Termeni si conditii pentru vanzatori

Document actualizat la data de 15 decembrie 2020.  

Puteți sa vizualizați și versiunea PDF Termeni si conditii pentru vanzatori – LUXURA-V-1-2-0 .

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DIN ACEST CONTRACT DE CONSIGNAŢIE/VÂNZARE (“CONTRACTUL”) CREEAZĂ UN CONTRACT ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI LUXURA ELITE CLUB SRL. ȘI AFILIAȚII SĂI (“LUXURA”, „LUXURAELITE”,”NOI”, “NOUĂ”). VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT. 

TREBUIE SĂ FIȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI CONTRACT DACĂ DORIȚI SĂ PLASAŢI ÎN REGIM DE CONSIGNAŢIE SAU SĂ VINDEȚI BUNURI PE PIAȚA LUXURAELITE ȘI FĂCÂND CLIC PE “SUNT DE ACORD” CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI CONTRACT. 

Termenii serviciilor noastre care se pot găsi la adresa https://luxuraelite.ro/termeni-si-conditii-vanzatori/ (“Termenii și condițiile vânzătorului”), sunt încorporate prin referință și fac parte din acest contract care sunteți de acord, iar aceşti termeni de prestare a serviciilor noastre se aplică în plus la oricare dintre activitățile dumneavoastră și ale noastre în temeiul prezentului contract.

ODATĂ CE SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST CONTRACT, ACESTA VA RĂMÂNE ÎN VIGOARE ȘI VA REGLEMENTA TOATE TRANZACȚIILE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI LUXURAELITE PÂNĂ CÂND DUMNEAVOASTRĂ SAU NOI ÎL REZILIAȚI ÎN CONFORMITATE CU SECȚIUNEA 5 DIN ACEST CONTRACT.

1. PREZENTARE GENERALĂ; CREAREA CONTULUI

Comercializăm și vindem

Comercializăm și vindem (și oferim o piață pentru comercializarea și vânzarea) articolelor de designer de lux, bijuteriilor, ceasurilor și a altor bunuri. Pentru a vinde un articol la noi, trebuie mai întâi să creați un cont de vânzător și să furnizați informațiile dumneavoastră de contact. Puteți să trimiteți un produs spre evaluare și fără un cont de membru. Trebuie să trimiteți o cerere de la linkul https://luxuraelite.ro/consignatie/ iar ulterior un angajat LuxuraElite o să vă contacteze prin intermediul telefonului sau email. Odată ce contul / cererea este creată, puteți solicita ca noi (i) să vindem articolele pe care ni le expediați sau pe care le-am colectat de la dvs. (denumite colectiv, “Bunuri“) în regim de consignaţie (“Consignaţie“), (ii) sub rezerva cerințelor noastre de eligibilitate, să achiziționăm bunurile de la dvs. (“Vânzare directă“), (iii) să tranzacționăm bunurile în schimbul creditului pentru site (“Buy-Back“), sau (iv) să realizăm o combinație de tranzacții de consignaţie, plată acum sau tranzacții comerciale cu privire la proprietatea dvs.

2. CONSIGNAŢIE

Bunuri în regim de consignaţie

Dacă alegeți regimul de consignație pentru bunurile dvs., dvs., nu LuxuraElite, veți deține în continuare bunurile („Bunuri în regim de consignaţie”), chiar și după ce ne veți livra bunurile în regim de consignaţie. După ce primim sau ridicăm bunurile dvs. în regim de consignaţie, vă vom trimite un e-mail de confirmare a primirii bunurilor în regim de consignaţie. După ce am evaluat, inspectat și autentificat în continuare articolul(ele), veți putea să vă conectați la pagina dvs. „Produsele mele” prin intermediul site-ului nostru web, al aplicațiilor sau al altor servicii (denumite colectiv „Serviciul”) pentru a vizualiza starea articolelor dvs. și prețul(prețurile) de listă atribuit acelor articole acceptate (așa cum sunt definite în secțiunea 2(b)(ii) de mai jos). Articolele acceptate vor fi apoi prelucrate și listate ca disponibile pentru vânzare în cadrul Serviciului și, la discreția noastră, pot fi, de asemenea, afișate și disponibile pentru cumpărare la una dintre locațiile magazinelor noastre de vânzare cu amănuntul. Vă rugăm să rețineți că toate prețurile de listă sunt stabilite la discreția noastră, cu excepția cazului în care am convenit în prealabil altfel cu dvs. în scris. 

(a) Livrarea bunurilor în regim de consignaţie; Riscul de pierdere

(i) Acceptăm riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor în regim de consignaţie numai atunci când (i) intrăm în posesia fizică a bunurilor în regim de consignaţie sau (ii) utilizați eticheta noastră de expediere aprobată, preplătită și metoda aprobată de expediere pentru a vă expedia bunurile în regim de consignaţie și eticheta este procesată în sistemul nostru de urmărire aprobat de vânzător și furnizați de fapt bunurile în regim de consignaţie vânzătorului (“tranzit aprobat“). „Expediere” înseamnă bunuri în regim de consignaţie expediate care sunt plasate la un transportator al vânzătorului și expediate împreună sub o etichetă de transport aprobată.

