuraElite și Cumpărător ce are ca obiect vânzarea Produselor prezentate în secțiunea Luxura Boutique.
2.2. Prin accesarea Website-ului și crearea unui cont de vânzător și/sau cumpărător, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul și/sau a Serviciilor.

3. SCOPUL URMĂRIT

3.1 Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor în contextul Website-ului și a Comunității Luxura, precum și a condițiilor de vânzare a Produselor de către LuxuraElite prin intermediul magazinului online Luxura Boutique.
– Secțiunea I este destinată reglementării Acordului de prestări servicii
– Secțiunea II este destinată reglementării procedurii de achiziționare de către LuxuraElite a Produselor de la Beneficiari în scopul vânzării prin intermediul magazinului online Luxura Boutique
– Secțiunea III este destinată reglementării Acordului de vânzare – cumpărare aferent comercializării produselor prezentate în magazinul online Luxura Boutique
Secțiunea IV cuprinde dispoziții comune tuturor secțiunilor.

3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, LuxuraElite nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Beneficiarului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât LuxuraElite nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Beneficiarul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea LuxuraElite și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte acte normative aplicabile domeniului drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Beneficiari sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Beneficiarilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website sau din Comunitatea Luxura, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului respectiv al Beneficiarilor în cazul Anunțurilor lor, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

I. ACORDUL DE PRESTĂRI SERVICII - 4. PĂRŢILE ACORDULUI

Furnizorul şi Beneficiarul denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”, având în vedere că:

Furnizorul pune la dispoziţia Beneficiarului Servicii, iar Beneficiarul doreşte achiziţionarea Serviciului / Serviciilor, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii.

5. OBIECTUL ACORDULUI

5.1. Obiectul acordului îl reprezintă prestarea Serviciilor de către Furnizor Beneficiarului.

5.2. În cazul în care Serviciile sunt reprezentate de afișarea unui Anunț, acesta va fi creat prin respectarea unui sablon, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale Beneficiarului;
 • descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului, cuprinzând cel puțin denumirea producătorului și materialul din care acesta este confecționat; și
 • prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

5.3. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Beneficiarul declară o dată în plus că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să suporte consecințele indicate în prezentul.

5.4. Beneficiarul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului, chiar dacă acesta este verificat sau nu de Operatori. Astfel, verificarea de către Operatori are doar rol informativ, nereprezentând o asumare a obligației de conformitate a Produsului din partea Furnizorului.

5.5. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

5.6. Valabilitatea unui Anunț pe Website este nedeterminată, cu posibilitatea de promovare în funcție de credențialul obținut în Comunitatea Luxura conform Regulamentului General.

6. DURATA ACORDULUI

6.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a Serviciului/Serviciilor) pus(e) la dispoziţie de către FURNIZOR, cu crearea contului aferent și achitarea prețului corespunzător.

7. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

7.1. Prețurile Serviciilor vor fi cele comunicate pe Website, anume pe paginile speciale de vânzare, respectiv de cumpărare, pentru Anunțurile ce depășesc Limita Anunțurilor gratuite.

7.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul sistemului de plată EuPlatesc.

7.3. Beneficiarul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de abonament, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a abonamentului. Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea abonamentului pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe Website și prin mijloacele de promovare alese de către Furnizor.

7.4. Odată ales tipul de abonament și selectată modalitatea de plată, plata este recurentă. Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul său, la începutul fiecărei perioade de abonament.

7.5. Abonamentul Beneficiarului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că la data scadentă a abonamentului se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul Beneficiarului sau prin transmiterea unui email în acest sens către LuxuraElite.

7.6. Furnizorul va emite Beneficiarului o factură fiscală pentru abonamentul/abonamentele achiziționate de pe Website, scop în care Beneficiarul va furniza toate informațiile necesare potrivit legii.

7.7. Factura fiscală se va emite la data creditării sumei în contul Frunizorului (conform extrasului de cont). Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

7.8. Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul Beneficiarului și descărcată de acolo.

7.9. Prețurile pentru accesarea Serviciilor și pentru afișarea Anunțurilor peste Limită Anunțurilor gratuite, se pot schimba prin decizia unilaterală a Furnizorului. Beneficiarii vor fi informați prin afișarea pe Website sau prin email, urmând ca în cazul în care nu doresc continuarea relației contractuale în noile condiții de cost, să solicite oprirea plăților prin email sau debifarea căsuței de plată recurentă din contul creat pe Website ori chiar să șteargă contul. Lipsa uneia dintre măsurile antemenționate sau afișarea unui nou Anunț, va reprezenta acceptul Beneficiarului la continuarea relației cu LuxuraElite în noile condiții de cost.

7.10. Anunțurile sunt afișate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Anunțurile nu sunt afișate pe Website în decurs de 24 de ore de la confirmarea plății, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la adresa contact@LuxuraElite.ro, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora (numărul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numărul Anunțului plătit care urmează să fie publicat/promovat).

7.11 Periodic LuxuraElite derulează campanii promoționale pentru achiziția pachetelor de Servicii la preț promoțional. Reducerile oferite în cadrul acestor campanii se aplică pentru toate metodele de plată, exceptând plățile prin SMS.

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

8.1. Furnizorul se obligă:

8.1.1. Să pună la dispoziţia Beneficiarului Serviciile. Beneficiarul nu va fi nevoit să instaleze niciun soft suplimentar pentru a accesa Website-ul și implicit Serviciile.

8.1.2. Să ofere accesul Beneficiarului pe Website pentru postarea de Anunțuri, după crearea contului și plata prețului aferent Serviciilor.

8.1.3. Să ofere Beneficiarului accesul la Comunitatea Luxura, după crearea contului pe Website și plata prețului aferent Serviciilor – o comunitate de suport, sub forma unui grup privat de vânzare/cumpărare/schimb, în măsura în care Beneficiarul trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv. Furnizorul ori colaboratorii acestuia vor ajuta cu facilitarea Anunțurilor în funcție de credențialele obținute conform Regulamentului General și cu monitorizarea rezervărilor privitoare la Produsele listate de către Beneficiar prin Anunțurile sale.

8.1.4. Să ofere Serviciile în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil Beneficiarului şi stabilite în mod unilateral de către Furnizor prin prezentul și prin Regulamentul General.

8.1.5. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile conforme cu Regulamentul General și cele indicate în Termeni și Condiții, prin intermediul Website-ului și/sau prin intermediul Comunității Luxura.

8.1.6. Să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Beneficiar și datele publicate pe Website și/sau în Comunitatea Luxura de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat.

8.1.7. Furnizorul nu oferă nicio garanție Beneficiarilor că Website-ul sau Comunitatea Luxura va fi disponibil(ă) neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor, afișarea parțială ori eronată, sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său direct și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din această cauză.

8.1.8. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile și nici e erorile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

8.1.9. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Beneficiarilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului.

8.1.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Beneficiari, cu privire la care Beneficiarii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document și în Regulamentul General.

8.1.11. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate și nici pentru livrarea Produselor sau încasarea prețului aferent lor. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

8.1.12. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii Serviciilor sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Beneficiarii Website-ului.

8.1.13. LuxuraElite va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității LuxuraElite și a experienței Beneficiarilor, fără ca Furnizorul să aibă obligația de a informa suplimentar Beneficiarii cu privire la efectuarea testelor/analizelor sau la rezultatele acestora, având în vedere că se vor prelucra doar informații generice legate categoriile de Produse și prețurile aferente lor.

8.2. BENEFICIARUL se obligă să:

8.2.1 Să achite prețul convenit pentru Servicii conform prezentelor Termeni și Condiții și Regulamentului General.

8.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare în Comunitatea Luxura, potrivit celor stabilite de Furnizor și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios la adresa Furnizorului sau a oricărui alt participant în cadrul comunității.

8.2.3. Să nu afișeze Anunțuri cu Produse contrafacute (fake) sau cu informații de natură a induce în eroare potențialii cumpărători. Încălcarea acestei obligații va conduce la suportarea rigorilor legii în vigoare, cu ștergerea contului și eliminarea/blocarea în Comunitatea Luxura, precum și ștergerea tuturor celorlalte anunțuri aparținând respectivului Beneficiar, fără returnarea vreunei sume deja achitate Furnizorului.

8.2.4. Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor și/sau a Regulamentului General, iar prețul este achitat în mod corespunzător.

8.2.5. Beneficiarul își asumă răspunderea deplină pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane. În acest sens, Beneficiarul declară și că își asumă în totalitatea obligația de livrare a Produsului către cumpărător, respectiv obligația de plată a prețului Produsului și preluare a acestuia, Furnizorul neavând nicio implicare în astfel de demersuri.

8.2.6. Beneficiarul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat în Anunț, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: Website, Comunitatea Luxura, comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.7. Prin crearea contului prin intermediul Website-ului, Beneficiarul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului, precum și cu Regulamentul General.

8.2.8. Prin crearea contului, Beneficiarul încheie un acord cu LuxuraElite. Acordul poate fi denunțat unilateral de către Beneficiar, prin ștergerea contului său, în conformitate cu următoarele reguli:

 1. ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul cont (ii) trimiterea unei declarații de denunțare la adresa de e-mail: contact@luxuraelite.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de denunțare în scris, la adresa fizică a Furnizorului;
 2. odată cu ștergerea contului de către Beneficiar conform pct. 1 de mai sus, acordurile rămase între LuxuraElite și Beneficiar cu privire la Servicii, încetează să mai producă efecte;
 3. denunțarea acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile deja încasate de Furnizor, nu vor fi rambursate Beneficiarului. Ștergerea contului conform pct. 1 va conduce automat la oprirea plăților recurente pentru abonament;
 4. după ștergerea contului, Beneficiarul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Website-ului și Comunității Luxura, precum și orice alte drepturi și beneficii derivă din aceasta.

8.2.9. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Beneficiarului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website sau din Comunitatea Luxura, în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.10. Beneficiarilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website (putând avea un singur cont de vânzător și un singur cont de cumpărător) în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. LuxuraElite își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP aferente Beneficiarilor. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3. Un Beneficiar Profesionist poate avea mai multe conturi doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale acelui Beneficiar.

8.2.11. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Beneficiar deși nu ne aflăm în contextul excepției Beneficiarului Profesionist amintită mai sus, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.12. Beneficiarilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. LuxuraElite își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP aferente Beneficiarilor. Consecințele încălcării prezentei clauze sunt cele prevăzute la art. 8.2.3.

9. VERIFICAREA/MODERAREA ANUNȚURILOR ȘI A CONTURILOR

9.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website și în Comunitatea Luxura de către Operatorii Furnizorului se va putea face atunci când obiectul vânzării/schimbului îl reprezintă un Produs al unui brand de top, boutique sau cu preț de vânzare solicitat mai mare decât echivalentul a 1.000 euro (potrivit Rgulamentului General). O atare verificare are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare potențialii cumpărători etc.), încercând astfel să se asigure afișarea unui număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

9.2. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut sau cu un conținut similar pentru același Produs. Este însă permisă și chiar necesară corectarea erorilor din Anunțuri și republicarea lor în forma lor ulterioară.

9.3. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

9.4. Nu pot fi publicate Anunțuri cuprinzând informații false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor, ci numai informațiile indicate la art. 5.2. Orice derogare de la prezenta clauză va trebui aprobată în prealabil de către Furnizor.

9.5. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului pentru un anumit Produs sau Produse dintr-o anumită categorie).

9.6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, societăți  sau mărci care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alți terți cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Beneficiarii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

9.7. Furnizorul nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru cuprinsul Anunțurilor afișate pe Website sau în Comunitatea Luxura.

9.8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru produse precum cele din lista de mai jos:

 • droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
 • articole sau fotografii cu conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni, pe baza diferențelor naționale, etnice, politice, rasiale, religioase sau nereligioase;
 • alcool și băuturi alcoolice;
 • țigări și produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
 • explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde);
 • arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice;
 • lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
 • servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
 • produse farmaceutice și medicamente;
 • organe umane;
 • jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • servicii de deblocare iCloud;
 • bunuri care nu se află pe teritoriul României;
 • specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
 • anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
 • comercializarea animalelor de companie;
 • comercializarea cărnii și produselor din carne;
 • comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.
 • prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor.

9.9. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri, platforme online sau firme concurente cu LuxuraElite. Orice derogare de la prezenta clauză va fi permisă doar cu aprobarea prealabilă a Furnizorului.

9.10. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul oferit).

9.11. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea română sau care conțin un limbaj licențios sau necorespunzător.

9.12. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

9.13. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă ori alte beneficii și care presupune trimiterea lor, va fi șters de Furnizor.

9.14. LuxuraElite poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile sau Regulamentul General, în mod selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, credentialele oferite in cadrul Comunitatii Luxura.

9.15. În cazul în care Furnizorul va considera potrivit liberei sale aprecieri, că un Anunț încalcă Termenii și Condițiile sau Regulamentul General, în orice mod (în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, a adus sau poate aduce prejudicii altor Beneficiari, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, afectează/poate afecta în mod negativ reputația Furnizorului sau este/poate fi în orice alt fel dăunător pentru Furnizor), ori o prevedere legală, oricare dintre prevederile prezentului document sau cele ale Regulamentului General, Furnizorul va avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website și/sau din Comunitatea Luxura (ștergerea acestuia);
 • suspendarea (blocarea) contului Beneficiarului care a efectuat publicarea Anunțului respectiv până la remedierea situației, iar ulterior să șteargă respectivul cont fără restituirea sumelor deja achitate de Beneficiar dacă situația nu a fost remediată. Anunțurile privitoare la Produsele contrafăcute (fake) vor avea drept consecință direct rezilierea acordului Părților cu ștergerea contului, conform art. 8.2.3.

Neefectuarea demersurilor indicate la art. 9.15 alin. 1 nu va echivala în niciun fel cu o confirmare a legalității sau veridicității celor indicate în Anunț, venită din partea Furnizorului. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului, cu respectarea art. 25 de mai jos.

Beneficiarul va fi informat în cazul ștergerii Anunțului sau suspendării contului cel târziu în momentul în care ștergerea, respectiv suspendarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând demersul efectuat de Furnizor, motivele deciziei de ștergerea a Anunțului sau suspendare a contului, precum și eventual dispozițiile legale sau contractuale încălcate ce au condus la acea decizie.

Benficiarul are oportunitatea de a contesta decizia folosind funcționalitatea Website-ului sau prin transmiterea unei obiecții Furnizorului prin email sau pe adresa sediului acestuia, oferind informații cu privire la conținutul blocat/contul suspendat.

Dacă opoziția este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentelor Termeni și Condiții sau ale Regulamentului General, au încetat să mai existe:

 1. a) Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Beneficiarului, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în cont, respectiv ridicarea suspendării contului;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Beneficiarului, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. Nicio altă sumă nu va fi datorată de Furnizor în astfel de situații.

Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Beneficiari în termen de 3 zile de la obținerea informațiilor specificate la art. 9.15 alin. 3:

 1. a) Conținutul blocat al Anunțului este irevocabil îndepărtat, fără obligarea Furnizorului la plata vreunei sume sau acordarea vreunei facilități;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor plătite asociate cu Anunțul nu va fi returnată în contul Beneficiarului.

9.16. În cazul în care Beneficiarul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge contul Beneficiarului fără restituirea sumelor deja achitate de acesta.

9.17. Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Beneficiar al Website-ului (Limita Anunțurilor gratuite) este 100 per Beneficiar.

9.18. Furnizorul poate valida conturile Beneficiarilor folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Beneficiarul să își valideze contul pe Website, prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Beneficiarului respectiv.

Nu este percepută nicio taxă Beneficiarului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu validarea contului, va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Beneficiarul nu mai poate publica Anunțuri noi.

9.19. Dacă nu există activitate în contul unui Beneficiar timp de 24 de luni consecutive, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Beneficiarul nu îl mai poate accesa și utiliza ulterior. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Beneficiarul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Beneficiarul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului, iar în baza unei confirmări sau a lipsei unui răspuns în termen de 3 zile de la transmiterea notificării respective (considerată a fi un accept tacit pentru ștergere), va șterge respectivul cont.

9.20. Când folosiți funcția de chat a platformei noastre pentru a comunica cu alți Beneficiari, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste conversații nu sunt private și pot fi colectate și / sau citite de către Furnizor. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Furnizorul accesează și analizează comunicările realizate prin funcția de chat a platformei noastre, vă rugăm să studiați “Politica de confidențialitate și protecția datelor”, pe care o regăsiți .

10. SISTEMUL DE EVALUARE (RATING ȘI FEEDBACK)

10.1. În cadrul Serviciului, este pus la dispoziție un sistem de evaluare, care permite  Beneficiarului să ofere celorlalți Beneficiari o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale avute. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Beneficiari, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare si/sau livrare a Produsului și de răspuns etc. Baza evaluării este contactul dintre Beneficiari, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.

10.2. Evaluarea este realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate pe Website, în Regulamenul General. Furnizorul nu va avea nicio altă implicare în această evaluare a Beneficiarilor.

10.3. Evaluarea (rating) va fi prezentată și afișată pe Website pe o scară de la 1 la 5 (cu o zecimală), pe baza mediei tuturor evaluărilor emise de Beneficiari.

10.4. Feedback-ul descriptiv (feedback) va fi vizibil doar pentru Beneficiarul evaluat, afișat în contul său. Suplimentar, va putea fi accesat și de Furnizor, având un rol auxiliar în scopul verificării limitate de către acesta a acțiunilor Beneficiarilor.

10.5. Dacă mai mult de o evaluare este acordată unui Beneficiar, doar evaluarea cea mai recentă va fi inclusă în ratingul mediu calculat pentru respectivul.

10.6. Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document, Regulamentului General și nici dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține:

 1. cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte;
 2. adrese web sau link-uri către alte site-uri web;
 3. conținut publicitar sau alt conținut comercial;
 4. date ale Beneficiarilor care fac evaluarea sau care sunt evaluați, ori ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar;
 5. conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală/industrială, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Beneficiari sau terți,
 6. conținut care este rezultatul unui acord cu alți Beneficiari sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării;
 7. conținut fals, defăimător sau fapte de concurență neloială.

10.7. Furnizorul își rezervă dreptul de a exclude anumite evaluări din ratingul mediu al unui Beneficiar sau de a șterge o evaluare, total sau partial, atunci când o evaluare sau un feedback:

 1. se referă la un alt Beneficiar decât cel evaluat;
 2. este emisă de Beneficiar pentru el însuși;
 3. este emisă de angajații, rudele sau afinii până la gradul 4 al Beneficiarului evaluat, iar Furnizorul este informat despre această situație;
 4. este emisă ca urmare a contactului cu Beneficiarul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea unui Beneficiar);
 5. este emisă dintr-un cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare sau create special pentru evaluarea unui Beneficiar;
 6. a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;
 7. încalcă art. 10.6 în orice alt mod.

10.8. Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Beneficiarul care face evaluarea acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare a respectivului rating și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

10.9. Sistemul de evaluare (rating și feedback) se află momentan în faza de testare – versiunea beta, astfel că nu toate funcționalitățile sau soluțiile descrise mai sus funcționează exclusiv fără erori sau sunt disponibile tuturor Beneficiarilor.

11. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI SESIZĂRILOR PRIMITE DE FURNIZOR DIN PARTEA BENEFICIARILOR CU PRIVIRE LA ALȚI BENEFICIARI (ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE LA ART. 9.15)

11.1. Orice Beneficiar poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu Anunțurile publicate pe Website/în Comunitatea Luxura ori activitatea unui alt Beneficiar pe aceste platforme, în termen de maxim 3 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

11.2. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de .

11.3. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Beneficiarului care face plângerea, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să veridice situația, să constate dacă este de competența sa luarea unei anumite măsuri și să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

11.4. Astfel, plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Beneficiarului, Anunțului (dacă e cazul) și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

11.5. De asemenea, orice Beneficiar Individual se va putea adresa direct Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, accesând link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

12. RECLAMAȚII ALE BENEFICIARILOR PROFESIONIȘTI CONTRA FURNIZORULUI

12.1. Un Beneficiar Profesionist poate formula o reclamație împotriva Furnizorului în următoarele situații:

 1. pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
 2. apariția unor probleme tehnice a Website-ului, ce afectează grav activitatea Beneficiarului și a căror remediere nu a fost realizată de Furnizor în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării deși depindea exclusiv de acesta;
 3. ștergerea, de către Furnizor, a unuia ori mai multor Anunțuri, sau ștergerea/suspendarea contului Beneficiarului Profesionist, cu nerespectarea celor indicate în prezentul sau a Regulamentului General.

