Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea si utilizarea ulterioara a datelor cu caracter personal

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar pentru a-mi servi in interes personal in relația mea cu LUXURA Elite Club SRL, in scopul de a intocmi si pe viitor formalitatile necesare pentru a vinde un articol din patrimoniul personal către Luxura Elite Club.

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv LUXURA Elite Club SRL precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin.

Am fost informat (ă) că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, VAMA, M.A.I, la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.).

Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv LUXURA Elite Club SRL orice modificare survenită asupra datelor mele personale.

Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă / trimisă la sediul LUXURA Elite Club SRL, la adresa sediului social din Timișoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 1 2B, Cod postal 300078 sau prin e-mail la adresa suport@luxuraelite.ro .În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, utilizarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul LUXURA Elite Club SRL si utilizarea acestora pentru servicii ulterioare in cazul in care solicit acest lucru.

Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopul solicitat si anume de a servi in procesul de vanzare si intocmirea actelor necesare, a produsului din patrimoniul personal pentru trimiterile acestuia catre LUXURA Elite Club SRL, iar aceste date corespund realităţii .

Am luat la cunoştinţă că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27.04.2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările si completările ulterioare.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Nu ai niciun produs în coș. Nu ai niciun produs în coș.


LanguagePentru furnizarea de servicii acest site folosește cookies. Navigând pe site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Mai multe informații.

Close Popup