(ii) În cazul în care un bun în regim de consignaţie este deteriorat, furat sau pierdut în timp ce se află în posesia noastră sau în timpul tranzitului aprobat, acesta va fi tratat ca vândut (așa cum este definit în „Titlul de proprietate” din Secțiunea 2(e) de mai jos) și vă vom plăti un Comision (definit în „Comisioane și plăți pentru bunurile în regim de consignaţie” din Secțiunea 2(f) de mai jos) pentru acel articol. Comisionul se va baza pe prețul net de vânzare estimat al articolului deteriorat, furat sau pierdut (definit în Secțiunea 2(f) de mai jos), care va fi determinat exclusiv de către noi. Această plată reprezintă suma pe care ați fi primit-o în cursul normal al unei vânzări, minus orice reduceri sau promoții aplicate în temeiul prezentului acord, iar plata va fi procesată și plătită în conformitate cu programul obișnuit de plăți ale comisioanelor, așa cum este descris în Secțiunea 2(f) de mai jos.

(iii) în cazul în care solicitați returnarea unui bun în regim de consignaţie și acesta este deteriorat în timpul transportului, trebuie să ne anunțați și apoi să ne returnați un astfel de articol deteriorat în conformitate cu instrucțiunile noastre de expediere și pe cheltuiala noastră împreună cu orice dovadă pe care o solicităm pentru a valida cererea dvs. de despăgubire. Dacă putem valida și, în cele din urmă, suntem de acord cu cererea dvs. de despăgubire, vă vom plăti suma aferentă.

Cu excepția cazului în care legea interzice altfel, acest remediu va constitui singura despăgubire și întregul proces de revendicare împotriva noastră pentru bunul în regim de consignaţie care este deteriorat, furat sau pierdut și care înlocuiește orice alt remediu disponibil în alt mod ca o chestiune de drept sau echitate.

(b) Condiții de acceptare a bunurilor în regim de consignaţie sau Vânzare Directă

(i) La primirea unui bun în regim de consignaţie, îl vom evalua pentru a determina, la discreția noastră, autenticitatea, calitatea și valoarea acestuia. Starea elementului va afecta evaluarea și stabilirea prețurilor.

(ii) Acceptăm numai bunurile în regim de consignaţie pe care le considerăm adecvate pentru revânzare în cadrul Serviciului. Ne rezervăm dreptul de a accepta sau respinge un articol din orice motiv, dar, în general, pentru a fi acceptat, bunul în regim de consignaţie trebuie să fie cel puțin (la discreția noastră): (1)  în stare corectă până la curată; (2)  cuprins în Registrul nostru actual de designeri la momentul evaluării (a se vedea https://luxuraelite.ro/ce-produse-acceptam-in-consignatie pentru articolele acceptate în prezent); (3)  autentic (ceea ce înseamnă, printre altele, că articolul nu este contrafăcut, fals, furat sau supus oricăror restricții geografice de vânzare, cum ar fi în cazul bunurilor de pe piața gri); și (4) în concordanță cu declarațiile și garanțiile pe care le faceți în „Declarațiile, garanțiile și despăgubirile dvs.” din Secțiunea 8. Dacă un produs îndeplinește criteriile noastre de acceptare, produsul va apărea ca Acceptat pe pagina dvs. Produsele mele de pe site-ul nostru, moment în care produsul va fi considerat “Produs acceptat”.

(iii) Dacă decidem să respingem un articol, vă vom returna articolul pe cheltuiala noastră (cu toate acestea, putem, de asemenea, să distrugem sau să păstrăm articole în anumite circumstanțe, cum ar fi cele enumerate în „Articole neautentificate” din Secțiunea 4 de mai jos).

(IV) Vânzătorul se obligă să vândă numai produse al căror proprietar este unic, sau în cazul unei vânzări în consignație de produse second-hand, în numele unei persoane care sunt proprietarele produselor. Vânzătorul declară că nu încalcă în niciun fel legile și reglementările în vigoare și nu încalcă drepturile niciunei terțe părți prin trimiterea unei cereri de produs către LuxuraElite sau prin oferirea unui produs spre vânzare prin intermediul Serviciilor.

Vânzătorul garantează, declară și se angajează în acest sens (i) că originea, starea și caracteristicile Produsului pe care le oferă pe site sunt conforme cu descrierea produsului din cererea de produs corespunzătoare și (ii) că produsul care este oferit spre vânzare nu este contrafăcut.