12.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea „Ajutor și contact” disponibilă pe Website în cadrul “”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor profesioniști conform reglementării (UE) 2019/1150” sau în scris, la adresa LuxuraElite. În cuprinsul reclamației, Beneficiarul Profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită LuxuraElite să verifice corect și complet plângerea, în special să indice ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor ori Regulamentului General.

12.3. Dispozițiile articolului 11.4. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Beneficiarii Profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

12.4. Beneficiarul profesionist poate solicita apelarea la mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și LuxuraElite, în legătură cu Serviciile, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 12.1. de mai sus. LuxuraElite va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar LuxuraElite va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

12.5. Opțiunea medierii este voluntară. LuxuraElite își rezervă dreptul de a refuza participarea la medierea propusă de Beneficiarul Profesionist sau de a refuza mediatorul propus de acesta. Într-o atare situație, Părțile vor soluționa deferendul în fața instanțelor de drept comun de la sediul Furnizorului.

13. RECLAMAȚII ALE BENEFICIARILOR INDIVIDUALI CONTRA FURNIZORULUI

13.1. Beneficiarii Individuali ce vor avea reclamații cu privire la Serviciile oferite de Furnizor, le vor putea transmite folosind adresa de email contact@luxuraelite.ro sau pe adresa sediului LuxuraElite, cu indicarea datelor de contact pentru primirea răspunsului și a tuturor informațiilor necesare descrierii problemei ivite. Astfel, Furnizorul va verifica situația și va oferi un răspuns cu respectarea art. 11.4 și 12.3 de mai sus.

13.2. În cazul în care Beneficiarul Individual va fi în continuare nemulțumit de răspunsul primit de la Furnizor, se va putea adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, accesând link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau instanțelor de drept comun de la sediul Furnizorului.

14. POLITICA DE RETUR/ANULARE

14.1. În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

14.2. Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la crearea contului și achitarea primului abonament, nu sunteți satisfăcut de Serviciile LuxuraElite, vă puteți retrage din acord și primiți banii deja achitați înapoi, urmând a vi se șterge contul de acces la Website și bloca accesul la Comunitatea Luxura.

14.3. Dreptul de retragere indicat la art. 14.2 poate fi folosit o singură dată de către un Beneficiar.

14.4. În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați în termenul amintit la art. 14.2 intenția dumneavoastră neechivocă în acest sens, fie prin email la contact@luxuraelite.ro fie printr-o adresă scrisă transmisă pe adresa sediului Furnizorului, completând Formularul de retur.

14.5. În cazul retragerii Beneficiarului, dupa expirarea termenului de 14 zile amintit mai sus, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat Furnizorului, însă contul va fi șters și accesul la Website și Comunitatea Luxura blocat.

 

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

 

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

– Data

15. ÎNCETAREA

Prezentul acord încetează:

15.1. prin exercitarea dreptului de retragere de către Beneficiar, cu respectarea art. 14;

15.2. prin denunțare unilaterală din partea Beneficiarului, cu respectarea art. 8.2.8;

15.3. prin denunțare unilaterală din partea Furnizorului cu respectarea art. 9.19, precum și în orice altă situație cu informarea prealabilă a Beneficiarului cu 15 zile înainte ca denunțarea să producă efecte. Respectarea termenului de denunțare va conduce la neobligarea Furnizorului la plata vreunei despăgubiri pentru denunțarea acestei acord al Părților;

15.4. prin reziliere de plin drept, fără notificare prealabilă, punere în întârziere sau alte formalități, de către Furnizor, în situațiile descrise la: art. 8.2.1, art. 8.2.2, art. 8.2.3, art. 8.2.6, art. 8.2.9, art. 8.2.10, art. 8.2.11, art. 8.2.12, art. 9.15, art. 9.16 și art. 9.19;

15.5. prin apariția unui caz de forță majoră cu respectarea art. 28.

 1. PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR DE LA BENEFICIARI
 2. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR DE LA BENEFICIAR DE CĂTRE LUXURAELITE ȘI VANZAREA ACESTORA PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI ONLINE LUXURA BOUTIQUE
  • LuxuraElite vine în întâmpinarea Beneficiarilor oferind serviciul de achiziționare directă ori luarea în custodie a Produselor vizate spre comercializare. Astfel, Beneficiarii au posibilitatea de a alege să își vândă produsele direct către LuxuraElite ori să le dea în consignație, LuxuraElite devenind astfel proprietarul ori consignatarul Produselor pe care le va prezenta pe rafturile virtuale ale magazinului online Luxura Boutique cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea dobândită.
 • Acest serviciu se regăsește pe Website la secțiunea Vând accesând subsecțiunea Doresc ofertă afișată sub fiecare dintre cele două opțiuni. Pentru accesarea acestui serviciu, nu este necesară contractarea unui abonament.
 • Indiferent dacă alege să își vândă Produsele direct către LuxuraElite ori urmărește să le dea LuxuraElite în consignație, Beneficiarul trebuie să completeze în integralitate formularul regăsit în subsecțiunea „Doresc ofertă”.
 • Beneficiarului i se vor solicita date cu caracter personal ce permit idenficarea acestuia (a se consulta în acest sens și Politica de confidențialitate), precum și o poza și alte informații despre Produs.
 • Odată primite aceste informații, LuxuraElite va contacta telefonic Beneficiarul în vederea negocierii și stabilirii de comun acord a prețului Produsului, precum și a oricăror alte detalii financiare. Totodată, Beneficiarul va fi informat despre condițiile esențiale de contractare în regim de vânzare directă sau consignație, în funcție de alegerea Beneficiarului.
 • De îndată ce părțile contractului au ajuns la un consens, LuxuraElite comunică prin curier Beneficiarului un sigiliu cu număr unic de identificare. Beneficiarul are obligația de a prinde sigiliul de Produs într-o manieră în care să fie vizibilă și să permită verificarea conformității de către Cumpărător, de ex. : prinderea de mânerul genții. După prinderea sigiliului, Beneficiarul are obligația de a poza Produsul cu sigiliul LuxuraElite și de a-i trimite fotografia/fotografiile în vedera verificării pentru conformitate.
 • LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă. În cazul în care originile unui produs rămân suspecte, LuxuraElite nu îl va vinde. În acest caz, articolul este expediat înapoi către proprietarul inițial. În măsura în care îi este confirmată calitatea Produsului, atunci LuxuraElite va pregăti și comunica Beneficiarului spre semnare/acceptare un contract standard de vânzare – cumpărare, respectiv de consignație care va guverna raportul comercial specific operațiunii alese dintre LuxuraElite și Beneficiar în vederea transmiterii proprietății ori remiterii bunului în consignație în vedera vânzării în magazinul online.
 • După semnarea/acceptarea contractului de către Beneficiar, acesta va trimite Produsul LuxuraElite în modalitatea agreată.
 • Odată ajunse în custodia ori proprietatea LuxuraElite, aceasta se ocupă de fotografierea profesională a Produselor și uploadarea pe site alături de o descriere corespunzătoare, promovarea și alte acțiuni de publicitate și comercializare a acestora.
II. PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR DE LA BENEFICIARI - ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR DE LA BENEFICIAR DE CĂTRE LUXURAELITE ȘI VANZAREA ACESTORA PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI ONLINE LUXURA BOUTIQUE

16.1. LuxuraElite vine în întâmpinarea Beneficiarilor oferind serviciul de achiziționare directă ori luarea în custodie a Produselor vizate spre comercializare. Astfel, Beneficiarii au posibilitatea de a alege să își vândă produsele direct către LuxuraElite ori să le dea în consignație, LuxuraElite devenind astfel proprietarul ori consignatarul Produselor pe care le va prezenta pe rafturile virtuale ale magazinului online Luxura Boutique cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea dobândită.

16.2. Acest serviciu se regăsește pe Website la secțiunea Vând accesând subsecțiunea Doresc ofertă afișată sub fiecare dintre cele două opțiuni. Pentru accesarea acestui serviciu, nu este necesară contractarea unui abonament.

16.3. Indiferent dacă alege să își vândă Produsele direct către LuxuraElite ori urmărește să le dea LuxuraElite în consignație, Beneficiarul trebuie să completeze în integralitate formularul regăsit în subsecțiunea „Doresc ofertă”.

16.4. Beneficiarului i se vor solicita date cu caracter personal ce permit idenficarea acestuia (a se consulta în acest sens și Politica de confidențialitate), precum și o poza și alte informații despre Produs.

16.5. Odată primite aceste informații, LuxuraElite va contacta telefonic Beneficiarul în vederea negocierii și stabilirii de comun acord a prețului Produsului, precum și a oricăror alte detalii financiare. Totodată, Beneficiarul va fi informat despre condițiile esențiale de contractare în regim de vânzare directă sau consignație, în funcție de alegerea Beneficiarului.

16.6. De îndată ce părțile contractului au ajuns la un consens, LuxuraElite comunică prin curier Beneficiarului un sigiliu cu număr unic de identificare. Beneficiarul are obligația de a prinde sigiliul de Produs într-o manieră în care să fie vizibilă și să permită verificarea conformității de către Cumpărător, de ex. : prinderea de mânerul genții. După prinderea sigiliului, Beneficiarul are obligația de a poza Produsul cu sigiliul LuxuraElite și de a-i trimite fotografia/fotografiile în vedera verificării pentru conformitate.

16.7. LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă. În cazul în care originile unui produs rămân suspecte, LuxuraElite nu îl va vinde. În acest caz, articolul este expediat înapoi către proprietarul inițial. În măsura în care îi este confirmată calitatea Produsului, atunci LuxuraElite va pregăti și comunica Beneficiarului spre semnare/acceptare un contract standard de vânzare – cumpărare, respectiv de consignație care va guverna raportul comercial specific operațiunii alese dintre LuxuraElite și Beneficiar în vederea transmiterii proprietății ori remiterii bunului în consignație în vedera vânzării în magazinul online.

16.8. După semnarea/acceptarea contractului de către Beneficiar, acesta va trimite Produsul LuxuraElite în modalitatea agreată.

16.9. Odată ajunse în custodia ori proprietatea LuxuraElite, aceasta se ocupă de fotografierea profesională a Produselor și uploadarea pe site alături de o descriere corespunzătoare, promovarea și alte acțiuni de publicitate și comercializare a acestora.

III. MAGAZINUL ONLINE LUXURA BOUTIQUE

Prezenta secțiune cuprinde reglementarea Termenilor și condițiilor de comercializare a Produselor de către LuxuraElite prin intermediul magazinului online regăsit pe Website la secțiunea Luxura Boutique. Scopul lor în reprezintă stabilirea prevederilor contractuale ce guvernează vânzarea – cumpărarea produselor comercializate de LuxuraElite de la momentul plasării comenzii de către Cumpărător și până la livrare și plata Produselor dorite.

17. PĂRȚILE

Vânzător: LuxuraElite definită la pct. 2.1.3 de mai sus.

Cumpărător: persoana fizică (consumatorul) ori persoana juridică care plasează o comandă online în scopul achiziționării unui produs comercializat de către LuxuraElite, prin intermediul magazinului online Luxura Boutique.

18. OBIECTUL ACORDULUI
 • Obiectul acordului este reprezentat de operațiunea de vânzare – cumpărare a Produselor afișate pe rafturile virtuale din secțiunea Luxura Boutique în schimbul prețului aferent.
 • Fiecare Produs are destinată o pagină distinctă pe Website, în cuprinsul căreia Cumpărătorul regăsește poza Produsului, informații referitoare la numele producătorului, condiția Produsului și descrierea acestuia, bunurile accesorii care-l însoțesc la cumpărarea lui, precum și garanția LuxuraElite cu privire la autenticitatea Produsului, dacă este cazul.
 • În ceea ce privește poza Produsului, LuxuraElite utilizează aparate profesionale de fotografiere a acestora. Cu toate acestea, imaginea Produsului în realitate poate să difere de cea prezentată în fotografie, Cumpărătorul asumându-și că pozele de pe Website au caracter informativ.
 • Pentru orice informații suplimentare despre Produs, Cumpărătorul se poate adresa echipei LuxuraElite utilizând datele de identificare indicate la pct. 2.1.3 sau portalul denumit „Pot să te ajut” ce se regăsește pe fiecare pagină a Website-ului în colțul din dreapta jos al ecranului fiind marcat de semnul specific mesajelor.
 • Informațiile financiare se regăsesc la pct. 20 de mai jos.
19. COMANDA ȘI ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
 • Plasarea unei comenzi va fi efectuată online.
 • O comandă poate fi plasată online doar de către un utilizator al Website-ului. Acesta își poate crea un cont de utilizator sau poate decide să nu efectueze acest demers, ci să achiziționeze Produsul direct prin adăugarea sa în coș și completarea ulterioară a formularului de comandă cu date reale și corecte.
 • Crearea contului de utilizator presupune accesarea secțiunii Înregistrare și achiziționarea unui abodament destinat Cumpărătorilor. Achiziționarea abonamentui permite și accesul Cumpărătorului la anunțurile postate de Beneficiari având ca obiect comercializarea Produselor direct de către aceștia. Accesul la contul de utilizator va fi permis după finalizarea procedurii de achiziționare a a abonamentului.
 • În vederea creării contului de utilizator, Cumpărătorul trebuie să furnizeze datele sale cu caracter personal completând în mod corespunzător formularul. Cumpărătorul trebuie să ofere doar informații valabile, inclusiv o adresă de E-mail validă. De asemenea, Cumpărătorul trebuie să își seteze o parolă a cărei confirmare îi este solicitată în cadrul formularului.
 • Cumpărătorul va adăuga în coș Produsele pe care intenționează să le achiziționeze prin accesarea butonului „Adaugă în coș”. Cumpărătorul poate adăuga oricâte produse dorește. De asemenea, Cumpărătorul poate elimina sau adăuga produse în coș anterior plasării comenzii, accesând butonul „X” în dreptul Produselor selecționate în Coșul meu.
 • La plasarea comenzii, Cumpărătorului i se solicită acceptarea Termenilor și Condițiilor ocazie cu care Cumpărătorul este îndrumat spre prezenta pagină.
 • LuxuraElite va confirma Cumpărătorului prin email primirea comenzii fapt care marchează încheierea Acordului de vânzare – cumpărare guvernat de prezenele dispoziții contractuale.
20. PREȚUL PRODUSELOR ȘI EFECTUAREA PLĂȚII
 • Prețul Produselor este cel afișat sub sau în dreptul pozei în care este prezentat Produsul. Prețul este determinat, stabilit în moneda națională și este ferm (nenegociabil). Sumarul comenzii va conține informații referitoare la prețul total al Produselor introduse în coșul de cumpărături, precum și informații referitoare la costul livării și colectarea de TVA, dacă este cazul.
 • Prețul include accesoriile Produsului care-l vor însoți la livrare și care sunt indicate pe pagina destinată prezentării Produsului, secțiunea „Vine însoțit de”.
 • Cumpărătorul va achita prețul online, odată cu plasarea comenzii, utilizând un card bancar.
 • LuxuraElite pune la dispoziția Cumpărătorul sistemul de plată EuPlatesc.ro care este integrată în platforma Website-ului. Raportul dintre Cumpărător și sistemul de plată antemențioant este guvernat exclusiv de Termenii și Condițiile acestuia.
 • LuxuraElite vine în întâmpinarea Cumpărătorilor facilitându-le achiziționarea Produselor dorite prin programul Luxura Layaway. Accesând acestă opțiune, Cumpărătorul va putea achita prețul în rate facilitând până în 12 săptămâni, livrarea Produsului urmând a se efectua la plata integrală a ratelor. Condițiile de plată sunt stabilite de comun acord cu LuxuraElite. Un operator LuxuraElite va sta la dispoziția Cumpărătorului pentru informarea și îndrumarea acestuia. Prezentele Termeni și Condiții se aplică în mod corespunzător și programului Luxura Layaway în măsura în care părțile nu convin altfel în scris.
 • Factura va fi comunicată Cumpărătorului per email și/sau odată cu livrarea Produsului.
21. LIVRAREA ȘI PRELUAREA PRODUSELOR DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR
 • Produsele vor fi ambalate astfel încât să se asigure integritatea lor pe durata transportului și manipulărilor la încărcare/descărcare.
 • Livrarea Produselor până la locul de livrare indicat în formularul de comandă se va face printr-o firmă de curierat agreată de LuxuraElite. 
 • LuxuraElite asigură transportul pe teritoriul Românei. Pentru livrarea Produselor în afara țării, vă rugăm să contactați un operator LuxuraElite utilizând datele indicate la pct. 2.1.3 sau portalul denumit „Pot să te ajut” ce se regăsește pe fiecare pagină a Website-ului în colțul din dreapta jos al ecranului fiind marcat de semnul specific mesajelor. 
 • Costul transportului pe teritoriul României este suportat de LuxuraElite. Costul transportului pe teritoriul altei țări va fi stabilit în funcție de adresa de livrare și serviciile de curierat valabile la momentul contactării operatorului LuxuraElite de către Cumpărător. 
 • Termenul de livrare estimat este indicat în sumarul comenzii. De regulă, termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii de către LuxuraElite ori de la achitarea în integralitate a ratelor (pentru cazul în care Cumpărătorul a accesat opțiunea plății în rate a prețului prin intermediul programului Luxura Layaway).
 • Cumpărătorul este obligat să preia Produsele comandate la data și la locul convenit cu firma de curierat. În cazul în care curierul nu va găsi la adresa de livrare indicate de Cumpărător nicio persoană sau se va refuza primirea coletului, produsele vor fi returnate LuxuraElite. Aceasta va păstra produsele respective timp de 7 (șapte) zile de la momentul la care îi sunt restituite și va relua livrarea o singură dată către respectivul Cumpărător, pe cheltuiala acestuia din urmă și doar cu condiția să fie contactat de Cumpărător în cadrul perioadei de 7 (șapte) zile amintite. 
 • În cazul în care LuxuraElite nu este contactată în scris de către Cumpărător în decursul celor 7 (șapte) zile sau produsul din nou nu e acceptat la primire de către Cumpărător sau iar nu e gasit Cumparatorul la adresa de livrare după ce a fost retrimis de LuxuraElite, aceasta din urmă va avea dreptul la recuperarea oricăror cheltuieli efectuate cu respectiva livrare, precum și acoperirea oricăror alte sume rezultate din încălcarea obligațiilor asumate de Cumpărător.
 • Certificarea de către Cumpărător a faptului că Produsele au fost livrate se face prin semnarea de primire, de către acesta ori de un reprezentant al Cumpărătorului, a procesului verbal de predare – primire/documentului de transport prezentat de către transportator. Fiecare persoană fizică care semnează procesele-verbale, precum și orice alte documente în numele uneia dintre părți, declară prin aceasta că este pe deplin autorizată să semneze respectivele documente în numele părții și va atrage implicit răspunderea Cumpărătorului.
 • Cumpărătorul care a plasat o comandă online poate urmări statusul

 

 

