Versiune: V1.0
Data:01.05.2024

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Voucher Cadou Luxura Elite Club-TBI Bank”

Art.1. Organizatorul campaniei
1.1. Campania „Voucher Cadou Luxura Elite Club – TBI Bank” este organizată de S.C. LUXURA ELITE CLUB SRL cu sediul în Timisoara, Str Gheorghe Lazar nr 1, ap. 2B, jud. Timis ,înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/3682/2020, CIF 43428737, atribut fiscal RO, denumit in continuare Organizator, in colaborare cu TBI BANK EAD Sofia Sucursala Bucuresti, denumit in continuare Co-Organizator.
1.2. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.
1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.luxuraelite.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile Organizatorului.

Art.2. Denumire.Durata
2.1. Campania promoţională poartă denumirea „Voucher Cadou Luxura Elite Club -TBI Bank” .
2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 01.05.2024 – 31.05.20242.3. Ultima zi de participare la această campanie este 31.05.2024 ora 23:59 .

Art.3. Obiectul campanie
3.1. Scopul acestei campanii este de a stimula vânzările pe site-ul luxuraelite.ro, utilizând metoda de plată TBI Bank. În acest scop, vor fi acordate următoarele tipuri de vouchere:
– Voucher Cadou I: Valoare de 500 lei, acordat pentru orice comandă de peste 10.000 lei, achitată prin opțiunea “Plata în Rate prin TBI Bank” disponibilă pe website-ul www.luxuraelite.ro.
– Voucher Cadou II: Valoare de 500 lei, acordat pentru orice comandă viitoare, adăugat direct în contul de client în aplicația Luxura Elite disponibilă în App Store și Google Play.
3.2. Condiții de Acordare a Voucherelor
Voucherele sunt acordate cumpărătorilor de pe luxuraelite.ro, în funcție de următoarele condiții:
– Voucher-ul I: Se acordă pentru comenzi curente, finalizate, livrate și nereturnate, cu valoare peste 10.000 lei, la care s-a acordat finanțare. Voucherul nu este acordat pentru comenzile unde s-a selectat “Plata în Rate prin TBI Bank”, dar procesul de finanțare nu a fost finalizat sau finanțarea a fost respinsă sau anulată.
– Voucher-ul II: Se acordă pentru comenzi viitoare, adăugat direct în contul de client în aplicația Luxura Elite. Se aplică doar pentru comenzile finalizate, livrate și nereturnate, cu valoare peste 10.000 lei, la care s-a acordat finanțare. Voucherul nu este acordat pentru comenzile unde s-a selectat “Plata în Rate prin TBI Bank”, dar procesul de finanțare nu a fost finalizat sau finanțarea a fost respinsă sau anulată.
3.3. Transmiterea Voucherului
Voucherul este trimis direct în contul de client utilizând adresa de email asociată cu comanda, după 14 zile calendaristice de la semnarea contractului de credit. Voucherul este destinat exclusiv utilizării de către titularul creditului aprobat și nu este transferabil. Valoarea voucherului nu poate fi convertită în bani.
3.4. Retractarea Creditului sau a Produsului
În cazul retragerii din acordul de credit și/sau returnării produsului achiziționat în termen de 14 zile, clientul nu va beneficia de Voucher-ul Cadou II.

Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare

4.1. De această campanie beneficiază clientii SC LUXURA ELITE CLUB SRL care fac cumparaturi la pretul de vanzare afisat pe site-ul www.luxuraelite.ro.
4.2. La aceasta campanie pot participa persoane fizice si juridice (denumite in continuare ‘Participanti’), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
b) au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 65 de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
c) contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti pentru finantarea achizitiei bunurilor/produselor de pe platforma online a Organizatorului (www.luxuraelite.ro);
d) creditul este aprobat de banca si acordat pana la data de 31.05.2024 ora 23:59;
e) nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.
4.3. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament ;
4.4. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si ai Co-Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Co-Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora;
4.5. Co-Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.

Art.5. Promovare campanie
5.1. Campania va fi promovata atat de Organizator, cat si de Co-organizator, astfel : on-line, prin intermediul site-urilor proprii si prin intermediul retelelor de socializare.

Art.6. Taxe si impozite
6.1. Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor, in perioada 01.05.2024 – 31.05.2024.

Art.7. Conditii generale
7.1. Organizatorul, S.C. LUXURA ELITE CLUB S.R.L isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a refuza acordarea de voucher persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda discountul/cadoul aferent. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, S.C. LUXURA ELITE CLUB S.R.L isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial catre toti clientii, care va fi transmis prin email catre fiecare client in parte.

Art.8. Limitarea raspunderii
8.1. In conditiile prevazute de legea romana, Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.Participantii la prezenta Campanie inteleg ca aceasta se desfasoara sub conditia disponibilitatii produselor in stocul Organizatorului pe www.luxuraelite.ro sau, dupa caz, in magazinele Organizatorului.

Art.9. Legislatie si litigii
9.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele judecatoresti din municipiul Timisoara.

Art.10. Intreruperea campaniei promotionale
10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare.

Art.11. Prelucrarea datelor personale
11.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator si Co-Organizator in conformitate cu prevederile Politicilor de confidentialitate publicate pe site-urile acestora, www.luxuraelite.ro si www.tbibank.ro 11.2. Prin participarea la aceasta campanie, clientii isi dau acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor personale, in ceea ce priveste solicitarea creditului bancar pentru achitarea comenzii plasate pe site-ul Organizatorului.
11.3. Co-Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.
11.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului si Co-Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele date de contact: Organizator – dpo@luxuraelite.ro, telefon 0745508673, Co-Organizator – dpo@tbibank.ro, telefon 0738 757 126.
11.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.
11.6. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.
11.7. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresele de email ale organizatorilor.
11.8. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: suport@luxuraelite.ro , dpo@tbibank.ro sau la numarele de telefon 0745508673 (www.luxuraelite.ro) sau 0738 757 126 (TBI Bank).
11.9. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune .

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Nu ai niciun produs în coș. Nu ai niciun produs în coș.


LanguagePentru furnizarea de servicii acest site folosește cookies. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Mai multe informații.

Close Popup