 

În cazul în care LuxureElite solicită acest lucru, vânzătorii trebuie să îi furnizeze imediat toate documentele care dovedesc dreptul lor de proprietate asupra produselor care sunt oferite spre vânzare și/sau originea acestor produse. LuxureElite va avea dreptul să șteargă profilul și/sau pagina de produs a unui Vânzător care nu furnizează dovezi către LuxuraElite cu privire la drepturile sale de proprietate asupra produsului(produselor) care sunt oferite spre vânzare și/sau cu privire la originea produsului(produselor). Vânzătorului i se va interzice să pretindă orice drept la despăgubire în cazul în care LuxuraElite șterge aceste informații din motivele menționate mai sus.

Vânzătorul va fi singura persoană responsabilă pentru vânzarea unui produs. Vânzătorul se va abține de la vânzarea oricărui produs a cărui vânzare este interzisă sau ar încălca legile și reglementările în vigoare și/sau ar încălca drepturile terților.

Vânzătorul se angajează, în special, să nu vândă prototipuri (haine sau accesorii care sunt create înainte de producția în serie) sau uniforme (haine sau accesorii concepute pentru a fi utilizate de angajații anumitor mărci) sau produse care au fost incluse în “vânzări către angajați” sau “vânzări de presă” și a căror revânzare nu este autorizată, ținând cont de faptul că LuxuraElite nu va putea verifica dacă o astfel de interdicție este aplicabilă. În cazul în care LuxuraElite află că astfel de produse sunt oferite spre vânzare pe site, paginile de produse ale produselor implicate și/sau profilurile Vânzătorilor acestora ar putea fi șterse de drept, iar aceștia din urmă nu vor putea pretinde niciun drept la despăgubiri.

(c) Perioada de consignaţie și returnarea bunurilor

(i) Sub rezerva rezilierii prezentului Contract în conformitate cu Secțiunea 5 a prezentului Contract, „Perioada de consignaţie” pentru fiecare articol în regim de consignaţie începe la data la care un articol este acceptat de noi pentru consignaţie și se încheie după 90 de zile, chiar dacă prezentul Contract a fost reziliat în acel moment de către dumneavoastră sau de către LuxuraElite. În orice moment în timpul perioadei de consignaţie și sub rezerva acestei prevederi, puteți solicita în scris să returnăm orice articol acceptat („Cerere de Returnare”), atât timp cât articolul acceptat nu a fost deja vândut. După ce primim cererea dvs. de returnare, vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a elimina articolul acceptat din Serviciu și din oricare dintre locațiile noastre de vânzare cu amănuntul, dacă este cazul, înainte de a fi vândut.

(1) Dacă cererea dvs. de returnare este făcută cu orice moment înainte de sfârșitul perioadei de consignaţie, vă vom returna articolul acceptat și vă nu vom percepe costurile de returnare.

(2) Dacă un articol acceptat nu a fost vândut și nu ați trimis o cerere de returnare până la sfârșitul perioadei de consignaţie, o să vă contactăm telefonic sau prin e-mail să ne comunicați ce doriți să faceți cu produsul. De regulă încurajăm reducerea pre’ului cu cel puțin 25% față de prețul inițial.

(3) Dacă un articol acceptat nu a fost vândut până la sfârșitul perioadei de consignaţie, vă vom contacta și, la alegerea dvs. și pe cheltuiala noastră: (A) vă vom returna articolul acceptat sau (B) vom reutiliza produsul în campanii de marketing sau editoriale la alegerea noastră sau (C) vom relista produsul cu același identifactor intern (SKU) cu o reducere de minim 25% față de prețul inițial.

(ii) Dacă la sfârșitul perioadei de consignaţie nu suntem în măsură, după ce am depus eforturi rezonabile din punct de vedere comercial (și în orice caz în termen de treizeci (30) de zile de la prima noastră încercare), să vă contactăm la adresa de e-mail sau fizică pe care o avem înregistrată pentru dvs., orice bunuri în regim de consignaţie pot fi reutilizate sau relista cu o reducere de minim 25% față de prețul inițial.

(d) Eforturi de vânzare; Preț

(i) Atâta timp cât sunteți în deplină conformitate cu acest Contract, vom afișa pe Serviciu (și, la discreția noastră, vom afișa și vom pune la dispoziție spre vânzare la una dintre locațiile noastre de vânzare cu amănuntul) și vom depune eforturi comerciale rezonabile pentru a vinde bunul în regim de consignaţie. 

(ii) Cu excepția cazului în care am convenit altfel în scris cu privire la un anumit preț la care trebuie vândut un anumit articol, noi, la discreția noastră, vom determina prețul inițial de vânzare pentru fiecare bun în regim de consignaţie (“Prețul inițial de vânzare”) pe baza evaluării noastre a acelui articol, împreună cu determinarea prețului curent de piață de revânzare pentru acel articol. Prețul de vânzare cu amănuntul sugerat de producătorul original al unui articol, deşi uneori este listat pe pagina de descriere a produsului articolului de pe site-ul nostru, este utilizat doar ca referință.