22. RISCUL CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE PARȚILOR
 • Părțile răspund una față de alta de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin transmiterea ofertei și a comenzii aferente acesteia.
 • Dreptul de proprietate asupra Produselor trece de la vânzător (LuxuraElite ori Beneficiarul care a dat Produsul în consignație către LuxuraElite) la Cumpărător în momentul achitării integrale a prețului înscris pe factura comunicată. În cazul neplății integrale a prețului, LuxuraElite va putea lua măsuri imediate pentru recuperarea Produselor, putându-le ridica și lua în posesie, în cazul în care nu se aflau deja în posesia sa la acel moment (LuxuraElite/Beneficiarul își menține rezerva dreptului de proprietate asupra produselor, până la încasarea integrală a prețului).
 • Toate riscurile (inclusiv dar fără a se limita la riscul pierderii fortuite, furt, pierdere, degradare, dispariție etc.) se transmit de la vânzător la Cumpărător la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire/documentului de transport al produselor.
23. GARANȚIA AFERENTĂ PRODUSELOR
 • Prezenta secțiune se aplică strict Produselor comercializate de LuxuraElite în magazinul online Luxura Boutique.
 • LuxuraElite nu garantează decât pentru conformitatea Produsului în sensul în care acesta se prezintă astfel cum este descris pe pagina destinată lui. Produsele comercializate sunt achiziționate de la persoane care aleg să își vândă bunurile de valoare din garderoba proprie prin intermediul LuxuraElite fie prin vânzare directă, fie prin darea în consignație (a se vedea detalii la pct. II de mai sus). Motto-ul LuxuraElite este „Luxul uitat din dulapul tău – comoara altcuiva!”. Produsele pot fi noi cu etichetă, noi fără etichetă (nepurtate), ori purtate/pre-owned. Comercializând astfel de produse, LuxuraElite nu se obligă decât să garanteze pentru conformitatea Produselor cu specificațiile de pe Website, Cumpărătorul asumându-și eventualele vicii aparente normalei utilizări a Produsului dacă acesta este prezentat ca fiind purtat/pre-owned.
 • Se consideră că Podusele sunt conforme dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea furnizată de către LuxuraElite şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe acest Website; (ii) sunt adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii) prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care vă puteţi aştepta în mod rezonabil.
 • Conditiile de garantie sunt in conformitate cu OUG 140 28/12/2021 si O.G. 21/1992.
 • Pentru autenticitatea Produsului, LuxuraElite garantează că Produsul comercializat este autentic 100%. Dacă se va demonstra contrariul, LuxuruaElite va returna de două ori banii înapoi Cumpărătorului.
 • Pentru LuxuraElite este prioritară livrarea de piese autentice și de calitate. În acest sens, LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă.
 • Vanzatorul poate răspunde dacă lipsa de conformitate apare în termen de doi ani de la data de livrare a produsului. Pentru Produsele folosite (pre-owned) – asa cum se intampla in cazul tuturor produselor vandute prin intermediul Website-ului, termenul se reduce la 1 an. Până la proba contrarie, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la data de livrare a Produsului se presupune a fi existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia situaţiei în care această presupunere nu este compatibilă cu natura produsului sau lipsa de conformitate.
 • În măsura maximă permisă de lege, LuxuraElite exclude toate garanţiile de orice fel, cu excepţia celor ce nu pot fi excluse în mod legal în cazul consumatorilor, precum și a garanției de autenticitate menționate mai sus.
 • Cumpărătorul trebuie să informeze LuxuraElite despre lipsa de conformitate de îndată, dar nu mai mult de două luni de la data la care a constatat-o.
 • La solicitarea garanției este necesară prezentarea Produsului neconform în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală, certificatul de garantie/autenticitate și a sigiliului LuxuraElite intact, în original. In cazul în care Produsele ajung neînsoțite de aceste documente sau de sigiliul nealterat în vreun fel, Produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.
24. RETRAGEREA DIN ACORD. RETURUL PRODUSELOR
 • Prezenta secțiune se aplică doar Cumpărătorilor care au calitatea de consumatori potrivit art. 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (așadar sunt persoane fizice).
 • Retragerea din contractul de vânzare – cumpărare poate avea loc prin anularea comenzii și prin returul produselor livrate.
 • Anularea comenzii poate fi efectuată de către Cumpărător din momentul în care contractul de vânzare – cumpărare se consideră încheiat și până la momentul preluării coletului de curier.
 • Returul poate fi solicitat de către Cumpărător indiferent de motiv, în termen de 14 zile din ziua în care Cumpărătorul ori persoana însărcinată de Cumpărător cu preluarea livrării (alta decât transportatorul) semnează de primire coletul conținând Produsul/Produsele achiziționate.
 • În cazul în care Beneficiarul dorește să se retragă din Acord, acesta trebuie să comunice în termenele indicate mai sus intenția neechivocă în acest sens, fie prin email la contact@luxuraelite.ro fie printr-o adresă scrisă transmisă pe adresa sediului LuxuraElite utilizând Formularul de retur.
 • Returul Produselor se va face de către Cumpărător pe cheltuiala LuxuraElite fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de maxim 14 zile de la data procesării notificării intenției de retragere de către LuxuraElite. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 • Returnarea Produselor se va face cu sigiliul LuxuraElite intact. Pentru aceasta Cumpărătorul se obligă să inspecteze Produsele fără a îndepărta sigiliul LuxuraElite. Neîndeplinirea acestei obligații are drept consecință refuzul LuxuraElite la procesarea returului Produsului prezentat fără sigiliu astfel cum acesta a fost atașat de LuxuraElite înainte de comercializarea pe Website.
 • De asemenea, returnarea Produselor se va face cu toate accesoriile lui, precum și cu toate documentele însoțitoare, dacă este cazul.
 • Nu vor fi acceptate la retur Produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate (ex. ruperea sigiliului), cele care prezintă urme de uzură (altele decât cele indicate în descrierea Produsului pe Website), produsele cărora le lipsesc accesorii. Totodată, dacă coletul este transmis de Cumpărător către LuxuraElite peste termenul de 14 zile indicat la pct. 24.6 de mai sus ori dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată și coletul va fi returnat Cumpărătorului.
 • Cumpărătorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii și caracteristicilor acestora. Diminuarea valorii Produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru Cumpărător în a-şi exercita dreptul de retragere.
 • În sensul articolului precedent, LuxuraElite are dreptul de a evalua diminuarea valorii Produselor în cauză și de a o reține din preț ori dacă prețul a fost restituit Cumpărătorului, de a o solicita separat și ulterior acestui moment, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produselor în retur. LuxuraElite va furniza Cumpărătorului în scris modul de calcul și motivele pentru care s-a ajuns la valoarea reținută/solicitată din prețul final.
 • Anularea comenzii și returul Produselor dau dreptul Cumpărătorului de a încasa prețul final al acestora returnate la valoarea achitată nu mai târziu de 14 zile de la data informării LuxuraElite despre decizia de anulare/retur al Produselor.
 • Modalitatea de returnare a sumei cuvenite Cumpărătorului ca urmare a anulării/returului Produselor cumpărate este prin alimentarea contului Cumpărătorului cu suma aferentă prețului final, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 • Transportul va fi organizat de către Cumpărător cu acordul LuxuraElite. Cumpărătorul este cel care va suporta cheltuielile de transport.

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

IV. DISPOZIȚII COMUNE - 25. RĂSPUNDERE
 • 25.1 Fiecare dintre Părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.25.2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Website la crearea contului de vânzător/cumpărător. Prin accesarea Website-ului și crearea contului, acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile , Politica de confidențialitate și protecția datelor precum și Regulamentul General, în ultima lor versiune afișată în cadrul Website-ului. Sunteți deci pe deplin responsabil pentru verificarea versiunii actualizate a documentelor amintite și afișate pe Website, ori de câte ori îl utilizați.25.3. Acest Website este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Website-ul la fel ca majoritatea website-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate. Prin umare, informațiile transmise de Beneficiari folosind Website-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al Furnizorului (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP, accesul neautorizat la e-mail sau discuțiile private) și pentru care LuxuraElite nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.
26. MODIFICĂRILE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

26.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile și de a actualiza conținutul Website-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Website). Revizuirea acestei politici va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilorBeneficiarilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe WebSite (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

26.2. Modificările intră în vigoare la data indicată de LuxuraElite, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor/afișării pop-up-ului (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz), cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel.

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Website-ului (inclusiv Termenii și Condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate Beneficiarului.

26.3. Furnizorul are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Website și/sau în Comunitatea Luxura (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Website și/sau Comunitatea Luxura cu efect imediat, precum și de a modifica orice functionalități.

26.4. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Beneficiarului legate de Serviciile plătite. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu politicile în vigoare la momentul achiziției.

26.5. Beneficiarul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia acordul în orice moment, de a solicita șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Website-ul și/sau Comunitatea Luxura.

27. LEGEA APLICABILĂ

Drepturile și obligațiile Părților menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce, sunt guvernate de legea română în vigoare.

28. FORŢA MAJORĂ

28.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment de forță majoră, virusarea Website-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Furnizorului, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Website) a persoanelor afectate.

28.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

28.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese ori restituirea vreunei sume.

29. CLAUZE FINALE

29.1. Beneficiarul nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din prezentul către un terţ, fără consimţământul scris şi prealabil al FU Furnizorului. Furnizorul va putea însă cesiona liber prezentul acord, precum și drepturile și obligațiile sale aferente, către orice alt terț.

29.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu Serviciile, Website-ul ori Comunitatea Luxura, revin exclusiv Furnizorului.

29.3. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termeni şi Condiţii, ale Regulamentului General și a celorlalte politice afișate pe Website, precum şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a Părţilor.

29.4. Orice comunicare referitoare la prezentele Termeni şi Condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare la adresele indicate de Părți.

29.5. Prezentelor Termeni şi Condiţii nu le aduce atingere nici unui alt acord încheiat între Părţi sau între una din Părți și un terț.

29.6. Acest document face parte din setul de politici de securitate al Furnizorului. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

1.1. Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Luxura Elite Club S.R.L.. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții anterior utilizării în orice mod a Website-ului si al aplicatie mobile denumit in continuare Website, inclusiv anterior creării contului și vânzării/cumpărării/schimbului unui Produs (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.5 de mai jos).

1.2. Luxura Elite Club SRL oferă prin intermediul Website-ului:

1.2.1. Servicii de afișare a unor anunțuri de vânzare/cumpărărare/schimb produse conform Regulamentului, ulterior înregistrării de către utilizatorii Website-ului a unui cont de vânzător sau cumpărător, precum și
1.2.2. Servicii de monitorizare a anunțurilor din perspectiva rezervărilor de produse, de verificare a produselor prin Operatori (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.11), de facilitare a vânzării în funcție de credențialele obținute de vânzător în Comunitatea Luxura (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.12), de instruire online în domeniul vânzărilor de produse
PRIN URMARE, FURNIZORUL NU ARE NICIO IMPLICARE DIRECTĂ ÎN VÂNZAREA/CUMPĂRĂRAREA/SCHIMBUL PRODUSELOR ȘI NICI NU ARE VREO CALITATE DE REPREZENTANT/AGENT/COMISIONAR/GARANT AL VÂNZĂTORULUI ORI AL CUMPĂRĂTORULUI ACESTORA. CONSECINȚA DIRECTĂ A ACESTUI FAPT ESTE REPREZENTATĂ DE EXCLUDEREA COMPLETĂ A RĂSPUNDERII FURNIZORULUI ÎN RAPORT CU ORICE TRANZACȚIE EFECTUATĂ ASUPRA PRODUSELOR ȘI DECI ORICE NEÎNȚELEGERE LEGATĂ DE PRODUS, LIVRARE, PRELUARE, PLATĂ ETC. TREBUIE SĂ FIE SOLUȚIONATĂ DIRECT ÎNTRE VÂNZĂTOR ȘI CUMPĂRĂTOR, RESPECTIV PERSOANELE CARE AU FĂCUT SCHIMBUL DE PRODUSE
1.2.3. Serviciul de achiziționare de Produse ori luarea în consignație a acestora – pentru această operațiune, prezentele Termeni și Condiții conțin dispoziții speciale prevăzute în secțiunea II de mai jos

1.2.4. Magazin online, secțiunea Luxura Boutique, prin intermediul căruia Luxura Elite Club SRL vinde Produse cumpărate de la Beneficiari ori luate în consignație de la aceștia – pentru această operațiune, prezentele Termeni și Condiții conțin dispoziții speciale prevăzute în secțiunea III de mai jos.

1.3. Accesarea Website-ului și/sau crearea contului înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

2. DEFINIȚII

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
2.1.1. Beneficiar Individual – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Serviciile prin contul creat pe Website ori care vinde/dă în consignație Produse LuxuraElite.
2.1.2. Beneficiar Profesionist – orice persoană fizică autorizată, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează Serviciile prin contul creat pe Website ori care vinde/dă în consignație Produse LuxuraElite.
În cuprinsul prezentelor Termeni și Condiții, în cazurile în care nu este relevantă calitatea de persoană fizică sau juridică a vânzătorului, respectiv a cumpărătorului de pe Website, se va folosi termenul generic de Beneficiar.
2.1.3. Furnizor sau LuxuraElite – societatea Luxura Elite Club S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Timis, Dumbravita, Strada Barcelona Nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timisoara sub nr. J35/3682/2020, CUI 43428737, e-mail: contact@luxuraelite.ro, număr de telefon al operatorului LuxuraElite +40755776847.
2.1.4. Cumpărător – persoana fizică sau juridică care cumpără Produsele de la Beneficiar ori de la LuxuraElite și care este înregistrată pe Website dacă se impune acest lucru.
2.1.5. Produs – bunul care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții, prin Regulamentul General, în special prin Regulamentul Listare Articol, și care este prezentat pe Website de către vânzător care urmare a contractării Serviciilor. Totodată, noțiunea de produs include și bunul care se află pe raftul virtual din magazinul online Luxura Boutique.
2.1.6. – Serviciile – serviciile prestate de către LuxuraElite astfel cum au fost definite la pct. 1.2.1 și 1.2.2 de mai sus.
2.1.7. Anunț – oferta publică lansată de un Beneficiar cu scopul de a fi publicată de către LuxuraElite prin intermediul Website-ului sau a Comunității Luxura (termen definit la art. 2.1.12), cu privire la vânzarea, cumpărarea sau schimbul unui Produs.
2.1.8. Anunț plătit – Anunț care poate fi publicat de Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura doar după plata unei taxe către Furnizor conform Regulamentului General.
2.1.9. Anunț gratuit – Anunț care poate fi publicat de Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura fără perceperea unei taxe de către Furnizor.
2.1.10. Limită Anunțuri gratuite – Limita Anunțurilor gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Beneficiarul folosește ultimul Anunț gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii indicate conform Regulamentului General.
2.1.11. Operatori – persoane special instruite pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura, dacă acestea se referă la Produse ce se încadrează în categoria celor de top, boutique sau cu preț care depășește 1.000 euro (conform Regulamentului General).
2.1.12. Comunitatea Luxura – grupuri private de pe platformele de socializare administrate de Furnizor (inclusiv dar nelimitat la pagina de Facebook Luxura, forum etc.).
2.1.13. Acordul de prestări servicii – înțelegerea părților ce are ca obiect prestarea Serviciilor de către Furnizor (LuxuraElite) Beneficiarului.
2.1.14. Acordul de vânzare – cumpărare – înțelegerea dintre LuxuraElite și Cumpărător ce are ca obiect vânzarea Produselor prezentate în secțiunea Luxura Boutique.
2.2. Prin accesarea Website-ului și crearea unui cont de vânzător și/sau cumpărător, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul și/sau a Serviciilor.

3. SCOPUL URMĂRIT

3.1 Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor în contextul Website-ului și a Comunității Luxura, precum și a condițiilor de vânzare a Produselor de către LuxuraElite prin intermediul magazinului online Luxura Boutique.
– Secțiunea I este destinată reglementării Acordului de prestări servicii
– Secțiunea II este destinată reglementării procedurii de achiziționare de către LuxuraElite a Produselor de la Beneficiari în scopul vânzării prin intermediul magazinului online Luxura Boutique
– Secțiunea III este destinată reglementării Acordului de vânzare – cumpărare aferent comercializării produselor prezentate în magazinul online Luxura Boutique
Secțiunea IV cuprinde dispoziții comune tuturor secțiunilor.

3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, LuxuraElite nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Beneficiarului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât LuxuraElite nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Beneficiarul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea LuxuraElite și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte acte normative aplicabile domeniului drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Beneficiari sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Beneficiarilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website sau din Comunitatea Luxura, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului respectiv al Beneficiarilor în cazul Anunțurilor lor, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

I. ACORDUL DE PRESTĂRI SERVICII - 4. PĂRŢILE ACORDULUI

Furnizorul şi Beneficiarul denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”, având în vedere că:

Furnizorul pune la dispoziţia Beneficiarului Servicii, iar Beneficiarul doreşte achiziţionarea Serviciului / Serviciilor, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii.

5. OBIECTUL ACORDULUI

5.1. Obiectul acordului îl reprezintă prestarea Serviciilor de către Furnizor Beneficiarului.

5.2. În cazul în care Serviciile sunt reprezentate de afișarea unui Anunț, acesta va fi creat prin respectarea unui sablon, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale Beneficiarului;
 • descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului, cuprinzând cel puțin denumirea producătorului și materialul din care acesta este confecționat; și
 • prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

5.3. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Beneficiarul declară o dată în plus că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să suporte consecințele indicate în prezentul.

5.4. Beneficiarul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului, chiar dacă acesta este verificat sau nu de Operatori. Astfel, verificarea de către Operatori are doar rol informativ, nereprezentând o asumare a obligației de conformitate a Produsului din partea Furnizorului.

5.5. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

5.6. Valabilitatea unui Anunț pe Website este nedeterminată, cu posibilitatea de promovare în funcție de credențialul obținut în Comunitatea Luxura conform Regulamentului General.

6. DURATA ACORDULUI

6.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a Serviciului/Serviciilor) pus(e) la dispoziţie de către FURNIZOR, cu crearea contului aferent și achitarea prețului corespunzător.

7. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

7.1. Prețurile Serviciilor vor fi cele comunicate pe Website, anume pe paginile speciale de vânzare, respectiv de cumpărare, pentru Anunțurile ce depășesc Limita Anunțurilor gratuite.

7.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul sistemului de plată EuPlatesc.

7.3. Beneficiarul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de abonament, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a abonamentului. Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea abonamentului pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe Website și prin mijloacele de promovare alese de către Furnizor.

7.4. Odată ales tipul de abonament și selectată modalitatea de plată, plata este recurentă. Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul său, la începutul fiecărei perioade de abonament.

7.5. Abonamentul Beneficiarului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că la data scadentă a abonamentului se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul Beneficiarului sau prin transmiterea unui email în acest sens către LuxuraElite.

7.6. Furnizorul va emite Beneficiarului o factură fiscală pentru abonamentul/abonamentele achiziționate de pe Website, scop în care Beneficiarul va furniza toate informațiile necesare potrivit legii.

7.7. Factura fiscală se va emite la data creditării sumei în contul Frunizorului (conform extrasului de cont). Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

7.8. Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul Beneficiarului și descărcată de acolo.

7.9. Prețurile pentru accesarea Serviciilor și pentru afișarea Anunțurilor peste Limită Anunțurilor gratuite, se pot schimba prin decizia unilaterală a Furnizorului. Beneficiarii vor fi informați prin afișarea pe Website sau prin email, urmând ca în cazul în care nu doresc continuarea relației contractuale în noile condiții de cost, să solicite oprirea plăților prin email sau debifarea căsuței de plată recurentă din contul creat pe Website ori chiar să șteargă contul. Lipsa uneia dintre măsurile antemenționate sau afișarea unui nou Anunț, va reprezenta acceptul Beneficiarului la continuarea relației cu LuxuraElite în noile condiții de cost.

7.10. Anunțurile sunt afișate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Anunțurile nu sunt afișate pe Website în decurs de 24 de ore de la confirmarea plății, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la adresa contact@LuxuraElite.ro, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora (numărul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numărul Anunțului plătit care urmează să fie publicat/promovat).

7.11 Periodic LuxuraElite derulează campanii promoționale pentru achiziția pachetelor de Servicii la preț promoțional. Reducerile oferite în cadrul acestor campanii se aplică pentru toate metodele de plată, exceptând plățile prin SMS.

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

8.1. Furnizorul se obligă:

8.1.1. Să pună la dispoziţia Beneficiarului Serviciile. Beneficiarul nu va fi nevoit să instaleze niciun soft suplimentar pentru a accesa Website-ul și implicit Serviciile.

8.1.2. Să ofere accesul Beneficiarului pe Website pentru postarea de Anunțuri, după crearea contului și plata prețului aferent Serviciilor.