(iii) Pentru a comercializa și a promova vânzarea fiecărui bun în regim de consignaţie, putem, la discreția noastră, să aplicăm o reducere imediată de 20% la bunul în regim de consignaţie, care va afecta prețul inițial de vânzare, cu excepția cazului în care am convenit altfel în scris că o astfel de reducere nu este permisă sau dacă am convenit că o reducere este permisă numai cu acordul dvs. prealabil scris.   

(iv) Putem oferi reduceri și promoții suplimentare în timpul perioadei de consignaţie, la discreția noastră și fără notificare către dvs., pentru a comercializa și vinde eficient bunurile în regim de consignaţie, cu excepția cazului în care am convenit altfel în scris că reducerile suplimentare nu sunt permise sau am convenit că astfel de reduceri sunt permise numai cu acordul dvs. prealabil scris.

(e) Titlu de proprietate

Veți continua să dețineți și să dețineți dreptul de proprietate asupra fiecărui bun în regim de consignaţie până când acel element este „Vândut” sau până la sfârșitul perioadei de consignaţie. Un articol va fi considerat vândut cel mai devreme atunci când:

(i) Îl vindem unui client și proprietatea nu ne este returnată în perioada specificată în politica noastră de returnare actuală (consultați https://luxuraelite.ro/politica-retur-dezabonare/, care poate fi actualizată, modificată și modificată la anumite intervale de timp); sau

(ii) este pierdut, furat, deteriorat sau distrus în timp ce se află în posesia noastră.

(f) Comisioane și plăți pentru bunurile în regim de consignaţie

  1. i) LuxuraElite își rezervă dreptul de a stabili prețurile pentru toate articolele de vânzare la discreția sa exclusivă, pe baza prețurilor comparabile pentru articole de același stil și condiție sau similare. Prețurile pentru articolele de vânzare nu sunt garanții ale sumelor de plată viitoare. LuxuraElite poate, în orice moment, să revizuiască sau să schimbe prețurile, disponibilitatea, specificațiile, conținutul, descrierile sau caracteristicile oricăror produse vândute sau servicii oferite prin intermediul serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile pentru produsele afișate în Servicii sau Serviciile în orice moment și de a corecta erorile de preț care pot apărea din greșeală. Toate aceste modificări vor intra în vigoare imediat după afișarea acestor prețuri noi ale produselor în cadrul Serviciilor și/sau după informarea clientului cu privire la eroarea de preț.

(ii) Prețul pe care îl primiți

Indiferent de suma pe care o încasează LuxuraElite, dvs. primiți suma convenită la începutul contractului indiferent și independent de suma încasată de către LuxuraElite pentru bunul dvs. Oferta pe care o primiți este suma netă pe care o încasați pe cont sau în numerar în funcție de ce alegeți când semnați contractul cu LuxuraElite.

(iii) Plăți. De obicei, începem procesarea plăților comisioanelor în a 15-a zi de la vânzarea bunului prin intermediul Serviciilor sau a magazinului fizic. Plățile vă vor fi efectuate prin depunere directă, sub formă de credit pe site, prin cec sau printr-o altă metodă de plată reciproc acceptabilă pentru dvs. și pentru noi. În cazul în care alegeți să primiți plata prin cec pe hârtie, este posibil, la discreția noastră, să vi se perceapă o taxă de procesare.

Momentul procesării și livrării plăților comisionului va varia în funcție de metoda de plată pe care o selectați, dar va dura de obicei cel puțin două zile lucrătoare (cu condiția, totuși, ca aceste perioade să fie doar estimări și să poată fi modificate).

(iv) Informațiile dvs. Dacă creați un cont și vindeți un articol cu sau către noi, vi se va solicita să furnizați informații de contact, de plată, de facturare și alte informații. Toate informațiile pe care ni le furnizați trebuie să fie (și trebuie să rămână în orice moment pe durata prezentului acord) adevărate, exacte și complete. Pentru a primi comisioane, rambursări sau alte plăți, trebuie să ne furnizați toate informațiile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, o adresă de e-mail validă, o adresă poștală, numele și prenumele și informații despre contul bancar. Nu vom fi responsabili pentru erorile de comunicare în cazul în care informațiile dvs. sunt inexacte sau incomplete. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că puteți primi e-mailuri de la noi și nu suntem responsabili pentru e-mailurile care nu au fost primite de dvs. deoarece au fost blocate sau filtrate ca spam. Dacă nu ne furnizați informații exacte și actualizate: (a) nu vom fi responsabili pentru plățile aplicate greșit sau pentru plățile trimise la o adresă greșită și (b) orice fonduri nerevendicate pot face obiectul colectării de către autoritățile guvernamentale în conformitate cu fondurile nerevendicate și legile aplicabile. Nu avem nicio obligație față de dvs. dacă oricare dintre fondurile dvs. nerevendicate sunt predate autorităților guvernamentale.