8.1.3. Să ofere Beneficiarului accesul la Comunitatea Luxura, după crearea contului pe Website și plata prețului aferent Serviciilor – o comunitate de suport, sub forma unui grup privat de vânzare/cumpărare/schimb, în măsura în care Beneficiarul trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv. Furnizorul ori colaboratorii acestuia vor ajuta cu facilitarea Anunțurilor în funcție de credențialele obținute conform Regulamentului General și cu monitorizarea rezervărilor privitoare la Produsele listate de către Beneficiar prin Anunțurile sale.

8.1.4. Să ofere Serviciile în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil Beneficiarului şi stabilite în mod unilateral de către Furnizor prin prezentul și prin Regulamentul General.

8.1.5. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile conforme cu Regulamentul General și cele indicate în Termeni și Condiții, prin intermediul Website-ului și/sau prin intermediul Comunității Luxura.

8.1.6. Să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Beneficiar și datele publicate pe Website și/sau în Comunitatea Luxura de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat.

8.1.7. Furnizorul nu oferă nicio garanție Beneficiarilor că Website-ul sau Comunitatea Luxura va fi disponibil(ă) neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor, afișarea parțială ori eronată, sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său direct și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din această cauză.

8.1.8. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile și nici e erorile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

8.1.9. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Beneficiarilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului.

8.1.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Beneficiari, cu privire la care Beneficiarii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document și în Regulamentul General.

8.1.11. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate și nici pentru livrarea Produselor sau încasarea prețului aferent lor. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

8.1.12. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii Serviciilor sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Beneficiarii Website-ului.

8.1.13. LuxuraElite va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității LuxuraElite și a experienței Beneficiarilor, fără ca Furnizorul să aibă obligația de a informa suplimentar Beneficiarii cu privire la efectuarea testelor/analizelor sau la rezultatele acestora, având în vedere că se vor prelucra doar informații generice legate categoriile de Produse și prețurile aferente lor.

8.2. BENEFICIARUL se obligă să:

8.2.1 Să achite prețul convenit pentru Servicii conform prezentelor Termeni și Condiții și Regulamentului General.

8.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare în Comunitatea Luxura, potrivit celor stabilite de Furnizor și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios la adresa Furnizorului sau a oricărui alt participant în cadrul comunității.

8.2.3. Să nu afișeze Anunțuri cu Produse contrafacute (fake) sau cu informații de natură a induce în eroare potențialii cumpărători. Încălcarea acestei obligații va conduce la suportarea rigorilor legii în vigoare, cu ștergerea contului și eliminarea/blocarea în Comunitatea Luxura, precum și ștergerea tuturor celorlalte anunțuri aparținând respectivului Beneficiar, fără returnarea vreunei sume deja achitate Furnizorului.

8.2.4. Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor și/sau a Regulamentului General, iar prețul este achitat în mod corespunzător.

8.2.5. Beneficiarul își asumă răspunderea deplină pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane. În acest sens, Beneficiarul declară și că își asumă în totalitatea obligația de livrare a Produsului către cumpărător, respectiv obligația de plată a prețului Produsului și preluare a acestuia, Furnizorul neavând nicio implicare în astfel de demersuri.

8.2.6. Beneficiarul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat în Anunț, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: Website, Comunitatea Luxura, comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.7. Prin crearea contului prin intermediul Website-ului, Beneficiarul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului, precum și cu Regulamentul General.

8.2.8. Prin crearea contului, Beneficiarul încheie un acord cu LuxuraElite. Acordul poate fi denunțat unilateral de către Beneficiar, prin ștergerea contului său, în conformitate cu următoarele reguli:

 1. ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul cont (ii) trimiterea unei declarații de denunțare la adresa de e-mail: contact@luxuraelite.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de denunțare în scris, la adresa fizică a Furnizorului;
 2. odată cu ștergerea contului de către Beneficiar conform pct. 1 de mai sus, acordurile rămase între LuxuraElite și Beneficiar cu privire la Servicii, încetează să mai producă efecte;
 3. denunțarea acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile deja încasate de Furnizor, nu vor fi rambursate Beneficiarului. Ștergerea contului conform pct. 1 va conduce automat la oprirea plăților recurente pentru abonament;
 4. după ștergerea contului, Beneficiarul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Website-ului și Comunității Luxura, precum și orice alte drepturi și beneficii derivă din aceasta.

8.2.9. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Beneficiarului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website sau din Comunitatea Luxura, în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.10. Beneficiarilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website (putând avea un singur cont de vânzător și un singur cont de cumpărător) în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. LuxuraElite își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP aferente Beneficiarilor. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3. Un Beneficiar Profesionist poate avea mai multe conturi doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale acelui Beneficiar.

8.2.11. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Beneficiar deși nu ne aflăm în contextul excepției Beneficiarului Profesionist amintită mai sus, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.12. Beneficiarilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. LuxuraElite își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP aferente Beneficiarilor. Consecințele încălcării prezentei clauze sunt cele prevăzute la art. 8.2.3.

9. VERIFICAREA/MODERAREA ANUNȚURILOR ȘI A CONTURILOR

9.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website și în Comunitatea Luxura de către Operatorii Furnizorului se va putea face atunci când obiectul vânzării/schimbului îl reprezintă un Produs al unui brand de top, boutique sau cu preț de vânzare solicitat mai mare decât echivalentul a 1.000 euro (potrivit Rgulamentului General). O atare verificare are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare potențialii cumpărători etc.), încercând astfel să se asigure afișarea unui număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

9.2. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut sau cu un conținut similar pentru același Produs. Este însă permisă și chiar necesară corectarea erorilor din Anunțuri și republicarea lor în forma lor ulterioară.

9.3. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

9.4. Nu pot fi publicate Anunțuri cuprinzând informații false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor, ci numai informațiile indicate la art. 5.2. Orice derogare de la prezenta clauză va trebui aprobată în prealabil de către Furnizor.

9.5. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului pentru un anumit Produs sau Produse dintr-o anumită categorie).

9.6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, societăți  sau mărci care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alți terți cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Beneficiarii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

9.7. Furnizorul nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru cuprinsul Anunțurilor afișate pe Website sau în Comunitatea Luxura.

9.8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru produse precum cele din lista de mai jos:

 • droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
 • articole sau fotografii cu conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni, pe baza diferențelor naționale, etnice, politice, rasiale, religioase sau nereligioase;
 • alcool și băuturi alcoolice;
 • țigări și produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
 • explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde);
 • arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice;
 • lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
 • servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
 • produse farmaceutice și medicamente;
 • organe umane;
 • jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • servicii de deblocare iCloud;
 • bunuri care nu se află pe teritoriul României;
 • specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
 • anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
 • comercializarea animalelor de companie;
 • comercializarea cărnii și produselor din carne;
 • comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.
 • prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor.

9.9. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri, platforme online sau firme concurente cu LuxuraElite. Orice derogare de la prezenta clauză va fi permisă doar cu aprobarea prealabilă a Furnizorului.

9.10. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul oferit).

9.11. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea română sau care conțin un limbaj licențios sau necorespunzător.

9.12. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

9.13. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă ori alte beneficii și care presupune trimiterea lor, va fi șters de Furnizor.

9.14. LuxuraElite poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile sau Regulamentul General, în mod selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, credentialele oferite in cadrul Comunitatii Luxura.

9.15. În cazul în care Furnizorul va considera potrivit liberei sale aprecieri, că un Anunț încalcă Termenii și Condițiile sau Regulamentul General, în orice mod (în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, a adus sau poate aduce prejudicii altor Beneficiari, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, afectează/poate afecta în mod negativ reputația Furnizorului sau este/poate fi în orice alt fel dăunător pentru Furnizor), ori o prevedere legală, oricare dintre prevederile prezentului document sau cele ale Regulamentului General, Furnizorul va avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website și/sau din Comunitatea Luxura (ștergerea acestuia);
 • suspendarea (blocarea) contului Beneficiarului care a efectuat publicarea Anunțului respectiv până la remedierea situației, iar ulterior să șteargă respectivul cont fără restituirea sumelor deja achitate de Beneficiar dacă situația nu a fost remediată. Anunțurile privitoare la Produsele contrafăcute (fake) vor avea drept consecință direct rezilierea acordului Părților cu ștergerea contului, conform art. 8.2.3.

Neefectuarea demersurilor indicate la art. 9.15 alin. 1 nu va echivala în niciun fel cu o confirmare a legalității sau veridicității celor indicate în Anunț, venită din partea Furnizorului. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului, cu respectarea art. 25 de mai jos.

Beneficiarul va fi informat în cazul ștergerii Anunțului sau suspendării contului cel târziu în momentul în care ștergerea, respectiv suspendarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând demersul efectuat de Furnizor, motivele deciziei de ștergerea a Anunțului sau suspendare a contului, precum și eventual dispozițiile legale sau contractuale încălcate ce au condus la acea decizie.

Benficiarul are oportunitatea de a contesta decizia folosind funcționalitatea Website-ului sau prin transmiterea unei obiecții Furnizorului prin email sau pe adresa sediului acestuia, oferind informații cu privire la conținutul blocat/contul suspendat.

Dacă opoziția este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentelor Termeni și Condiții sau ale Regulamentului General, au încetat să mai existe:

 1. a) Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Beneficiarului, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în cont, respectiv ridicarea suspendării contului;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Beneficiarului, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. Nicio altă sumă nu va fi datorată de Furnizor în astfel de situații.

Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Beneficiari în termen de 3 zile de la obținerea informațiilor specificate la art. 9.15 alin. 3:

 1. a) Conținutul blocat al Anunțului este irevocabil îndepărtat, fără obligarea Furnizorului la plata vreunei sume sau acordarea vreunei facilități;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor plătite asociate cu Anunțul nu va fi returnată în contul Beneficiarului.

9.16. În cazul în care Beneficiarul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge contul Beneficiarului fără restituirea sumelor deja achitate de acesta.

9.17. Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Beneficiar al Website-ului (Limita Anunțurilor gratuite) este 100 per Beneficiar.

9.18. Furnizorul poate valida conturile Beneficiarilor folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Beneficiarul să își valideze contul pe Website, prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Beneficiarului respectiv.

Nu este percepută nicio taxă Beneficiarului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu validarea contului, va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Beneficiarul nu mai poate publica Anunțuri noi.

9.19. Dacă nu există activitate în contul unui Beneficiar timp de 24 de luni consecutive, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Beneficiarul nu îl mai poate accesa și utiliza ulterior. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Beneficiarul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Beneficiarul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului, iar în baza unei confirmări sau a lipsei unui răspuns în termen de 3 zile de la transmiterea notificării respective (considerată a fi un accept tacit pentru ștergere), va șterge respectivul cont.

9.20. Când folosiți funcția de chat a platformei noastre pentru a comunica cu alți Beneficiari, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste conversații nu sunt private și pot fi colectate și / sau citite de către Furnizor. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Furnizorul accesează și analizează comunicările realizate prin funcția de chat a platformei noastre, vă rugăm să studiați “Politica de confidențialitate și protecția datelor”, pe care o regăsiți .

10. SISTEMUL DE EVALUARE (RATING ȘI FEEDBACK)

10.1. În cadrul Serviciului, este pus la dispoziție un sistem de evaluare, care permite  Beneficiarului să ofere celorlalți Beneficiari o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale avute. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Beneficiari, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare si/sau livrare a Produsului și de răspuns etc. Baza evaluării este contactul dintre Beneficiari, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.

10.2. Evaluarea este realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate pe Website, în Regulamenul General. Furnizorul nu va avea nicio altă implicare în această evaluare a Beneficiarilor.

10.3. Evaluarea (rating) va fi prezentată și afișată pe Website pe o scară de la 1 la 5 (cu o zecimală), pe baza mediei tuturor evaluărilor emise de Beneficiari.

10.4. Feedback-ul descriptiv (feedback) va fi vizibil doar pentru Beneficiarul evaluat, afișat în contul său. Suplimentar, va putea fi accesat și de Furnizor, având un rol auxiliar în scopul verificării limitate de către acesta a acțiunilor Beneficiarilor.

10.5. Dacă mai mult de o evaluare este acordată unui Beneficiar, doar evaluarea cea mai recentă va fi inclusă în ratingul mediu calculat pentru respectivul.

10.6. Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document, Regulamentului General și nici dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține:

 1. cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte;
 2. adrese web sau link-uri către alte site-uri web;
 3. conținut publicitar sau alt conținut comercial;
 4. date ale Beneficiarilor care fac evaluarea sau care sunt evaluați, ori ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar;
 5. conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală/industrială, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Beneficiari sau terți,
 6. conținut care este rezultatul unui acord cu alți Beneficiari sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării;
 7. conținut fals, defăimător sau fapte de concurență neloială.

10.7. Furnizorul își rezervă dreptul de a exclude anumite evaluări din ratingul mediu al unui Beneficiar sau de a șterge o evaluare, total sau partial, atunci când o evaluare sau un feedback:

 1. se referă la un alt Beneficiar decât cel evaluat;
 2. este emisă de Beneficiar pentru el însuși;
 3. este emisă de angajații, rudele sau afinii până la gradul 4 al Beneficiarului evaluat, iar Furnizorul este informat despre această situație;
 4. este emisă ca urmare a contactului cu Beneficiarul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea unui Beneficiar);
 5. este emisă dintr-un cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare sau create special pentru evaluarea unui Beneficiar;
 6. a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;
 7. încalcă art. 10.6 în orice alt mod.

10.8. Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Beneficiarul care face evaluarea acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare a respectivului rating și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

10.9. Sistemul de evaluare (rating și feedback) se află momentan în faza de testare – versiunea beta, astfel că nu toate funcționalitățile sau soluțiile descrise mai sus funcționează exclusiv fără erori sau sunt disponibile tuturor Beneficiarilor.

11. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI SESIZĂRILOR PRIMITE DE FURNIZOR DIN PARTEA BENEFICIARILOR CU PRIVIRE LA ALȚI BENEFICIARI (ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE LA ART. 9.15)

11.1. Orice Beneficiar poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu Anunțurile publicate pe Website/în Comunitatea Luxura ori activitatea unui alt Beneficiar pe aceste platforme, în termen de maxim 3 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

11.2. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de .

11.3. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Beneficiarului care face plângerea, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să veridice situația, să constate dacă este de competența sa luarea unei anumite măsuri și să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

11.4. Astfel, plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Beneficiarului, Anunțului (dacă e cazul) și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

11.5. De asemenea, orice Beneficiar Individual se va putea adresa direct Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, accesând link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

12. RECLAMAȚII ALE BENEFICIARILOR PROFESIONIȘTI CONTRA FURNIZORULUI

12.1. Un Beneficiar Profesionist poate formula o reclamație împotriva Furnizorului în următoarele situații:

 1. pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
 2. apariția unor probleme tehnice a Website-ului, ce afectează grav activitatea Beneficiarului și a căror remediere nu a fost realizată de Furnizor în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării deși depindea exclusiv de acesta;
 3. ștergerea, de către Furnizor, a unuia ori mai multor Anunțuri, sau ștergerea/suspendarea contului Beneficiarului Profesionist, cu nerespectarea celor indicate în prezentul sau a Regulamentului General.

12.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea „Ajutor și contact” disponibilă pe Website în cadrul “”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor profesioniști conform reglementării (UE) 2019/1150” sau în scris, la adresa LuxuraElite. În cuprinsul reclamației, Beneficiarul Profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită LuxuraElite să verifice corect și complet plângerea, în special să indice ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor ori Regulamentului General.

12.3. Dispozițiile articolului 11.4. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Beneficiarii Profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

12.4. Beneficiarul profesionist poate solicita apelarea la mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și LuxuraElite, în legătură cu Serviciile, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 12.1. de mai sus. LuxuraElite va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar LuxuraElite va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

12.5. Opțiunea medierii este voluntară. LuxuraElite își rezervă dreptul de a refuza participarea la medierea propusă de Beneficiarul Profesionist sau de a refuza mediatorul propus de acesta. Într-o atare situație, Părțile vor soluționa deferendul în fața instanțelor de drept comun de la sediul Furnizorului.

13. RECLAMAȚII ALE BENEFICIARILOR INDIVIDUALI CONTRA FURNIZORULUI

13.1. Beneficiarii Individuali ce vor avea reclamații cu privire la Serviciile oferite de Furnizor, le vor putea transmite folosind adresa de email contact@luxuraelite.ro sau pe adresa sediului LuxuraElite, cu indicarea datelor de contact pentru primirea răspunsului și a tuturor informațiilor necesare descrierii problemei ivite. Astfel, Furnizorul va verifica situația și va oferi un răspuns cu respectarea art. 11.4 și 12.3 de mai sus.

13.2. În cazul în care Beneficiarul Individual va fi în continuare nemulțumit de răspunsul primit de la Furnizor, se va putea adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, accesând link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau instanțelor de drept comun de la sediul Furnizorului.

14. POLITICA DE RETUR/ANULARE

14.1. În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

14.2. Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la crearea contului și achitarea primului abonament, nu sunteți satisfăcut de Serviciile LuxuraElite, vă puteți retrage din acord și primiți banii deja achitați înapoi, urmând a vi se șterge contul de acces la Website și bloca accesul la Comunitatea Luxura.

14.3. Dreptul de retragere indicat la art. 14.2 poate fi folosit o singură dată de către un Beneficiar.

14.4. În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați în termenul amintit la art. 14.2 intenția dumneavoastră neechivocă în acest sens, fie prin email la contact@luxuraelite.ro fie printr-o adresă scrisă transmisă pe adresa sediului Furnizorului, completând Formularul de retur.

14.5. În cazul retragerii Beneficiarului, dupa expirarea termenului de 14 zile amintit mai sus, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat Furnizorului, însă contul va fi șters și accesul la Website și Comunitatea Luxura blocat.

 

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

 

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

– Data

15. ÎNCETAREA

Prezentul acord încetează:

15.1. prin exercitarea dreptului de retragere de către Beneficiar, cu respectarea art. 14;

15.2. prin denunțare unilaterală din partea Beneficiarului, cu respectarea art. 8.2.8;

15.3. prin denunțare unilaterală din partea Furnizorului cu respectarea art. 9.19, precum și în orice altă situație cu informarea prealabilă a Beneficiarului cu 15 zile înainte ca denunțarea să producă efecte. Respectarea termenului de denunțare va conduce la neobligarea Furnizorului la plata vreunei despăgubiri pentru denunțarea acestei acord al Părților;

15.4. prin reziliere de plin drept, fără notificare prealabilă, punere în întârziere sau alte formalități, de către Furnizor, în situațiile descrise la: art. 8.2.1, art. 8.2.2, art. 8.2.3, art. 8.2.6, art. 8.2.9, art. 8.2.10, art. 8.2.11, art. 8.2.12, art. 9.15, art. 9.16 și art. 9.19;

15.5. prin apariția unui caz de forță majoră cu respectarea art. 28.

 1. PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR DE LA BENEFICIARI
 2. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR DE LA BENEFICIAR DE CĂTRE LUXURAELITE ȘI VANZAREA ACESTORA PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI ONLINE LUXURA BOUTIQUE
  • LuxuraElite vine în întâmpinarea Beneficiarilor oferind serviciul de achiziționare directă ori luarea în custodie a Produselor vizate spre comercializare. Astfel, Beneficiarii au posibilitatea de a alege să își vândă produsele direct către LuxuraElite ori să le dea în consignație, LuxuraElite devenind astfel proprietarul ori consignatarul Produselor pe care le va prezenta pe rafturile virtuale ale magazinului online Luxura Boutique cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea dobândită.
 • Acest serviciu se regăsește pe Website la secțiunea Vând accesând subsecțiunea Doresc ofertă afișată sub fiecare dintre cele două opțiuni. Pentru accesarea acestui serviciu, nu este necesară contractarea unui abonament.
 • Indiferent dacă alege să își vândă Produsele direct către LuxuraElite ori urmărește să le dea LuxuraElite în consignație, Beneficiarul trebuie să completeze în integralitate formularul regăsit în subsecțiunea „Doresc ofertă”.
 • Beneficiarului i se vor solicita date cu caracter personal ce permit idenficarea acestuia (a se consulta în acest sens și Politica de confidențialitate), precum și o poza și alte informații despre Produs.
 • Odată primite aceste informații, LuxuraElite va contacta telefonic Beneficiarul în vederea negocierii și stabilirii de comun acord a prețului Produsului, precum și a oricăror alte detalii financiare. Totodată, Beneficiarul va fi informat despre condițiile esențiale de contractare în regim de vânzare directă sau consignație, în funcție de alegerea Beneficiarului.
 • De îndată ce părțile contractului au ajuns la un consens, LuxuraElite comunică prin curier Beneficiarului un sigiliu cu număr unic de identificare. Beneficiarul are obligația de a prinde sigiliul de Produs într-o manieră în care să fie vizibilă și să permită verificarea conformității de către Cumpărător, de ex. : prinderea de mânerul genții. După prinderea sigiliului, Beneficiarul are obligația de a poza Produsul cu sigiliul LuxuraElite și de a-i trimite fotografia/fotografiile în vedera verificării pentru conformitate.
 • LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă. În cazul în care originile unui produs rămân suspecte, LuxuraElite nu îl va vinde. În acest caz, articolul este expediat înapoi către proprietarul inițial. În măsura în care îi este confirmată calitatea Produsului, atunci LuxuraElite va pregăti și comunica Beneficiarului spre semnare/acceptare un contract standard de vânzare – cumpărare, respectiv de consignație care va guverna raportul comercial specific operațiunii alese dintre LuxuraElite și Beneficiar în vederea transmiterii proprietății ori remiterii bunului în consignație în vedera vânzării în magazinul online.
 • După semnarea/acceptarea contractului de către Beneficiar, acesta va trimite Produsul LuxuraElite în modalitatea agreată.
 • Odată ajunse în custodia ori proprietatea LuxuraElite, aceasta se ocupă de fotografierea profesională a Produselor și uploadarea pe site alături de o descriere corespunzătoare, promovarea și alte acțiuni de publicitate și comercializare a acestora.
II. PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR DE LA BENEFICIARI - ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR DE LA BENEFICIAR DE CĂTRE LUXURAELITE ȘI VANZAREA ACESTORA PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI ONLINE LUXURA BOUTIQUE

16.1. LuxuraElite vine în întâmpinarea Beneficiarilor oferind serviciul de achiziționare directă ori luarea în custodie a Produselor vizate spre comercializare. Astfel, Beneficiarii au posibilitatea de a alege să își vândă produsele direct către LuxuraElite ori să le dea în consignație, LuxuraElite devenind astfel proprietarul ori consignatarul Produselor pe care le va prezenta pe rafturile virtuale ale magazinului online Luxura Boutique cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea dobândită.

16.2. Acest serviciu se regăsește pe Website la secțiunea Vând accesând subsecțiunea Doresc ofertă afișată sub fiecare dintre cele două opțiuni. Pentru accesarea acestui serviciu, nu este necesară contractarea unui abonament.

16.3. Indiferent dacă alege să își vândă Produsele direct către LuxuraElite ori urmărește să le dea LuxuraElite în consignație, Beneficiarul trebuie să completeze în integralitate formularul regăsit în subsecțiunea „Doresc ofertă”.

16.4. Beneficiarului i se vor solicita date cu caracter personal ce permit idenficarea acestuia (a se consulta în acest sens și Politica de confidențialitate), precum și o poza și alte informații despre Produs.

16.5. Odată primite aceste informații, LuxuraElite va contacta telefonic Beneficiarul în vederea negocierii și stabilirii de comun acord a prețului Produsului, precum și a oricăror alte detalii financiare. Totodată, Beneficiarul va fi informat despre condițiile esențiale de contractare în regim de vânzare directă sau consignație, în funcție de alegerea Beneficiarului.

16.6. De îndată ce părțile contractului au ajuns la un consens, LuxuraElite comunică prin curier Beneficiarului un sigiliu cu număr unic de identificare. Beneficiarul are obligația de a prinde sigiliul de Produs într-o manieră în care să fie vizibilă și să permită verificarea conformității de către Cumpărător, de ex. : prinderea de mânerul genții. După prinderea sigiliului, Beneficiarul are obligația de a poza Produsul cu sigiliul LuxuraElite și de a-i trimite fotografia/fotografiile în vedera verificării pentru conformitate.

16.7. LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă. În cazul în care originile unui produs rămân suspecte, LuxuraElite nu îl va vinde. În acest caz, articolul este expediat înapoi către proprietarul inițial. În măsura în care îi este confirmată calitatea Produsului, atunci LuxuraElite va pregăti și comunica Beneficiarului spre semnare/acceptare un contract standard de vânzare – cumpărare, respectiv de consignație care va guverna raportul comercial specific operațiunii alese dintre LuxuraElite și Beneficiar în vederea transmiterii proprietății ori remiterii bunului în consignație în vedera vânzării în magazinul online.

16.8. După semnarea/acceptarea contractului de către Beneficiar, acesta va trimite Produsul LuxuraElite în modalitatea agreată.

16.9. Odată ajunse în custodia ori proprietatea LuxuraElite, aceasta se ocupă de fotografierea profesională a Produselor și uploadarea pe site alături de o descriere corespunzătoare, promovarea și alte acțiuni de publicitate și comercializare a acestora.

III. MAGAZINUL ONLINE LUXURA BOUTIQUE

Prezenta secțiune cuprinde reglementarea Termenilor și condițiilor de comercializare a Produselor de către LuxuraElite prin intermediul magazinului online regăsit pe Website la secțiunea Luxura Boutique. Scopul lor în reprezintă stabilirea prevederilor contractuale ce guvernează vânzarea – cumpărarea produselor comercializate de LuxuraElite de la momentul plasării comenzii de către Cumpărător și până la livrare și plata Produselor dorite.

17. PĂRȚILE

Vânzător: LuxuraElite definită la pct. 2.1.3 de mai sus.

Cumpărător: persoana fizică (consumatorul) ori persoana juridică care plasează o comandă online în scopul achiziționării unui produs comercializat de către LuxuraElite, prin intermediul magazinului online Luxura Boutique.

18. OBIECTUL ACORDULUI
 • Obiectul acordului este reprezentat de operațiunea de vânzare – cumpărare a Produselor afișate pe rafturile virtuale din secțiunea Luxura Boutique în schimbul prețului aferent.
 • Fiecare Produs are destinată o pagină distinctă pe Website, în cuprinsul căreia Cumpărătorul regăsește poza Produsului, informații referitoare la numele producătorului, condiția Produsului și descrierea acestuia, bunurile accesorii care-l însoțesc la cumpărarea lui, precum și garanția LuxuraElite cu privire la autenticitatea Produsului, dacă este cazul.
 • În ceea ce privește poza Produsului, LuxuraElite utilizează aparate profesionale de fotografiere a acestora. Cu toate acestea, imaginea Produsului în realitate poate să difere de cea prezentată în fotografie, Cumpărătorul asumându-și că pozele de pe Website au caracter informativ.
 • Pentru orice informații suplimentare despre Produs, Cumpărătorul se poate adresa echipei LuxuraElite utilizând datele de identificare indicate la pct. 2.1.3 sau portalul denumit „Pot să te ajut” ce se regăsește pe fiecare pagină a Website-ului în colțul din dreapta jos al ecranului fiind marcat de semnul specific mesajelor.
 • Informațiile financiare se regăsesc la pct. 20 de mai jos.
19. COMANDA ȘI ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
 • Plasarea unei comenzi va fi efectuată online.
 • O comandă poate fi plasată online doar de către un utilizator al Website-ului. Acesta își poate crea un cont de utilizator sau poate decide să nu efectueze acest demers, ci să achiziționeze Produsul direct prin adăugarea sa în coș și completarea ulterioară a formularului de comandă cu date reale și corecte.
 • Crearea contului de utilizator presupune accesarea secțiunii Înregistrare și achiziționarea unui abodament destinat Cumpărătorilor. Achiziționarea abonamentui permite și accesul Cumpărătorului la anunțurile postate de Beneficiari având ca obiect comercializarea Produselor direct de către aceștia. Accesul la contul de utilizator va fi permis după finalizarea procedurii de achiziționare a a abonamentului.
 • În vederea creării contului de utilizator, Cumpărătorul trebuie să furnizeze datele sale cu caracter personal completând în mod corespunzător formularul. Cumpărătorul trebuie să ofere doar informații valabile, inclusiv o adresă de E-mail validă. De asemenea, Cumpărătorul trebuie să își seteze o parolă a cărei confirmare îi este solicitată în cadrul formularului.
 • Cumpărătorul va adăuga în coș Produsele pe care intenționează să le achiziționeze prin accesarea butonului „Adaugă în coș”. Cumpărătorul poate adăuga oricâte produse dorește. De asemenea, Cumpărătorul poate elimina sau adăuga produse în coș anterior plasării comenzii, accesând butonul „X” în dreptul Produselor selecționate în Coșul meu.
 • La plasarea comenzii, Cumpărătorului i se solicită acceptarea Termenilor și Condițiilor ocazie cu care Cumpărătorul este îndrumat spre prezenta pagină.
 • LuxuraElite va confirma Cumpărătorului prin email primirea comenzii fapt care marchează încheierea Acordului de vânzare – cumpărare guvernat de prezenele dispoziții contractuale.
20. PREȚUL PRODUSELOR ȘI EFECTUAREA PLĂȚII
 • Prețul Produselor este cel afișat sub sau în dreptul pozei în care este prezentat Produsul. Prețul este determinat, stabilit în moneda națională și este ferm (nenegociabil). Sumarul comenzii va conține informații referitoare la prețul total al Produselor introduse în coșul de cumpărături, precum și informații referitoare la costul livării și colectarea de TVA, dacă este cazul.
 • Prețul include accesoriile Produsului care-l vor însoți la livrare și care sunt indicate pe pagina destinată prezentării Produsului, secțiunea „Vine însoțit de”.
 • Cumpărătorul va achita prețul online, odată cu plasarea comenzii, utilizând un card bancar.
 • LuxuraElite pune la dispoziția Cumpărătorul sistemul de plată EuPlatesc.ro care este integrată în platforma Website-ului. Raportul dintre Cumpărător și sistemul de plată antemențioant este guvernat exclusiv de Termenii și Condițiile acestuia.
 • LuxuraElite vine în întâmpinarea Cumpărătorilor facilitându-le achiziționarea Produselor dorite prin programul Luxura Layaway. Accesând acestă opțiune, Cumpărătorul va putea achita prețul în rate facilitând până în 12 săptămâni, livrarea Produsului urmând a se efectua la plata integrală a ratelor. Condițiile de plată sunt stabilite de comun acord cu LuxuraElite. Un operator LuxuraElite va sta la dispoziția Cumpărătorului pentru informarea și îndrumarea acestuia. Prezentele Termeni și Condiții se aplică în mod corespunzător și programului Luxura Layaway în măsura în care părțile nu convin altfel în scris.
 • Factura va fi comunicată Cumpărătorului per email și/sau odată cu livrarea Produsului.
21. LIVRAREA ȘI PRELUAREA PRODUSELOR DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR
 • Produsele vor fi ambalate astfel încât să se asigure integritatea lor pe durata transportului și manipulărilor la încărcare/descărcare.
 • Livrarea Produselor până la locul de livrare indicat în formularul de comandă se va face printr-o firmă de curierat agreată de LuxuraElite. 
 • LuxuraElite asigură transportul pe teritoriul Românei. Pentru livrarea Produselor în afara țării, vă rugăm să contactați un operator LuxuraElite utilizând datele indicate la pct. 2.1.3 sau portalul denumit „Pot să te ajut” ce se regăsește pe fiecare pagină a Website-ului în colțul din dreapta jos al ecranului fiind marcat de semnul specific mesajelor. 
 • Costul transportului pe teritoriul României este suportat de LuxuraElite. Costul transportului pe teritoriul altei țări va fi stabilit în funcție de adresa de livrare și serviciile de curierat valabile la momentul contactării operatorului LuxuraElite de către Cumpărător. 
 • Termenul de livrare estimat este indicat în sumarul comenzii. De regulă, termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii de către LuxuraElite ori de la achitarea în integralitate a ratelor (pentru cazul în care Cumpărătorul a accesat opțiunea plății în rate a prețului prin intermediul programului Luxura Layaway).
 • Cumpărătorul este obligat să preia Produsele comandate la data și la locul convenit cu firma de curierat. În cazul în care curierul nu va găsi la adresa de livrare indicate de Cumpărător nicio persoană sau se va refuza primirea coletului, produsele vor fi returnate LuxuraElite. Aceasta va păstra produsele respective timp de 7 (șapte) zile de la momentul la care îi sunt restituite și va relua livrarea o singură dată către respectivul Cumpărător, pe cheltuiala acestuia din urmă și doar cu condiția să fie contactat de Cumpărător în cadrul perioadei de 7 (șapte) zile amintite. 
 • În cazul în care LuxuraElite nu este contactată în scris de către Cumpărător în decursul celor 7 (șapte) zile sau produsul din nou nu e acceptat la primire de către Cumpărător sau iar nu e gasit Cumparatorul la adresa de livrare după ce a fost retrimis de LuxuraElite, aceasta din urmă va avea dreptul la recuperarea oricăror cheltuieli efectuate cu respectiva livrare, precum și acoperirea oricăror alte sume rezultate din încălcarea obligațiilor asumate de Cumpărător.
 • Certificarea de către Cumpărător a faptului că Produsele au fost livrate se face prin semnarea de primire, de către acesta ori de un reprezentant al Cumpărătorului, a procesului verbal de predare – primire/documentului de transport prezentat de către transportator. Fiecare persoană fizică care semnează procesele-verbale, precum și orice alte documente în numele uneia dintre părți, declară prin aceasta că este pe deplin autorizată să semneze respectivele documente în numele părții și va atrage implicit răspunderea Cumpărătorului.
 • Cumpărătorul care a plasat o comandă online poate urmări statusul

 

 

22. RISCUL CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE PARȚILOR
 • Părțile răspund una față de alta de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin transmiterea ofertei și a comenzii aferente acesteia.
 • Dreptul de proprietate asupra Produselor trece de la vânzător (LuxuraElite ori Beneficiarul care a dat Produsul în consignație către LuxuraElite) la Cumpărător în momentul achitării integrale a prețului înscris pe factura comunicată. În cazul neplății integrale a prețului, LuxuraElite va putea lua măsuri imediate pentru recuperarea Produselor, putându-le ridica și lua în posesie, în cazul în care nu se aflau deja în posesia sa la acel moment (LuxuraElite/Beneficiarul își menține rezerva dreptului de proprietate asupra produselor, până la încasarea integrală a prețului).
 • Toate riscurile (inclusiv dar fără a se limita la riscul pierderii fortuite, furt, pierdere, degradare, dispariție etc.) se transmit de la vânzător la Cumpărător la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire/documentului de transport al produselor.
23. GARANȚIA AFERENTĂ PRODUSELOR
 • Prezenta secțiune se aplică strict Produselor comercializate de LuxuraElite în magazinul online Luxura Boutique.
 • LuxuraElite nu garantează decât pentru conformitatea Produsului în sensul în care acesta se prezintă astfel cum este descris pe pagina destinată lui. Produsele comercializate sunt achiziționate de la persoane care aleg să își vândă bunurile de valoare din garderoba proprie prin intermediul LuxuraElite fie prin vânzare directă, fie prin darea în consignație (a se vedea detalii la pct. II de mai sus). Motto-ul LuxuraElite este „Luxul uitat din dulapul tău – comoara altcuiva!”. Produsele pot fi noi cu etichetă, noi fără etichetă (nepurtate), ori purtate/pre-owned. Comercializând astfel de produse, LuxuraElite nu se obligă decât să garanteze pentru conformitatea Produselor cu specificațiile de pe Website, Cumpărătorul asumându-și eventualele vicii aparente normalei utilizări a Produsului dacă acesta este prezentat ca fiind purtat/pre-owned.
 • Se consideră că Podusele sunt conforme dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea furnizată de către LuxuraElite şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe acest Website; (ii) sunt adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii) prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care vă puteţi aştepta în mod rezonabil.
 • Conditiile de garantie sunt in conformitate cu OUG 140 28/12/2021 si O.G. 21/1992.
 • Pentru autenticitatea Produsului, LuxuraElite garantează că Produsul comercializat este autentic 100%. Dacă se va demonstra contrariul, LuxuruaElite va returna de două ori banii înapoi Cumpărătorului.
 • Pentru LuxuraElite este prioritară livrarea de piese autentice și de calitate. În acest sens, LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă.
 • Vanzatorul poate răspunde dacă lipsa de conformitate apare în termen de doi ani de la data de livrare a produsului. Pentru Produsele folosite (pre-owned) – asa cum se intampla in cazul tuturor produselor vandute prin intermediul Website-ului, termenul se reduce la 1 an. Până la proba contrarie, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la data de livrare a Produsului se presupune a fi existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia situaţiei în care această presupunere nu este compatibilă cu natura produsului sau lipsa de conformitate.
 • În măsura maximă permisă de lege, LuxuraElite exclude toate garanţiile de orice fel, cu excepţia celor ce nu pot fi excluse în mod legal în cazul consumatorilor, precum și a garanției de autenticitate menționate mai sus.
 • Cumpărătorul trebuie să informeze LuxuraElite despre lipsa de conformitate de îndată, dar nu mai mult de două luni de la data la care a constatat-o.
 • La solicitarea garanției este necesară prezentarea Produsului neconform în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală, certificatul de garantie/autenticitate și a sigiliului LuxuraElite intact, în original. In cazul în care Produsele ajung neînsoțite de aceste documente sau de sigiliul nealterat în vreun fel, Produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.
24. RETRAGEREA DIN ACORD. RETURUL PRODUSELOR
 • Prezenta secțiune se aplică doar Cumpărătorilor care au calitatea de consumatori potrivit art. 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (așadar sunt persoane fizice).
 • Retragerea din contractul de vânzare – cumpărare poate avea loc prin anularea comenzii și prin returul produselor livrate.
 • Anularea comenzii poate fi efectuată de către Cumpărător din momentul în care contractul de vânzare – cumpărare se consideră încheiat și până la momentul preluării coletului de curier.
 • Returul poate fi solicitat de către Cumpărător indiferent de motiv, în termen de 14 zile din ziua în care Cumpărătorul ori persoana însărcinată de Cumpărător cu preluarea livrării (alta decât transportatorul) semnează de primire coletul conținând Produsul/Produsele achiziționate.
 • În cazul în care Beneficiarul dorește să se retragă din Acord, acesta trebuie să comunice în termenele indicate mai sus intenția neechivocă în acest sens, fie prin email la contact@luxuraelite.ro fie printr-o adresă scrisă transmisă pe adresa sediului LuxuraElite utilizând Formularul de retur.
 • Returul Produselor se va face de către Cumpărător pe cheltuiala LuxuraElite fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de maxim 14 zile de la data procesării notificării intenției de retragere de către LuxuraElite. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 • Returnarea Produselor se va face cu sigiliul LuxuraElite intact. Pentru aceasta Cumpărătorul se obligă să inspecteze Produsele fără a îndepărta sigiliul LuxuraElite. Neîndeplinirea acestei obligații are drept consecință refuzul LuxuraElite la procesarea returului Produsului prezentat fără sigiliu astfel cum acesta a fost atașat de LuxuraElite înainte de comercializarea pe Website.
 • De asemenea, returnarea Produselor se va face cu toate accesoriile lui, precum și cu toate documentele însoțitoare, dacă este cazul.
 • Nu vor fi acceptate la retur Produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate (ex. ruperea sigiliului), cele care prezintă urme de uzură (altele decât cele indicate în descrierea Produsului pe Website), produsele cărora le lipsesc accesorii. Totodată, dacă coletul este transmis de Cumpărător către LuxuraElite peste termenul de 14 zile indicat la pct. 24.6 de mai sus ori dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată și coletul va fi returnat Cumpărătorului.
 • Cumpărătorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii și caracteristicilor acestora. Diminuarea valorii Produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru Cumpărător în a-şi exercita dreptul de retragere.
 • În sensul articolului precedent, LuxuraElite are dreptul de a evalua diminuarea valorii Produselor în cauză și de a o reține din preț ori dacă prețul a fost restituit Cumpărătorului, de a o solicita separat și ulterior acestui moment, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produselor în retur. LuxuraElite va furniza Cumpărătorului în scris modul de calcul și motivele pentru care s-a ajuns la valoarea reținută/solicitată din prețul final.
 • Anularea comenzii și returul Produselor dau dreptul Cumpărătorului de a încasa prețul final al acestora returnate la valoarea achitată nu mai târziu de 14 zile de la data informării LuxuraElite despre decizia de anulare/retur al Produselor.
 • Modalitatea de returnare a sumei cuvenite Cumpărătorului ca urmare a anulării/returului Produselor cumpărate este prin alimentarea contului Cumpărătorului cu suma aferentă prețului final, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 • Transportul va fi organizat de către Cumpărător cu acordul LuxuraElite. Cumpărătorul este cel care va suporta cheltuielile de transport.