(v) Litigii. Dacă apare un un Litigiu (așa cum este definit în „Soluționarea informală a litigiilor” la Secțiunea 20(b)), între dvs. și noi cu privire la bunurile dvs. în regim de consignaţie, nu vom avea nicio obligație de a plăti comisioane sau alte sume datorate dvs., inclusiv, fără limitare, sume care nu au legătură cu litigiul, cu excepția cazului în care și până când litigiul este soluționat. Putem reține orice comisioane care vă sunt datorate (inclusiv orice comisioane datorate pentru obiectele vândute ale bunurilor încredințate care nu fac obiectul litigiului) și putem compensa aceste comisioane pentru a achita integral sau parțial orice sume pe care ni le datorați.

3. VÂNZARE DIRECTĂ

Bunuri în regim de Vânzare Directă

Anumite bunuri pot fi eligibile pentru programul nostru Vânzare directă. Dacă alegeți să fiți plătit acum pentru articolele dvs. eligibile în regim de consignaţie, sunteți de acord să vindeți și să renunțați la toate drepturile, titlurile și dobânzile pentru articolele astfel desemnate (Bunuri cărora li se aplică regimul “Vânzare directă”) pentru o sumă egală cu prețul ofertei pe care vi-l comunicăm (“Prețul ofertei“), așa cum este prezentat mai jos.

(a) Inspecție și autentificare suplimentară; Cerere de informații suplimentare

(i) Pentru a trimite o cerere pentru opțiunea Vânzare directă, trebuie să ne livrați bunul relevant pentru examinare și să furnizați toate informațiile relevante solicitate de prezentul contract. Odată ce primim bunul dvs., îl vom evalua pentru a determina, la discreția noastră, starea și autenticitatea proprietății într-o manieră compatibilă cu modul în care autentificăm bunurile în regim de consignaţie. Dacă decidem să nu vă furnizăm o comunicare privind oferta (așa cum este definită mai jos) sau să acceptăm bunul în regim Vânzare Directă pentru consignaţie sau schimb (așa cum este definită mai jos), bunul în regim Vânzare Directă vă va fi returnat în conformitate cu secțiunea 2(c)(i)(1) pe cheltuiala noastră.

(ii) în plus față de informațiile furnizate în conformitate cu secțiunea 2 litera (f) punctul (vii), vi se poate solicita să furnizați documentație suplimentară și/sau informații referitoare la dvs. și/sau la bunul în regim Vânzare Directă, inclusiv toate documentele sau informațiile pe care le solicităm pentru a respecta legislația locală, de stat și federală.

(b) Stabilirea prețului ofertei; Acceptarea sau respingerea ofertei

(i) Dacă decidem să achiziționăm oricare dintre bunurile dvs. în regim Vânzare Directă, vom stabili prețul ofertei pentru fiecare articol utilizând factorii pe care îi considerăm adecvați. Prețul(prețurile) ofertei vă va (vor) fi comunicat(e) fie prin intermediul paginii dvs. Vânzările mele, fie direct prin e-mail („Comunicarea ofertei”). Comunicarea ofertei va rămâne în vigoare pentru o perioadă de șapte (7) zile de la data la care vă este livrată, moment după care comunicarea ofertei va fi nulă și neavenită.

(ii) Puteți accepta Prețul(Prețurile) Ofertei prin indicarea instrucțiunilor dumneavoastră pentru fiecare articol, așa cum este indicat în Comunicarea ofertei.

(iii) Comunicarea privind oferta vă poate oferi opțiuni suplimentare fie (1) să expediați bunul în regimul Vânzare Directă la un preț declarat de consignaţie (“Oferta de consignaţie”) care va fi tratată ca bun în regim de consignaţie în conformitate cu Secțiunea 2 de mai sus, (2) să tranzacționați bunul în regimul Vânzare Directă în schimbul creditului de pe site sau virament bancar/numerar în suma specificată sau (3) să solicitați ca bunul în regimul Vânzare Directă să vă fie returnat la adresa indicată în evidențele noastre. O astfel de returnare va fi gratuită pentru dvs. și vom asigura bunul în regimul Vânzare Directă pentru întreaga valoare a prețului ofertei.

(c) Riscul de pierdere

Sunteți responsabil pentru toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunului în regimul Primeşte plata acum până când intrăm în posesia fizică a acesteia; cu toate acestea, dacă utilizați serviciul Tranzit aprobat, ne vom asuma riscul de pierdere sau deteriorare a bunului în regimul Vânzare Directă la expediere.

(d) Plata pentru bunul în regimul Vânzare Directă

Înainte de plata unui preț de ofertă, vi se va solicita să semnați un formular de acceptare („Oferta finală de cumpărare”) care să confirme acceptarea prețului de ofertă pentru fiecare bun. Vom emite plata pentru bunul în regimul Vânzare Directă în suma menționată în oferta finală de cumpărare, prin metoda de plată pe care o furnizați. Serviciile de procesare a plăților sunt furnizate de banca ING Bank România sau Raiffeisen Bank România

(e) Toate vânzările finale

ODATĂ CE AȚI SEMNAT OFERTA FINALĂ DE CUMPĂRARE, TRANZACȚIA ESTE COMPLETĂ. TOATE VÂNZĂRILE SUNT FINALE. NU SUNT PERMISE RAMBURSĂRI, RETURNĂRI SAU CREDITE.

4. ARTICOLE NEAUTENTIFICATE, CONTRAFĂCUTE SAU FURATE

Proces de autentificare

Ne angajăm să prevenim vânzarea de bunuri contrafăcute și neautentice și am creat un proces de autentificare pentru a preveni vânzarea de bunuri contrafăcute și furate în cadrul Serviciului. Cu toate acestea, sunteți responsabil în primul rând pentru asigurarea autenticității tuturor mărfurilor pe care ni le furnizați. Dacă nu putem confirma autenticitatea oricărui bun pe care l-ați furnizat, putem, la discreția noastră, să refuzăm să acceptăm bunul și să îl returnăm. Dacă stabilim în orice moment că un articol este contrafăcut, neaprobat, presupus furat sau oferit spre vânzare pe o piață geografică neautorizată (de exemplu, bunuri de pe piața gri), vă vom notifica că am făcut o astfel de constatare și veți avea posibilitatea de a furniza dovezi de cumpărare sau alte dovezi de autenticitate, inclusiv chitanțe de vânzare și alte indicații de origine sau proveniență acceptabile pentru noi. Orice element pe care îl vom determina în cele din urmă, la discreția noastră, ca fiind contrafăcut, va fi returnat pe cheltuiala dvs.. VĂ RECOMANDĂM EXPRES SĂ NU PUNEȚI BUNUL PE PIAȚĂ LA VÂNZARE. De asemenea, cooperăm pe deplin cu mărcile care doresc să urmărească sursa articolelor contrafăcute și, în plus față de drepturile de mai sus, dacă acest lucru este cerut de un ordin judecătoresc sau de o decizie de aplicare a legii, putem dezvălui reprezentanților mărcilor informațiile de contact ale vânzătorilor care prezintă bunuri care au fost considerate ca frauduloase, neaprobate, suspecte, presupuse a fi furate sau oferite spre vânzare pe o piață geografică neautorizată (de exemplu, bunuri de pe piața gri). Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a refuza utilizarea serviciilor noastre oricărui expeditor care trimite articole contrafăcute spre vânzare în cadrul Serviciului.

Suntem supuși legilor și reglementărilor referitoare la reclamațiile conform cărora articolele oferite nouă sau pe site sunt contrafăcute, au fost furate sau încalcă în alt mod legea aplicabilă. Luăm astfel de rapoarte în serios și vom coopera cu autoritățile de aplicare a legii în toate investigațiile.

5. REZILIEREA; REFUZUL SERVICIULUI

Rezilierea prezentul contract

Atât dvs., cât și noi, putem rezilia prezentul contract în scris în orice moment, din orice motiv. Rezilierea va intra în vigoare la data unei astfel de notificări și se vor aplica orice costuri aplicabile legate de returnarea Bunurilor Expediate enumerate în „Perioada de expediere și returnare a bunurilor” la Secțiunea 2(c).

La LuxuraElite, ne prețuim cu adevărat clienții și ne angajăm să oferim o experiență sigură, respectuoasă și pozitivă pentru dvs., precum și pentru membrii echipei noastre. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a refuza sau de a înceta accesul la serviciile noastre oricărui client care se angajează într-un comportament interzis de Regulile noastre privind respectul real (disponibile pe site-ul nostru web și pe care le putem modifica sau completa la anumite intervale de timp).

6. EXCLUDEREA CESIUNII.

Rezilierea prezentul contract

Nu puteți cesiona prezentul contract sau orice interes pe care îl aveți în acesta fără acordul nostru prealabil scris. Orice cesiune interzisă este nulă și neavenită. Prezentul Contract va intra în vigoare în beneficiul părților și este destinat să fie executoriu de către părți și succesorii și cesionarii acestora.

7. EXCLUDEREA GARANȚIILOR; LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizarea serviciilor noastre se face pe propriul risc

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ:

UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE SE FACE PE PROPRIUL RISC. CONSIGNAȚIA NOASTRĂ, VÂNZARE DIRECTĂ, ȘI ALTE SERVICII SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. RENUNȚĂM ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU DE PROPRIETATE ȘI NEÎNCĂLCARE. NU GARANTĂM CĂ (A) SERVICIILE NOASTRE VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS. SAU CĂ (B) VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI. NICIO CONSILIERE SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, PE CARE LE OBȚINEȚI DE LA NOI SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NOSTRU SAU AL SERVICIILOR NOASTRE NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEȘTI TERMENI.

LUXURAELITE ȘI FILIALELE, AFILIAȚII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU EXEMPLARĂ SAU PENTRU DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, A FONDULUI COMERCIAL, A UTILIZĂRII, A DATELOR SAU PENTRU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE) CARE REZULTĂ DIN: (A) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE SAU SITE-UL NOSTRU; (B) ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU MODIFICAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR DVS.; (C) ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE DE PREZENTUL ACORD; SAU (D) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIILE NOASTRE SAU DE PREZENTUL CONTRACT.

ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT NU VA DEPĂȘI SUMA PE CARE AM PRIMIT-O SAU PLĂTIT-O EFECTIV CA URMARE A VÂNZĂRII SAU ACHIZIȚIONĂRII BUNURILOR DVS.

DECLINĂRILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS REPREZINTĂ O PARTE FUNDAMENTALĂ A BAZEI AFACERII NOASTRE ȘI NU VOM ÎNCHEIA ACEST CONTRACT FĂRĂ ASTFEL DE DECLINĂRI ȘI LIMITĂRI.

VĂ RUGĂM SĂ SOLICITAȚI SFATUL PROFESIONIȘTILOR CORESPUNZĂTORI CU PRIVIRE LA TERMENII ACESTUI CONTRACT ȘI EVALUAREA ORICĂRUI AVIZ, SFAT, PRODUS, SERVICIU SAU ALT CONȚINUT SPECIFIC.

8. DECLARAȚIILE, GARANȚIILE ȘI DESPĂGUBIRILE DVS.

Prin prezenta, declarați și garantați că

(a) aveți cel puțin 18 ani,

(b) aveți un drept de proprietate corespunzător și comercializabil pentru fiecare bun în regim de consignație, proprietate și/sau bun în regim Vânzare Directă și în calitate de proprietar legal și echitabil aveți autoritatea deplină de a expedia și vinde fiecare bun în regim de consignație, proprietate și/sau bun în regim Vânzare Directă;

(c) niciun bun în regim de consignație, proprietate și/sau bun în regim Vânzare Directă nu este supus niciunei garanții sau alte sarcini;

(d) niciun bun în regim de consignație, proprietate și/sau bun în regim Vânzare Directă nu poate fi inclus în categoria de bunuri contrafăcute;

(e) niciun bun în regim de consignație, proprietate și/sau bun în regim Vânzare Directă nu încalcă, nu își însușește în mod necorespunzător sau nu încalcă nicio marcă comercială, drept de autor sau altă proprietate intelectuală sau alt drept de proprietate al vreunei terțe părți, nicio lege de stat sau lege federală sau orice reglementare administrativă; și

(f) niciun bun în regim de consignație, proprietate și/sau bun în regim Vânzare Directă nu este rezultatul unei activități ilegale, inclusiv al furtului sau al fraudei. În ceea ce privește bunurile în regim Vânzare Directă, declarați și garantați în continuare că nicio tranzacție inițiată de dvs., inclusiv achiziționarea de către noi a bunurilor în regim Vânzare Directă, nu ne va determina să încălcăm nicio lege anti-spălare de bani, anti-terorism sau altă lege de stat sau federală aplicabilă a Statului Român sau a oricărei țări străine.

Veți despăgubi și ne veți exonera de răspundere pentru toate daunele, procesele, litigiile și costurile, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile și costurile rezonabile ale avocaților, suportate de noi ca urmare sau care decurg în orice fel din afișarea sau vânzarea bunurilor în regim de consignație sau a bunurilor în regim Vânzare Directă, inclusiv, dar fără a se limita la, procese civile sau penale asupra autenticității sau proprietății bunurilor în regim de consignație sau bunurilor în regim Vânzare Directă, legalitatea vânzărilor sau încălcarea drepturilor de autor sau a mărcilor comerciale.

9. LEGEA APLICABILĂ.

Relația dintre dvs. și LuxuraElite

Prezentul contract sau încălcarea acestuia și toate revendicările de orice fel referitoare la sau care decurg din prezentul contract și relația dintre dvs. și LuxuraElite, indiferent dacă sunt delictuale, contractuale sau statutare, vor fi reglementate exclusiv de legile din România, fără a ține seama de principiile conflictelor de legi (indiferent dacă sunt din România sau din orice altă jurisdicție). Orice litigiu între dvs. și noi, care nu face obiectul arbitrajului sau nu poate fi audiată în instanțe specializate pe litigii minore, va fi soluționat exclusiv în instanțele de stat sau federale din România și, respectiv, Uniuniea Europeană. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri nu se va aplica în niciun fel prezentului contract sau oricăror vânzări sau expedieri efectuate în temeiul prezentului contract.

10. MODIFICĂRI LA PREZENTUL CONTRACT

Putem actualiza sau modifica oricare dintre t&c

Putem actualiza sau modifica oricare dintre termenii și condițiile prezentului contract în orice moment, la discreția noastră, cu un preaviz de treizeci (30) de zile, cu excepția celor prevăzute mai sus în secțiunea 2(f)(iv), la Comisioane şi plăţi de mai sus, care prevede că tarifele comisioanelor pot fi modificate de noi în orice moment și fără notificare și că o astfel de modificare intră în vigoare imediat.