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

IV. DISPOZIȚII COMUNE - 25. RĂSPUNDERE
 • 25.1 Fiecare dintre Părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.25.2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Website la crearea contului de vânzător/cumpărător. Prin accesarea Website-ului și crearea contului, acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile , Politica de confidențialitate și protecția datelor precum și Regulamentul General, în ultima lor versiune afișată în cadrul Website-ului. Sunteți deci pe deplin responsabil pentru verificarea versiunii actualizate a documentelor amintite și afișate pe Website, ori de câte ori îl utilizați.25.3. Acest Website este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Website-ul la fel ca majoritatea website-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate. Prin umare, informațiile transmise de Beneficiari folosind Website-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al Furnizorului (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP, accesul neautorizat la e-mail sau discuțiile private) și pentru care LuxuraElite nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.
26. MODIFICĂRILE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

26.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile și de a actualiza conținutul Website-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Website). Revizuirea acestei politici va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilorBeneficiarilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe WebSite (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

26.2. Modificările intră în vigoare la data indicată de LuxuraElite, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor/afișării pop-up-ului (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz), cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel.

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Website-ului (inclusiv Termenii și Condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate Beneficiarului.

26.3. Furnizorul are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Website și/sau în Comunitatea Luxura (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Website și/sau Comunitatea Luxura cu efect imediat, precum și de a modifica orice functionalități.

26.4. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Beneficiarului legate de Serviciile plătite. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu politicile în vigoare la momentul achiziției.

26.5. Beneficiarul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia acordul în orice moment, de a solicita șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Website-ul și/sau Comunitatea Luxura.

27. LEGEA APLICABILĂ

Drepturile și obligațiile Părților menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce, sunt guvernate de legea română în vigoare.

28. FORŢA MAJORĂ

28.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment de forță majoră, virusarea Website-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Furnizorului, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Website) a persoanelor afectate.

28.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

28.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese ori restituirea vreunei sume.

29. CLAUZE FINALE

29.1. Beneficiarul nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din prezentul către un terţ, fără consimţământul scris şi prealabil al FU Furnizorului. Furnizorul va putea însă cesiona liber prezentul acord, precum și drepturile și obligațiile sale aferente, către orice alt terț.

29.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu Serviciile, Website-ul ori Comunitatea Luxura, revin exclusiv Furnizorului.

29.3. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termeni şi Condiţii, ale Regulamentului General și a celorlalte politice afișate pe Website, precum şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a Părţilor.

29.4. Orice comunicare referitoare la prezentele Termeni şi Condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare la adresele indicate de Părți.

29.5. Prezentelor Termeni şi Condiţii nu le aduce atingere nici unui alt acord încheiat între Părţi sau între una din Părți și un terț.

29.6. Acest document face parte din setul de politici de securitate al Furnizorului. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

Prezentul document detaliază practica Luxura Elite Club SRL privitoare la condițiile comerciale aplicabile în cazul domeniului https://luxuraelite.ro, precum și al subdomeniilor https://club.luxuraelite.ro, https://social.luxuraelite.ro, (denumite în continuare pe scurt, generic, Website-ul) și are ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Prin utilizarea Website-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați Politică de cookie, Politica de confidențialitate și protecția datelor, Regulamentul General, dar și prezentele Termeni și Condiții, documente publicate pe Website.

Așadar, utilizarea acestui Website de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați Website -ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul Website-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, acesta reprezentând contractul dintre subscrisa și dumneavoastră.

 1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
 • Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Luxura Elite Club S.R.L.. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții anterior utilizării în orice mod a Website-ului, inclusiv anterior creării contului și vânzării/cumpărării/schimbului unui Produs (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.5 de mai jos).
 • Luxura Elite Club SRL oferă prin intermediul Website-ului:
 • Servicii de afișare a unor anunțuri de vânzare/cumpărărare/schimb produse conform Regulamentului, ulterior înregistrării de către utilizatorii Website-ului a unui cont de vânzător sau cumpărător, precum și
 • Servicii de monitorizare a anunțurilor din perspectiva rezervărilor de produse, de verificare a produselor prin Operatori (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.11), de facilitare a vânzării în funcție de credențialele obținute de vânzător în Comunitatea Luxura (așa cum este acest termen definit la art. 2.1.12), de instruire online în domeniul vânzărilor de produse

PRIN URMARE, FURNIZORUL NU ARE NICIO IMPLICARE DIRECTĂ ÎN VÂNZAREA/CUMPĂRĂRAREA/SCHIMBUL PRODUSELOR ȘI NICI NU ARE VREO CALITATE DE REPREZENTANT/AGENT/COMISIONAR/GARANT AL VÂNZĂTORULUI ORI AL CUMPĂRĂTORULUI ACESTORA. CONSECINȚA DIRECTĂ A ACESTUI FAPT ESTE REPREZENTATĂ DE EXCLUDEREA COMPLETĂ A RĂSPUNDERII FURNIZORULUI ÎN RAPORT CU ORICE TRANZACȚIE EFECTUATĂ ASUPRA PRODUSELOR ȘI DECI ORICE NEÎNȚELEGERE LEGATĂ DE PRODUS, LIVRARE, PRELUARE, PLATĂ ETC. TREBUIE SĂ FIE SOLUȚIONATĂ DIRECT ÎNTRE VÂNZĂTOR ȘI CUMPĂRĂTOR, RESPECTIV PERSOANELE CARE AU FĂCUT SCHIMBUL DE PRODUSE

 • Serviciul de achiziționare de Produse ori luarea în consignație a acestora – pentru această operațiune, prezentele Termeni și Condiții conțin dispoziții speciale prevăzute în secțiunea II de mai jos
 • Magazin online, secțiunea Luxura Boutique, prin intermediul căruia Luxura Elite Club SRL vinde Produse cumpărate de la Beneficiari ori luate în consignație de la aceștia – pentru această operațiune, prezentele Termeni și Condiții conțin dispoziții speciale prevăzute în secțiunea III de mai jos.
 • Accesarea Website-ului și/sau crearea contului înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.
 1. DEFINIȚII

2.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

2.1.1. Beneficiar Individual – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Serviciile prin contul creat pe Website ori care vinde/dă în consignație Produse LuxuraElite.

2.1.2. Beneficiar Profesionist – orice persoană fizică autorizată, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează Serviciile prin contul creat pe Website ori care vinde/dă în consignație Produse LuxuraElite.

În cuprinsul prezentelor Termeni și Condiții, în cazurile în care nu este relevantă calitatea de persoană fizică sau juridică a vânzătorului, respectiv a cumpărătorului de pe Website, se va folosi termenul generic de Beneficiar.

2.1.3. Furnizor sau LuxuraElite – societatea Luxura Elite Club S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Timis, Dumbravita, Strada Barcelona Nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timisoara sub nr. J35/3682/2020, CUI 43428737, e-mail: contact@luxuraelite.ro, număr de telefon al operatorului LuxuraElite +40755776847.

2.1.4.  Cumpărător – persoana fizică sau juridică care cumpără Produsele de la Beneficiar ori de la LuxuraElite și care este înregistrată pe Website dacă se impune acest lucru.

2.1.5. Produs – bunul care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții, prin Regulamentul General, în special prin Regulamentul Listare Articol, și care este prezentat pe Website de către vânzător care urmare a contractării Serviciilor. Totodată, noțiunea de produs include și bunul care se află pe raftul virtual din magazinul online Luxura Boutique.

2.1.6. – Serviciile – serviciile prestate de către LuxuraElite astfel cum au fost definite la pct. 1.2.1 și 1.2.2 de mai sus.

2.1.7. Anunț – oferta publică lansată de un Beneficiar cu scopul de a fi publicată de către LuxuraElite prin intermediul Website-ului sau a Comunității Luxura (termen definit la art. 2.1.12), cu privire la vânzarea, cumpărarea sau schimbul unui Produs.

2.1.8. Anunț plătit – Anunț care poate fi publicat de Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura doar după plata unei taxe către Furnizor conform Regulamentului General.

2.1.9. Anunț gratuit – Anunț care poate fi publicat de Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

2.1.10. Limită Anunțuri gratuite – Limita Anunțurilor gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Beneficiarul folosește ultimul Anunț gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii indicate conform Regulamentului General.

2.1.11. Operatori – persoane special instruite pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Beneficiari pe Website sau în Comunitatea Luxura, dacă acestea se referă la Produse ce se încadrează în categoria celor de top, boutique sau cu preț care depășește 1.000 euro (conform Regulamentului General).

2.1.12. Comunitatea Luxura – grupuri private de pe platformele de socializare administrate de Furnizor (inclusiv dar nelimitat la pagina de Facebook Luxura, forum etc.).

2.1.13.  Acordul de prestări servicii – înțelegerea părților ce are ca obiect prestarea Serviciilor de către Furnizor (LuxuraElite) Beneficiarului.

2.1.14. Acordul de vânzare – cumpărare – înțelegerea dintre LuxuraElite și Cumpărător ce are ca obiect vânzarea Produselor prezentate în secțiunea Luxura Boutique.

2.2. Prin accesarea Website-ului și crearea unui cont de vânzător și/sau cumpărător, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul și/sau a Serviciilor.

 1. SCOPUL URMĂRIT

3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor în contextul Website-ului și a Comunității Luxura, precum și a condițiilor de vânzare a Produselor de către LuxuraElite prin intermediul magazinului online Luxura Boutique.

 • Secțiunea I este destinată reglementării Acordului de prestări servicii
 • Secțiunea II este destinată reglementării procedurii de achiziționare de către LuxuraElite a Produselor de la Beneficiari în scopul vânzării prin intermediul magazinului online Luxura Boutique
 • Secțiunea III este destinată reglementării Acordului de vânzare – cumpărare aferent comercializării produselor prezentate în magazinul online Luxura Boutique
 • Secțiunea IV cuprinde dispoziții comune tuturor secțiunilor.

3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, LuxuraElite nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Beneficiarului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât LuxuraElite nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Beneficiarul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea LuxuraElite și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte acte normative aplicabile domeniului drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Beneficiari sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Beneficiarilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website sau din Comunitatea Luxura, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului respectiv al Beneficiarilor în cazul Anunțurilor lor, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 1. ACORDUL DE PRESTĂRI SERVICII
 2. PĂRŢILE ACORDULUI

Furnizorul şi Beneficiarul denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”, având în vedere că:

Furnizorul pune la dispoziţia Beneficiarului Servicii, iar Beneficiarul doreşte achiziţionarea Serviciului / Serviciilor, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii.

 1. OBIECTUL ACORDULUI

5.1. Obiectul acordului îl reprezintă prestarea Serviciilor de către Furnizor Beneficiarului.

5.2. În cazul în care Serviciile sunt reprezentate de afișarea unui Anunț, acesta va fi creat prin respectarea unui sablon, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale Beneficiarului;
 • descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului, cuprinzând cel puțin denumirea producătorului și materialul din care acesta este confecționat; și
 • prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

5.3. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Beneficiarul declară o dată în plus că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să suporte consecințele indicate în prezentul.

5.4. Beneficiarul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului, chiar dacă acesta este verificat sau nu de Operatori. Astfel, verificarea de către Operatori are doar rol informativ, nereprezentând o asumare a obligației de conformitate a Produsului din partea Furnizorului.

5.5. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

5.6. Valabilitatea unui Anunț pe Website este nedeterminată, cu posibilitatea de promovare în funcție de credențialul obținut în Comunitatea Luxura conform Regulamentului General.

 1. DURATA ACORDULUI

6.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a Serviciului/Serviciilor) pus(e) la dispoziţie de către FURNIZOR, cu crearea contului aferent și achitarea prețului corespunzător.

 1. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

7.1. Prețurile Serviciilor vor fi cele comunicate pe Website, anume pe paginile speciale de vânzare, respectiv de cumpărare, pentru Anunțurile ce depășesc Limita Anunțurilor gratuite.

7.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul sistemului de plată EuPlatesc.

7.3. Beneficiarul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de abonament, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a abonamentului. Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea abonamentului pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe Website și prin mijloacele de promovare alese de către Furnizor.

7.4. Odată ales tipul de abonament și selectată modalitatea de plată, plata este recurentă. Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul său, la începutul fiecărei perioade de abonament.

7.5. Abonamentul Beneficiarului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că la data scadentă a abonamentului se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul Beneficiarului sau prin transmiterea unui email în acest sens către LuxuraElite.

7.6. Furnizorul va emite Beneficiarului o factură fiscală pentru abonamentul/abonamentele achiziționate de pe Website, scop în care Beneficiarul va furniza toate informațiile necesare potrivit legii.

7.7. Factura fiscală se va emite la data creditării sumei în contul Frunizorului (conform extrasului de cont). Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

7.8. Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul Beneficiarului și descărcată de acolo.

7.9. Prețurile pentru accesarea Serviciilor și pentru afișarea Anunțurilor peste Limită Anunțurilor gratuite, se pot schimba prin decizia unilaterală a Furnizorului. Beneficiarii vor fi informați prin afișarea pe Website sau prin email, urmând ca în cazul în care nu doresc continuarea relației contractuale în noile condiții de cost, să solicite oprirea plăților prin email sau debifarea căsuței de plată recurentă din contul creat pe Website ori chiar să șteargă contul. Lipsa uneia dintre măsurile antemenționate sau afișarea unui nou Anunț, va reprezenta acceptul Beneficiarului la continuarea relației cu LuxuraElite în noile condiții de cost.

7.10. Anunțurile sunt afișate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Anunțurile nu sunt afișate pe Website în decurs de 24 de ore de la confirmarea plății, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la adresa contact@LuxuraElite.ro, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora (numărul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numărul Anunțului plătit care urmează să fie publicat/promovat).

7.11 Periodic LuxuraElite derulează campanii promoționale pentru achiziția pachetelor de Servicii la preț promoțional. Reducerile oferite în cadrul acestor campanii se aplică pentru toate metodele de plată, exceptând plățile prin SMS.

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

8.1. Furnizorul se obligă:

8.1.1. Să pună la dispoziţia Beneficiarului Serviciile. Beneficiarul nu va fi nevoit să instaleze niciun soft suplimentar pentru a accesa Website-ul și implicit Serviciile.

8.1.2. Să ofere accesul Beneficiarului pe Website pentru postarea de Anunțuri, după crearea contului și plata prețului aferent Serviciilor.

8.1.3. Să ofere Beneficiarului accesul la Comunitatea Luxura, după crearea contului pe Website și plata prețului aferent Serviciilor – o comunitate de suport, sub forma unui grup privat de vânzare/cumpărare/schimb, în măsura în care Beneficiarul trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv. Furnizorul ori colaboratorii acestuia vor ajuta cu facilitarea Anunțurilor în funcție de credențialele obținute conform Regulamentului General și cu monitorizarea rezervărilor privitoare la Produsele listate de către Beneficiar prin Anunțurile sale.

8.1.4. Să ofere Serviciile în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil Beneficiarului şi stabilite în mod unilateral de către Furnizor prin prezentul și prin Regulamentul General.

8.1.5. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile conforme cu Regulamentul General și cele indicate în Termeni și Condiții, prin intermediul Website-ului și/sau prin intermediul Comunității Luxura.

8.1.6. Să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Beneficiar și datele publicate pe Website și/sau în Comunitatea Luxura de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat.

8.1.7. Furnizorul nu oferă nicio garanție Beneficiarilor că Website-ul sau Comunitatea Luxura va fi disponibil(ă) neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor, afișarea parțială ori eronată, sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său direct și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din această cauză.

8.1.8. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile și nici e erorile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

8.1.9. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Beneficiarilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului.

8.1.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Beneficiari, cu privire la care Beneficiarii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document și în Regulamentul General.

8.1.11. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate și nici pentru livrarea Produselor sau încasarea prețului aferent lor. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

8.1.12. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii Serviciilor sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Beneficiarii Website-ului.

8.1.13. LuxuraElite va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității LuxuraElite și a experienței Beneficiarilor, fără ca Furnizorul să aibă obligația de a informa suplimentar Beneficiarii cu privire la efectuarea testelor/analizelor sau la rezultatele acestora, având în vedere că se vor prelucra doar informații generice legate categoriile de Produse și prețurile aferente lor.

8.2. BENEFICIARUL se obligă să:

8.2.1 Să achite prețul convenit pentru Servicii conform prezentelor Termeni și Condiții și Regulamentului General.

8.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare în Comunitatea Luxura, potrivit celor stabilite de Furnizor și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios la adresa Furnizorului sau a oricărui alt participant în cadrul comunității.

8.2.3. Să nu afișeze Anunțuri cu Produse contrafacute (fake) sau cu informații de natură a induce în eroare potențialii cumpărători. Încălcarea acestei obligații va conduce la suportarea rigorilor legii în vigoare, cu ștergerea contului și eliminarea/blocarea în Comunitatea Luxura, precum și ștergerea tuturor celorlalte anunțuri aparținând respectivului Beneficiar, fără returnarea vreunei sume deja achitate Furnizorului.

8.2.4. Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor și/sau a Regulamentului General, iar prețul este achitat în mod corespunzător.

8.2.5. Beneficiarul își asumă răspunderea deplină pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane. În acest sens, Beneficiarul declară și că își asumă în totalitatea obligația de livrare a Produsului către cumpărător, respectiv obligația de plată a prețului Produsului și preluare a acestuia, Furnizorul neavând nicio implicare în astfel de demersuri.

8.2.6. Beneficiarul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat în Anunț, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: Website, Comunitatea Luxura, comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.7. Prin crearea contului prin intermediul Website-ului, Beneficiarul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului, precum și cu Regulamentul General.

8.2.8. Prin crearea contului, Beneficiarul încheie un acord cu LuxuraElite. Acordul poate fi denunțat unilateral de către Beneficiar, prin ștergerea contului său, în conformitate cu următoarele reguli:

 1. ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul cont (ii) trimiterea unei declarații de denunțare la adresa de e-mail: contact@luxuraelite.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de denunțare în scris, la adresa fizică a Furnizorului;
 2. odată cu ștergerea contului de către Beneficiar conform pct. 1 de mai sus, acordurile rămase între LuxuraElite și Beneficiar cu privire la Servicii, încetează să mai producă efecte;
 3. denunțarea acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile deja încasate de Furnizor, nu vor fi rambursate Beneficiarului. Ștergerea contului conform pct. 1 va conduce automat la oprirea plăților recurente pentru abonament;
 4. după ștergerea contului, Beneficiarul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Website-ului și Comunității Luxura, precum și orice alte drepturi și beneficii derivă din aceasta.

8.2.9. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Beneficiarului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website sau din Comunitatea Luxura, în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.10. Beneficiarilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website (putând avea un singur cont de vânzător și un singur cont de cumpărător) în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. LuxuraElite își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP aferente Beneficiarilor. Încălcarea în fapt a prezentei clauze, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3. Un Beneficiar Profesionist poate avea mai multe conturi doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale acelui Beneficiar.

8.2.11. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Beneficiar deși nu ne aflăm în contextul excepției Beneficiarului Profesionist amintită mai sus, va conduce la consecințele indicate la art. 8.2.3.

8.2.12. Beneficiarilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. LuxuraElite își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP aferente Beneficiarilor. Consecințele încălcării prezentei clauze sunt cele prevăzute la art. 8.2.3.