Veți fi obligat să respectați toți termenii revizuiți la data intrării în vigoare, inclusiv orice modificare a comisioanelor sau a ratelor comisionului, cu excepția cazului în care reziliați prezentul contract înainte de data intrării în vigoare a termenilor revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu orice termeni revizuiți, singura opțiune este să reziliați acest Contract în conformitate cu paragraful „Rezilierea; Refuzul serviciului” din Secțiunea 5 de mai sus înainte de data intrării în vigoare a termenilor revizuiți.

11. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI

Prezentul contract, inclusiv Termenii și condițiile noastre (disponibile la adresa https://luxuraelite.ro/termeni-si-conditii-vanzatori) și orice termeni, politici sau documente încorporate prin referință, reprezintă acordul final, complet și exclusiv între dvs. și noi cu privire la obiectul acestuia și reziliază și înlocuiește toate înțelegerile sau acordurile anterioare cu privire la acest subiect. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în “Comisioane și plăți” la secțiunea 2(f) și “Modificări ale prezentului contract” la secțiunea 10 de mai sus, prezentul contract poate fi modificat numai printr-un document scris semnat de dumneavoastră și de noi. În cazul în care există un conflict între termenii prezentului contract și orice termeni sau documente încorporate prin referință, prezentul contract va prevala.

12. NICI O RENUNȚARE IMPLICITĂ

Orice nerespectare de către dvs. sau de către noi a oricărei prevederi a prezentului contract nu va constitui o renunțare la o astfel de prevedere sau la orice altă prevedere a prezentului contract.

13. CLAUZA DE SEPARABILITATE.

În cazul în care orice prevedere a prezentului contract este considerată de orice instanță ca fiind nulă sau inaplicabilă în alt mod, restul acestui contract va rămâne valabil și executoriu ca și cum acea prevedere ar fi fost absentă la data semnării prezentului contract.

14. PERSISTENȚA PREVEDERILOR DUPĂ ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a prezentului contract, orice prevedere a prezentului contract care impune sau are în vedere obligații continue pentru dvs. sau pentru noi va persista după încetarea prezentului contract.

15. TITLURI

Titlurile utilizate în prezentul contract sunt furnizate doar pentru comoditate și nu vor fi utilizate pentru a interpreta sensul sau intenția.

16. NOTIFICĂRI

Toate notificările în temeiul prezentului contract trebuie să fie în scris (care include e-mailuri).

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acest contract, la serviciu sau doriți să reziliați acest contract, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: suport@luxuraelite.ro.

Vă vom furniza toate notificările la adresa de e-mail sau la adresa fizică pe care ne-ați furnizat-o. Sunteți singurul responsabil pentru menținerea acestor informații actuale și exacte.

Toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic satisfac orice cerință legală ca astfel de comunicări să fie în scris.

17. DIVERSE.

Sunteți de acord că nu există nicio asociere în participațiune, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs. și noi ca urmare a acestui contract sau a accesului dvs. la serviciiu și a utilizării Serviciului. Sunteți de acord că, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, nu există beneficiari terți ai prezentului acord.

ANEXA A
REZUMAT PROCES CONSIGNAȚIE ȘI VÂNZARE DIRECTĂ

  1. Trimiteți articolele dvs. la noi.
  2. Puteți desemna unele sau toate articolele pentru consignație.
  3. Poți solicita oferte VÂNZARE DIRECTĂ pentru oricare dintre articolele dvs. eligibile.
  4. După ce am autentificat și evaluat astfel de articole eligibile, este posibil să primiți o Comunicare privind oferta Vânzare Directă pentru unele sau toate articolele dvs. eligibile prin intermediul paginii dvs. Produsele mele sau direct prin e-mail sau telefon.
  5. Nu avem nicio obligație de a extinde un preț de ofertă sau de a achiziționa articole eligibile care nu îndeplinesc standardele noastre de acceptare la discreția noastră.
  6. Comunicarea privind oferta va enumera opțiunile dvs. pentru fiecare dintre articolele dvs.: fie (1) acceptați prețul Vânzare Directă pentru depozitul direct, (2) acceptați prețul ofertei comerciale de schimb pentru creditul site-ului, (3) introduceți articolul în regim de consignație la oferta de consignație declarată în condițiile prezentului contract referitoare la consignație, fie (4) solicitați ca articolul să vă fie returnat.
  7. Pentru articolele pentru care ați acceptat Prețul ofertei Vânzare Directă sau Prețul ofertei Buy-Back, veți primi o ofertă finală suplimentară de cumpărare pentru semnătura dvs. prin intermediul paginii dvs. Produsele mele sau prin e-mail.
  8. Articolele care nu pot fi acceptate în oferta Vânzare Directă, Buy-Back sau Consignație vă vor fi returnate.
Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Nu ai niciun produs în coș. Nu ai niciun produs în coș.


LanguagePentru furnizarea de servicii acest site folosește cookies. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Mai multe informații.

Close Popup