 1. VERIFICAREA/MODERAREA ANUNȚURILOR ȘI A CONTURILOR

9.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website și în Comunitatea Luxura de către Operatorii Furnizorului se va putea face atunci când obiectul vânzării/schimbului îl reprezintă un Produs al unui brand de top, boutique sau cu preț de vânzare solicitat mai mare decât echivalentul a 1.000 euro (potrivit Rgulamentului General). O atare verificare are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare potențialii cumpărători etc.), încercând astfel să se asigure afișarea unui număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

9.2. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut sau cu un conținut similar pentru același Produs. Este însă permisă și chiar necesară corectarea erorilor din Anunțuri și republicarea lor în forma lor ulterioară.

9.3. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

9.4. Nu pot fi publicate Anunțuri cuprinzând informații false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor, ci numai informațiile indicate la art. 5.2. Orice derogare de la prezenta clauză va trebui aprobată în prealabil de către Furnizor.

9.5. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului pentru un anumit Produs sau Produse dintr-o anumită categorie).

9.6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, societăți  sau mărci care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alți terți cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Beneficiarii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

9.7. Furnizorul nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru cuprinsul Anunțurilor afișate pe Website sau în Comunitatea Luxura.

9.8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru produse precum cele din lista de mai jos:

 • droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
 • articole sau fotografii cu conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni, pe baza diferențelor naționale, etnice, politice, rasiale, religioase sau nereligioase;
 • alcool și băuturi alcoolice;
 • țigări și produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
 • explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde);
 • arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice;
 • lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
 • servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
 • produse farmaceutice și medicamente;
 • organe umane;
 • jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • servicii de deblocare iCloud;
 • bunuri care nu se află pe teritoriul României;
 • specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
 • anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
 • comercializarea animalelor de companie;
 • comercializarea cărnii și produselor din carne;
 • comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.
 • prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor.

9.9. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri, platforme online sau firme concurente cu LuxuraElite. Orice derogare de la prezenta clauză va fi permisă doar cu aprobarea prealabilă a Furnizorului.

9.10. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul oferit).

9.11. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea română sau care conțin un limbaj licențios sau necorespunzător.

9.12. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

9.13. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă ori alte beneficii și care presupune trimiterea lor, va fi șters de Furnizor.

9.14. LuxuraElite poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile sau Regulamentul General, în mod selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, credentialele oferite in cadrul Comunitatii Luxura.

9.15. În cazul în care Furnizorul va considera potrivit liberei sale aprecieri, că un Anunț încalcă Termenii și Condițiile sau Regulamentul General, în orice mod (în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, a adus sau poate aduce prejudicii altor Beneficiari, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, afectează/poate afecta în mod negativ reputația Furnizorului sau este/poate fi în orice alt fel dăunător pentru Furnizor), ori o prevedere legală, oricare dintre prevederile prezentului document sau cele ale Regulamentului General, Furnizorul va avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website și/sau din Comunitatea Luxura (ștergerea acestuia);
 • suspendarea (blocarea) contului Beneficiarului care a efectuat publicarea Anunțului respectiv până la remedierea situației, iar ulterior să șteargă respectivul cont fără restituirea sumelor deja achitate de Beneficiar dacă situația nu a fost remediată. Anunțurile privitoare la Produsele contrafăcute (fake) vor avea drept consecință direct rezilierea acordului Părților cu ștergerea contului, conform art. 8.2.3.

Neefectuarea demersurilor indicate la art. 9.15 alin. 1 nu va echivala în niciun fel cu o confirmare a legalității sau veridicității celor indicate în Anunț, venită din partea Furnizorului. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului, cu respectarea art. 25 de mai jos.

Beneficiarul va fi informat în cazul ștergerii Anunțului sau suspendării contului cel târziu în momentul în care ștergerea, respectiv suspendarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând demersul efectuat de Furnizor, motivele deciziei de ștergerea a Anunțului sau suspendare a contului, precum și eventual dispozițiile legale sau contractuale încălcate ce au condus la acea decizie.

Benficiarul are oportunitatea de a contesta decizia folosind funcționalitatea Website-ului sau prin transmiterea unei obiecții Furnizorului prin email sau pe adresa sediului acestuia, oferind informații cu privire la conținutul blocat/contul suspendat.

Dacă opoziția este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentelor Termeni și Condiții sau ale Regulamentului General, au încetat să mai existe:

 1. a) Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Beneficiarului, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în cont, respectiv ridicarea suspendării contului;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Beneficiarului, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. Nicio altă sumă nu va fi datorată de Furnizor în astfel de situații.

Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Beneficiari în termen de 3 zile de la obținerea informațiilor specificate la art. 9.15 alin. 3:

 1. a) Conținutul blocat al Anunțului este irevocabil îndepărtat, fără obligarea Furnizorului la plata vreunei sume sau acordarea vreunei facilități;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor plătite asociate cu Anunțul nu va fi returnată în contul Beneficiarului.

9.16. În cazul în care Beneficiarul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge contul Beneficiarului fără restituirea sumelor deja achitate de acesta.

9.17. Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Beneficiar al Website-ului (Limita Anunțurilor gratuite) este 100 per Beneficiar.

9.18. Furnizorul poate valida conturile Beneficiarilor folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Beneficiarul să își valideze contul pe Website, prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Beneficiarului respectiv.

Nu este percepută nicio taxă Beneficiarului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu validarea contului, va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Beneficiarul nu mai poate publica Anunțuri noi.

9.19. Dacă nu există activitate în contul unui Beneficiar timp de 24 de luni consecutive, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Beneficiarul nu îl mai poate accesa și utiliza ulterior. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Beneficiarul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Beneficiarul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului, iar în baza unei confirmări sau a lipsei unui răspuns în termen de 3 zile de la transmiterea notificării respective (considerată a fi un accept tacit pentru ștergere), va șterge respectivul cont.

9.20. Când folosiți funcția de chat a platformei noastre pentru a comunica cu alți Beneficiari, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste conversații nu sunt private și pot fi colectate și / sau citite de către Furnizor. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Furnizorul accesează și analizează comunicările realizate prin funcția de chat a platformei noastre, vă rugăm să studiați “Politica de confidențialitate și protecția datelor”, pe care o regăsiți .

 1. SISTEMUL DE EVALUARE (RATING ȘI FEEDBACK)

10.1. În cadrul Serviciului, este pus la dispoziție un sistem de evaluare, care permite  Beneficiarului să ofere celorlalți Beneficiari o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale avute. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Beneficiari, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare si/sau livrare a Produsului și de răspuns etc. Baza evaluării este contactul dintre Beneficiari, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.

10.2. Evaluarea este realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate pe Website, în Regulamenul General. Furnizorul nu va avea nicio altă implicare în această evaluare a Beneficiarilor.

10.3. Evaluarea (rating) va fi prezentată și afișată pe Website pe o scară de la 1 la 5 (cu o zecimală), pe baza mediei tuturor evaluărilor emise de Beneficiari.

10.4. Feedback-ul descriptiv (feedback) va fi vizibil doar pentru Beneficiarul evaluat, afișat în contul său. Suplimentar, va putea fi accesat și de Furnizor, având un rol auxiliar în scopul verificării limitate de către acesta a acțiunilor Beneficiarilor.

10.5. Dacă mai mult de o evaluare este acordată unui Beneficiar, doar evaluarea cea mai recentă va fi inclusă în ratingul mediu calculat pentru respectivul.

10.6. Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document, Regulamentului General și nici dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține:

 1. cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte;
 2. adrese web sau link-uri către alte site-uri web;
 3. conținut publicitar sau alt conținut comercial;
 4. date ale Beneficiarilor care fac evaluarea sau care sunt evaluați, ori ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar;
 5. conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală/industrială, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Beneficiari sau terți,
 6. conținut care este rezultatul unui acord cu alți Beneficiari sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării;
 7. conținut fals, defăimător sau fapte de concurență neloială.

10.7. Furnizorul își rezervă dreptul de a exclude anumite evaluări din ratingul mediu al unui Beneficiar sau de a șterge o evaluare, total sau partial, atunci când o evaluare sau un feedback:

 1. se referă la un alt Beneficiar decât cel evaluat;
 2. este emisă de Beneficiar pentru el însuși;
 3. este emisă de angajații, rudele sau afinii până la gradul 4 al Beneficiarului evaluat, iar Furnizorul este informat despre această situație;
 4. este emisă ca urmare a contactului cu Beneficiarul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea unui Beneficiar);
 5. este emisă dintr-un cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare sau create special pentru evaluarea unui Beneficiar;
 6. a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;
 7. încalcă art. 10.6 în orice alt mod.

10.8. Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Beneficiarul care face evaluarea acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare a respectivului rating și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

10.9. Sistemul de evaluare (rating și feedback) se află momentan în faza de testare – versiunea beta, astfel că nu toate funcționalitățile sau soluțiile descrise mai sus funcționează exclusiv fără erori sau sunt disponibile tuturor Beneficiarilor.

 1. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI SESIZĂRILOR PRIMITE DE FURNIZOR DIN PARTEA BENEFICIARILOR CU PRIVIRE LA ALȚI BENEFICIARI (ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE LA ART. 9.15)

11.1. Orice Beneficiar poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu Anunțurile publicate pe Website/în Comunitatea Luxura ori activitatea unui alt Beneficiar pe aceste platforme, în termen de maxim 3 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

11.2. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de .

11.3. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Beneficiarului care face plângerea, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să veridice situația, să constate dacă este de competența sa luarea unei anumite măsuri și să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

11.4. Astfel, plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Beneficiarului, Anunțului (dacă e cazul) și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

11.5. De asemenea, orice Beneficiar Individual se va putea adresa direct Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, accesând link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

 1. RECLAMAȚII ALE BENEFICIARILOR PROFESIONIȘTI CONTRA FURNIZORULUI

12.1. Un Beneficiar Profesionist poate formula o reclamație împotriva Furnizorului în următoarele situații:

 1. pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
 2. apariția unor probleme tehnice a Website-ului, ce afectează grav activitatea Beneficiarului și a căror remediere nu a fost realizată de Furnizor în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării deși depindea exclusiv de acesta;
 3. ștergerea, de către Furnizor, a unuia ori mai multor Anunțuri, sau ștergerea/suspendarea contului Beneficiarului Profesionist, cu nerespectarea celor indicate în prezentul sau a Regulamentului General.

12.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea „Ajutor și contact” disponibilă pe Website în cadrul “”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor profesioniști conform reglementării (UE) 2019/1150” sau în scris, la adresa LuxuraElite. În cuprinsul reclamației, Beneficiarul Profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită LuxuraElite să verifice corect și complet plângerea, în special să indice ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor ori Regulamentului General.

12.3. Dispozițiile articolului 11.4. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Beneficiarii Profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

12.4. Beneficiarul profesionist poate solicita apelarea la mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și LuxuraElite, în legătură cu Serviciile, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 12.1. de mai sus. LuxuraElite va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar LuxuraElite va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

12.5. Opțiunea medierii este voluntară. LuxuraElite își rezervă dreptul de a refuza participarea la medierea propusă de Beneficiarul Profesionist sau de a refuza mediatorul propus de acesta. Într-o atare situație, Părțile vor soluționa deferendul în fața instanțelor de drept comun de la sediul Furnizorului.

 1. RECLAMAȚII ALE BENEFICIARILOR INDIVIDUALI CONTRA FURNIZORULUI

13.1. Beneficiarii Individuali ce vor avea reclamații cu privire la Serviciile oferite de Furnizor, le vor putea transmite folosind adresa de email contact@luxuraelite.ro sau pe adresa sediului LuxuraElite, cu indicarea datelor de contact pentru primirea răspunsului și a tuturor informațiilor necesare descrierii problemei ivite. Astfel, Furnizorul va verifica situația și va oferi un răspuns cu respectarea art. 11.4 și 12.3 de mai sus.

13.2. În cazul în care Beneficiarul Individual va fi în continuare nemulțumit de răspunsul primit de la Furnizor, se va putea adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, accesând link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau instanțelor de drept comun de la sediul Furnizorului.

 1. POLITICA DE RETUR/ANULARE

14.1. În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

14.2. Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la crearea contului și achitarea primului abonament, nu sunteți satisfăcut de Serviciile LuxuraElite, vă puteți retrage din acord și primiți banii deja achitați înapoi, urmând a vi se șterge contul de acces la Website și bloca accesul la Comunitatea Luxura.

14.3. Dreptul de retragere indicat la art. 14.2 poate fi folosit o singură dată de către un Beneficiar.

14.4. În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați în termenul amintit la art. 14.2 intenția dumneavoastră neechivocă în acest sens, fie prin email la contact@luxuraelite.ro fie printr-o adresă scrisă transmisă pe adresa sediului Furnizorului, completând Formularul de retur.

14.5. În cazul retragerii Beneficiarului, dupa expirarea termenului de 14 zile amintit mai sus, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat Furnizorului, însă contul va fi șters și accesul la Website și Comunitatea Luxura blocat.

 1. ÎNCETAREA

Prezentul acord încetează:

15.1. prin exercitarea dreptului de retragere de către Beneficiar, cu respectarea art. 14;

15.2. prin denunțare unilaterală din partea Beneficiarului, cu respectarea art. 8.2.8;

15.3. prin denunțare unilaterală din partea Furnizorului cu respectarea art. 9.19, precum și în orice altă situație cu informarea prealabilă a Beneficiarului cu 15 zile înainte ca denunțarea să producă efecte. Respectarea termenului de denunțare va conduce la neobligarea Furnizorului la plata vreunei despăgubiri pentru denunțarea acestei acord al Părților;

15.4. prin reziliere de plin drept, fără notificare prealabilă, punere în întârziere sau alte formalități, de către Furnizor, în situațiile descrise la: art. 8.2.1, art. 8.2.2, art. 8.2.3, art. 8.2.6, art. 8.2.9, art. 8.2.10, art. 8.2.11, art. 8.2.12, art. 9.15, art. 9.16 și art. 9.19;

15.5. prin apariția unui caz de forță majoră cu respectarea art. 28.

 1. PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR DE LA BENEFICIARI
 2. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR DE LA BENEFICIAR DE CĂTRE LUXURAELITE ȘI VANZAREA ACESTORA PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI ONLINE LUXURA BOUTIQUE
  • LuxuraElite vine în întâmpinarea Beneficiarilor oferind serviciul de achiziționare directă ori luarea în custodie a Produselor vizate spre comercializare. Astfel, Beneficiarii au posibilitatea de a alege să își vândă produsele direct către LuxuraElite ori să le dea în consignație, LuxuraElite devenind astfel proprietarul ori consignatarul Produselor pe care le va prezenta pe rafturile virtuale ale magazinului online Luxura Boutique cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea dobândită.
 • Acest serviciu se regăsește pe Website la secțiunea Vând accesând subsecțiunea Doresc ofertă afișată sub fiecare dintre cele două opțiuni. Pentru accesarea acestui serviciu, nu este necesară contractarea unui abonament.
 • Indiferent dacă alege să își vândă Produsele direct către LuxuraElite ori urmărește să le dea LuxuraElite în consignație, Beneficiarul trebuie să completeze în integralitate formularul regăsit în subsecțiunea „Doresc ofertă”.
 • Beneficiarului i se vor solicita date cu caracter personal ce permit idenficarea acestuia (a se consulta în acest sens și Politica de confidențialitate), precum și o poza și alte informații despre Produs.
 • Odată primite aceste informații, LuxuraElite va contacta telefonic Beneficiarul în vederea negocierii și stabilirii de comun acord a prețului Produsului, precum și a oricăror alte detalii financiare. Totodată, Beneficiarul va fi informat despre condițiile esențiale de contractare în regim de vânzare directă sau consignație, în funcție de alegerea Beneficiarului.
 • De îndată ce părțile contractului au ajuns la un consens, LuxuraElite comunică prin curier Beneficiarului un sigiliu cu număr unic de identificare. Beneficiarul are obligația de a prinde sigiliul de Produs într-o manieră în care să fie vizibilă și să permită verificarea conformității de către Cumpărător, de ex. : prinderea de mânerul genții. După prinderea sigiliului, Beneficiarul are obligația de a poza Produsul cu sigiliul LuxuraElite și de a-i trimite fotografia/fotografiile în vedera verificării pentru conformitate.
 • LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, acolo unde Brandul si Produsul permit o evaluare externă. În cazul în care originile unui produs rămân suspecte, LuxuraElite nu îl va vinde. În acest caz, articolul este expediat înapoi către proprietarul inițial. În măsura în care îi este confirmată calitatea Produsului, atunci LuxuraElite va pregăti și comunica Beneficiarului spre semnare/acceptare un contract standard de vânzare – cumpărare, respectiv de consignație care va guverna raportul comercial specific operațiunii alese dintre LuxuraElite și Beneficiar în vederea transmiterii proprietății ori remiterii bunului în consignație în vedera vânzării în magazinul online.
 • După semnarea/acceptarea contractului de către Beneficiar, acesta va trimite Produsul LuxuraElite în modalitatea agreată.
 • Odată ajunse în custodia ori proprietatea LuxuraElite, aceasta se ocupă de fotografierea profesională a Produselor și uploadarea pe site alături de o descriere corespunzătoare, promovarea și alte acțiuni de publicitate și comercializare a acestora.

 

 • MAGAZINUL ONLINE LUXURA BOUTIQUE

Prezenta secțiune cuprinde reglementarea Termenilor și condițiilor de comercializare a Produselor de către LuxuraElite prin intermediul magazinului online regăsit pe Website la secțiunea Luxura Boutique. Scopul lor în reprezintă stabilirea prevederilor contractuale ce guvernează vânzarea – cumpărarea produselor comercializate de LuxuraElite de la momentul plasării comenzii de către Cumpărător și până la livrare și plata Produselor dorite.

 1. PĂRȚILE

Vânzător: LuxuraElite definită la pct. 2.1.3 de mai sus.

Cumpărător: persoana fizică (consumatorul) ori persoana juridică care plasează o comandă online în scopul achiziționării unui produs comercializat de către LuxuraElite, prin intermediul magazinului online Luxura Boutique.

 1. OBIECTUL ACORDULUI
 • Obiectul acordului este reprezentat de operațiunea de vânzare – cumpărare a Produselor afișate pe rafturile virtuale din secțiunea Luxura Boutique în schimbul prețului aferent.
 • Fiecare Produs are destinată o pagină distinctă pe Website, în cuprinsul căreia Cumpărătorul regăsește poza Produsului, informații referitoare la numele producătorului, condiția Produsului și descrierea acestuia, bunurile accesorii care-l însoțesc la cumpărarea lui, precum și garanția LuxuraElite cu privire la autenticitatea Produsului, dacă este cazul.
 • În ceea ce privește poza Produsului, LuxuraElite utilizează aparate profesionale de fotografiere a acestora. Cu toate acestea, imaginea Produsului în realitate poate să difere de cea prezentată în fotografie, Cumpărătorul asumându-și că pozele de pe Website au caracter informativ.
 • Pentru orice informații suplimentare despre Produs, Cumpărătorul se poate adresa echipei LuxuraElite utilizând datele de identificare indicate la pct. 2.1.3 sau portalul denumit „Pot să te ajut” ce se regăsește pe fiecare pagină a Website-ului în colțul din dreapta jos al ecranului fiind marcat de semnul specific mesajelor.
 • Informațiile financiare se regăsesc la pct. 20 de mai jos.
 1. COMANDA ȘI ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
  • Plasarea unei comenzi va fi efectuată online.
 • O comandă poate fi plasată online doar de către un utilizator al Website-ului. Acesta își poate crea un cont de utilizator sau poate decide să nu efectueze acest demers, ci să achiziționeze Produsul direct prin adăugarea sa în coș și completarea ulterioară a formularului de comandă cu date reale și corecte.
 • Crearea contului de utilizator presupune accesarea secțiunii Înregistrare și achiziționarea unui abodament destinat Cumpărătorilor. Achiziționarea abonamentui permite și accesul Cumpărătorului la anunțurile postate de Beneficiari având ca obiect comercializarea Produselor direct de către aceștia. Accesul la contul de utilizator va fi permis după finalizarea procedurii de achiziționare a a abonamentului.
 • În vederea creării contului de utilizator, Cumpărătorul trebuie să furnizeze datele sale cu caracter personal completând în mod corespunzător formularul. Cumpărătorul trebuie să ofere doar informații valabile, inclusiv o adresă de E-mail validă. De asemenea, Cumpărătorul trebuie să își seteze o parolă a cărei confirmare îi este solicitată în cadrul formularului.
 • Cumpărătorul va adăuga în coș Produsele pe care intenționează să le achiziționeze prin accesarea butonului „Adaugă în coș”. Cumpărătorul poate adăuga oricâte produse dorește. De asemenea, Cumpărătorul poate elimina sau adăuga produse în coș anterior plasării comenzii, accesând butonul „X” în dreptul Produselor selecționate în Coșul meu.
 • La plasarea comenzii, Cumpărătorului i se solicită acceptarea Termenilor și Condițiilor ocazie cu care Cumpărătorul este îndrumat spre prezenta pagină.
 • LuxuraElite va confirma Cumpărătorului prin email primirea comenzii fapt care marchează încheierea Acordului de vânzare – cumpărare guvernat de prezenele dispoziții contractuale.
 1. PREȚUL PRODUSELOR ȘI EFECTUAREA PLĂȚII
  • Prețul Produselor este cel afișat sub sau în dreptul pozei în care este prezentat Produsul. Prețul este determinat, stabilit în moneda națională și este ferm (nenegociabil). Sumarul comenzii va conține informații referitoare la prețul total al Produselor introduse în coșul de cumpărături, precum și informații referitoare la costul livării și colectarea de TVA, dacă este cazul. 
 • Prețul include accesoriile Produsului care-l vor însoți la livrare și care sunt indicate pe pagina destinată prezentării Produsului, secțiunea „Vine însoțit de”.
 • Cumpărătorul va achita prețul online, odată cu plasarea comenzii, utilizând un card bancar.
 • LuxuraElite pune la dispoziția Cumpărătorul sistemul de plată EuPlatesc.ro, STRIPE.com sau Card Avantaj care este integrată în platforma Website-ului. Raportul dintre Cumpărător și sistemul de plată antemențioant este guvernat exclusiv de Termenii și Condițiile acestuia. 
 • LuxuraElite vine în întâmpinarea Cumpărătorilor facilitându-le achiziționarea Produselor dorite prin programul Luxura Layaway. Accesând acestă opțiune, Cumpărătorul va putea achita prețul în rate facilitând până în 12 săptămâni, livrarea Produsului urmând a se efectua la plata integrală a ratelor. Condițiile de plată sunt stabilite de comun acord cu LuxuraElite. Un operator LuxuraElite va sta la dispoziția Cumpărătorului pentru informarea și îndrumarea acestuia. Prezentele Termeni și Condiții se aplică în mod corespunzător și programului Luxura Layaway în măsura în care părțile nu convin altfel în scris. 
 • Factura va fi comunicată Cumpărătorului per email și/sau odată cu livrarea Produsului.
 • Info 3D Secure: reprezintă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor și vânzătorilor în tranzacții sigure pe internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului in momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuire unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA ( Clasic și Electron) și MASTERCARD ( inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CVV2)
 • Not Keeping Data: Datele cardului de plată ale Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către ci doar de către instituția autorizată a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificarea cardului, despre a cărei identitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
 1. LIVRAREA ȘI PRELUAREA PRODUSELOR DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR
 • Produsele vor fi ambalate astfel încât să se asigure integritatea lor pe durata transportului și manipulărilor la încărcare/descărcare.
 • Livrarea Produselor până la locul de livrare indicat în formularul de comandă se va face printr-o firmă de curierat agreată de LuxuraElite.
 • LuxuraElite asigură transportul pe teritoriul Românei. Pentru livrarea Produselor în afara țării, vă rugăm să contactați un operator LuxuraElite utilizând datele indicate la pct. 2.1.3 sau portalul denumit „Pot să te ajut” ce se regăsește pe fiecare pagină a Website-ului în colțul din dreapta jos al ecranului fiind marcat de semnul specific mesajelor.
 • Costul transportului pe teritoriul României este suportat de LuxuraElite. Costul transportului pe teritoriul altei țări va fi stabilit în funcție de adresa de livrare și serviciile de curierat valabile la momentul contactării operatorului LuxuraElite de către Cumpărător. 
 • Termenul de livrare estimat este indicat în sumarul comenzii. De regulă, termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii de către LuxuraElite ori de la achitarea în integralitate a ratelor (pentru cazul în care Cumpărătorul a accesat opțiunea plății în rate a prețului prin intermediul programului Luxura Layaway). 
 • Cumpărătorul este obligat să preia Produsele comandate la data și la locul convenit cu firma de curierat. În cazul în care curierul nu va găsi la adresa de livrare indicate de Cumpărător nicio persoană sau se va refuza primirea coletului, produsele vor fi returnate LuxuraElite. Aceasta va păstra produsele respective timp de 7 (șapte) zile de la momentul la care îi sunt restituite și va relua livrarea o singură dată către respectivul Cumpărător, pe cheltuiala acestuia din urmă și doar cu condiția să fie contactat de Cumpărător în cadrul perioadei de 7 (șapte) zile amintite.
 • În cazul în care LuxuraElite nu este contactată în scris de către Cumpărător în decursul celor 7 (șapte) zile sau produsul din nou nu e acceptat la primire de către Cumpărător sau iar nu e gasit Cumparatorul la adresa de livrare după ce a fost retrimis de LuxuraElite, aceasta din urmă va avea dreptul la recuperarea oricăror cheltuieli efectuate cu respectiva livrare, precum și acoperirea oricăror alte sume rezultate din încălcarea obligațiilor asumate de Cumpărător.
 • Certificarea de către Cumpărător a faptului că Produsele au fost livrate se face prin semnarea de primire, de către acesta ori de un reprezentant al Cumpărătorului, a procesului verbal de predare – primire/documentului de transport prezentat de către transportator. Fiecare persoană fizică care semnează procesele-verbale, precum și orice alte documente în numele uneia dintre părți, declară prin aceasta că este pe deplin autorizată să semneze respectivele documente în numele părții și va atrage implicit răspunderea Cumpărătorului.
 • Cumpărătorul care a plasat o comandă online poate urmări statusul
 1. RISCUL CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE PARȚILOR
 • Părțile răspund una față de alta de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin transmiterea ofertei și a comenzii aferente acesteia.
 • Dreptul de proprietate asupra Produselor trece de la vânzător (LuxuraElite ori Beneficiarul care a dat Produsul în consignație către LuxuraElite) la Cumpărător în momentul achitării integrale a prețului înscris pe factura comunicată. În cazul neplății integrale a prețului, LuxuraElite va putea lua măsuri imediate pentru recuperarea Produselor, putându-le ridica și lua în posesie, în cazul în care nu se aflau deja în posesia sa la acel moment (LuxuraElite/Beneficiarul își menține rezerva dreptului de proprietate asupra produselor, până la încasarea integrală a prețului).
 • Toate riscurile (inclusiv dar fără a se limita la riscul pierderii fortuite, furt, pierdere, degradare, dispariție etc.) se transmit de la vânzător la Cumpărător la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire/documentului de transport al produselor.
 1. GARANȚIA
 • Prezenta secțiune se aplică strict Produselor comercializate de LuxuraElite în magazinul online Luxura Boutique.
 • LuxuraElite nu garantează decât pentru conformitatea Produsului în sensul în care acesta se prezintă astfel cum este descris pe pagina destinată lui. Produsele comercializate sunt achiziționate de la persoane care aleg să își vândă bunurile de valoare din garderoba proprie prin intermediul LuxuraElite fie prin vânzare directă, fie prin darea în consignație (a se vedea detalii la pct. II de mai sus). Motto-ul LuxuraElite este „Luxul uitat din dulapul tău – comoara altcuiva!”. Produsele pot fi noi cu etichetă, noi fără etichetă (nepurtate), ori purtate/pre-owned. Comercializând astfel de produse, LuxuraElite nu se obligă decât să garanteze pentru conformitatea Produselor cu specificațiile de pe Website, Cumpărătorul asumându-și eventualele vicii aparente normalei utilizări a Produsului dacă acesta este prezentat ca fiind purtat/pre-owned.
 • Se consideră că Podusele sunt conforme dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea furnizată de către LuxuraElite şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe acest Website; (ii) sunt adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii) prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care vă puteţi aştepta în mod rezonabil.
 • Pentru autenticitatea Produsului, LuxuraElite garantează că Produsul comercializat este autentic 100%. Dacă se va demonstra contrariul, LuxuruaElite va returna de două ori banii înapoi Cumpărătorului.
 • Pentru LuxuraElite este prioritară livrarea de piese autentice și de calitate. În acest sens, LuxuraElite verifică cu partenerii săi autenticitatea Produselor, fiecare Produs fiind însoțit la livrare de o autentificare externă.
 • Vanzatorul poate răspunde dacă lipsa de conformitate apare în termen de doi ani de la data de livrare a produsului. Pentru Produsele folosite (pre-owned) – asa cum se intampla in cazul tuturor produselor vandute prin intermediul Website-ului, termenul se reduce la 1 an. Până la proba contrarie, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la data de livrare a Produsului se presupune a fi existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia situaţiei în care această presupunere nu este compatibilă cu natura produsului sau lipsa de conformitate.
 • În măsura maximă permisă de lege, LuxuraElite exclude toate garanţiile de orice fel, cu excepţia celor ce nu pot fi excluse în mod legal în cazul consumatorilor, precum și a garanției de autenticitate menționate mai sus.
 • Cumpărătorul trebuie să informeze LuxuraElite despre lipsa de conformitate de îndată, dar nu mai mult de două luni de la data la care a constatat-o.
 • La solicitarea garanției este necesară prezentarea Produsului neconform în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală, certificatul de garantie/autenticitate și a sigiliului LuxuraElite intact, în original. In cazul în care Produsele ajung neînsoțite de aceste documente sau de sigiliul nealterat în vreun fel, Produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.
 1. RETRAGEREA DIN ACORD. RETURUL PRODUSELOR
 • Prezenta secțiune se aplică doar Cumpărătorilor care au calitatea de consumatori potrivit art. 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (așadar sunt persoane fizice).
 • Retragerea din contractul de vânzare – cumpărare poate avea loc prin anularea comenzii și prin returul produselor livrate.
 • Anularea comenzii poate fi efectuată de către Cumpărător din momentul în care contractul de vânzare – cumpărare se consideră încheiat și până la momentul preluării coletului de curier.
 • Returul poate fi solicitat de către Cumpărător indiferent de motiv, în termen de 14 zile din ziua în care Cumpărătorul ori persoana însărcinată de Cumpărător cu preluarea livrării (alta decât transportatorul) semnează de primire coletul conținând Produsul/Produsele achiziționate.
 • În cazul în care Beneficiarul dorește să se retragă din Acord, acesta trebuie să comunice în termenele indicate mai sus intenția neechivocă în acest sens, fie prin email la contact@luxuraelite.ro fie printr-o adresă scrisă transmisă pe adresa sediului LuxuraElite utilizând Formularul de retur.
 • Returul Produselor se va face de către Cumpărător pe cheltuiala lui fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de maxim 14 zile de la data procesării notificării intenției de retragere de către LuxuraElite. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 • Returnarea Produselor se va face cu sigiliul LuxuraElite intact. Pentru aceasta Cumpărătorul se obligă să inspecteze Produsele fără a îndepărta sigiliul LuxuraElite. Neîndeplinirea acestei obligații are drept consecință refuzul LuxuraElite la procesarea returului Produsului prezentat fără sigiliu astfel cum acesta a fost atașat de LuxuraElite înainte de comercializarea pe Website.
 • De asemenea, returnarea Produselor se va face cu toate accesoriile lui, precum și cu toate documentele însoțitoare, dacă este cazul.
 • Nu vor fi acceptate la retur Produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate (ex. ruperea sigiliului), cele care prezintă urme de uzură (altele decât cele indicate în descrierea Produsului pe Website), produsele cărora le lipsesc accesorii. Totodată, dacă coletul este transmis de Cumpărător către LuxuraElite peste termenul de 14 zile indicat la pct. 24.6 de mai sus ori dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată și coletul va fi returnat Cumpărătorului.
 • Cumpărătorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii și caracteristicilor acestora. Diminuarea valorii Produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru Cumpărător în a-şi exercita dreptul de retragere.
 • În sensul articolului precedent, LuxuraElite are dreptul de a evalua diminuarea valorii Produselor în cauză și de a o reține din preț ori dacă prețul a fost restituit Cumpărătorului, de a o solicita separat și ulterior acestui moment, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produselor în retur. LuxuraElite va furniza Cumpărătorului în scris modul de calcul și motivele pentru care s-a ajuns la valoarea reținută/solicitată din prețul final.
 • Anularea comenzii și returul Produselor dau dreptul Cumpărătorului de a încasa prețul final al acestora returnate la valoarea achitată nu mai târziu de 14 zile de la data informării LuxuraElite despre decizia de anulare/retur al Produselor.
 • Modalitatea de returnare a sumei cuvenite Cumpărătorului ca urmare a anulării/returului Produselor cumpărate este prin alimentarea contului Cumpărătorului cu suma aferentă prețului final, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 • Transportul va fi organizat de către Cumpărător cu acordul LuxuraElite.
 • Cumpărătorul este cel care va suporta cheltuielile de transport. 
 • Clientul LuxuraElite poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui Contract, in urmatoarele situatii:
  a.1. Produsul care nu este conform cu specificatiile de pe site.
  a.2. Coletele ce prezinta deteriorari severe.
  a.3. Produsele ce au fost livrate gresit.
  a.4. Produsele care au marimi (grosimi) eronat comandate
  a.5. „Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“ conf. O.U.G ( Ordonanta de urgenta a Guvernului ) nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.U.G ( Ordonanta de urgenta a Guvernului ) nr. 34/2014.
 • Clientul este obligat sa notifice LuxuraElite, intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin orice mijloc de comunicare scrisa (e-mail/fax/etc financiar@luxuraelite.ro ) in termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor si/sau serviciilor, in cazul art. 26.a.5.
 • Clientul este obligat sa notifice LuxuraElite, intentia sa de ai fi inlocuite produsele achizitionate, conform art. 26.a.4, prin orice mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/etc) in termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor si/sau serviciilor, in conformitate cu art 26.a.5.
 • Clientului care a notificat LuxuraElite conform art 26.a.2 / art 26.a.3, ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a facut referire vor fi returnate la LuxuraElite in maximum 14 zile calendaristice de la data expedierii notificarii, in caz contrar LuxuraElite  considerand cererea nefondata/invalida.
 • Clientul LuxuraElite nu poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui Contract, si/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despagubiri, in urmatoarele scopuri sau situatii:
  e.1. Inlocuirea produsului achizitionat cu un alt produs cu alte specificatii sau de un tip diferit, exceptie facand situatia prevazuta la art. 26.a.4.
  e.2. Cererea de returnare in cazul art. 26.a.2 sau 26.a.3 cauzata de oricare situatie prevazuta la 26.1 are data de expediere care depaseste perioada de 14 zile calendaristice prevazute conform art 26.1.5, din ziua lucratoare urmatoare datei contractului onorat.
  e.3. In cazul returnarii produsului cu una dintre cauzele declarate in art. 26.1, produsul returnat nu este in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate etichetele intacte si documentele care l-au insotit).
 • In cazul rambursarii contravalorii produsului, aceasta se va face in cel mult 14 de zile de la data receptionarii produselor, prin virament bancar.
 • In cazul inlocuirii produsului cu unul identic, conform 26.1.4, inlocuirea se va face in conditiile si limitele unei comenzi normale.
 • In cazul in care Clientul care returnat a returnat un produs in conformitate cu prevederile art 26.1.4, iar LuxuraElite nu dispune de un produs identic pentru inlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului si in conformitate cu 26.6.
 • Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzand dar nelimitandu-se la transportul produselor, achitata de catre client, nu se ramburseaza.
 • In toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de catre client
 • Ruperea sigiliului de securitate atrage dupa sine scoaterea produselor din categoria celor returnabile. De asemenea, returnarea Produselor se va face cu toate accesoriile lui, inclusiv cutia personalizată intactă, precum și cu toate documentele însoțitoare, dacă este cazul. Nu vor fi acceptate la retur Produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate (ex. ruperea sigiliului), cele care prezintă urme de uzură (altele decât cele indicate în descrierea Produsului pe Website), produsele cărora le lipsesc accesorii. Totodată, dacă coletul este transmis de Cumpărător către LuxuraElite peste termenul de 14 zile indicat la pct. 24.6 de mai sus ori dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată și coletul va fi returnat Cumpărătorului.
 • Toate produsele care sunt achiziționate în perioada de reduceri / campanii sau promoții, NU se vor returna banii în contul clientului. Contravaloarea sumei va fi primită sub formă de voucher cu valabilitate nelimitată.

Este necesara completarea unui Formular de retur online. Produsele returnate se trimit la adresa Online Shop LuxuraElite, SC Luxura Elite Club SRL, Str. Gheorghe Lazar nr 1, ap. 2B, Timis, Timisoara, România.

 1. DISPOZIȚII COMUNE

 

 1. RĂSPUNDERE

25.1 Fiecare dintre Părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

25.2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Website la crearea contului de vânzător/cumpărător. Prin accesarea Website-ului și crearea contului, acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile , Politica de confidențialitate și protecția datelor precum și Regulamentul General, în ultima lor versiune afișată în cadrul Website-ului. Sunteți deci pe deplin responsabil pentru verificarea versiunii actualizate a documentelor amintite și afișate pe Website, ori de câte ori îl utilizați.

25.3. Acest Website este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Website-ul la fel ca majoritatea website-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate. Prin umare, informațiile transmise de Beneficiari folosind Website-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al Furnizorului (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP, accesul neautorizat la e-mail sau discuțiile private) și pentru care LuxuraElite nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.

 1. MODIFICĂRILE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

26.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile și de a actualiza conținutul Website-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Website). Revizuirea acestei politici va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilorBeneficiarilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe WebSite (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

26.2. Modificările intră în vigoare la data indicată de LuxuraElite, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor/afișării pop-up-ului (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz), cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel.

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Website-ului (inclusiv Termenii și Condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate Beneficiarului.

26.3. Furnizorul are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Website și/sau în Comunitatea Luxura (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Website și/sau Comunitatea Luxura cu efect imediat, precum și de a modifica orice functionalități.

26.4. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Beneficiarului legate de Serviciile plătite. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu politicile în vigoare la momentul achiziției.

26.5. Beneficiarul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia acordul în orice moment, de a solicita șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Website-ul și/sau Comunitatea Luxura.

 1. LEGEA APLICABILĂ

Drepturile și obligațiile Părților menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce, sunt guvernate de legea română în vigoare.

 1. FORŢA MAJORĂ

28.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment de forță majoră, virusarea Website-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Furnizorului, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Website) a persoanelor afectate.

28.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

28.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese ori restituirea vreunei sume.

 1. CLAUZE FINALE

29.1. Beneficiarul nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din prezentul către un terţ, fără consimţământul scris şi prealabil al FU Furnizorului. Furnizorul va putea însă cesiona liber prezentul acord, precum și drepturile și obligațiile sale aferente, către orice alt terț.

29.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu Serviciile, Website-ul ori Comunitatea Luxura, revin exclusiv Furnizorului.

29.3. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termeni şi Condiţii, ale Regulamentului General și a celorlalte politice afișate pe Website, precum şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a Părţilor.

29.4. Orice comunicare referitoare la prezentele Termeni şi Condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare la adresele indicate de Părți.

29.5. Prezentelor Termeni şi Condiţii nu le aduce atingere nici unui alt acord încheiat între Părţi sau între una din Părți și un terț.

29.6. Acest document face parte din setul de politici de securitate al Furnizorului. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

– Data

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Nu ai niciun produs în coș. Nu ai niciun produs în coș.


LanguagePentru furnizarea de servicii acest site folosește cookies. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Mai multe informații.

Close Popup